Słowniczek programistyczny

There are currently 2 names in this directory beginning with the letter U.
Unit test
test jednostkowy. Fragment kodu, który automatycznie jest w stanie przetestować inny kod. Testy jednostkowe powinny testować najmniejsze publiczne części aplikacji (poszczególne metody/funkcje) pod różnymi warunkami. Zazwyczaj testy jednostkowe pisze się w taki sposób, żeby przekazać do testowanej metody wartość normalną, błędną i skrajną. W teście jednostkowym oczekujemy konkretnego działania testowanej metody – np. przy danych błędnych powinna zwrócić błąd lub wysypać się.

Podstawy testów jednostkowych opisałem w tym artykule.

UX/UI
to skrót od dwóch oddzielnych, ale ze sobą powiązanych dziedzin: User Experience (UX) oraz User Interface (UI).

User Experience (UX) odnosi się do doświadczeń użytkowników, jakie mają podczas interakcji z aplikacją lub stroną internetową. Mogą przeprowadzać rozmowy z użytkownikami aby dowiedzieć się, czy aplikacja jest dla nich łatwa w obsłudze, ewentualnie z czym mają problem. Następnie proponują alternatywne rozwiązania.

User Interface (UI) to projektowanie interfejsów, czyli konkretnych elementów z którymi użytkownik wchodzi w interakcje. UI designerzy zajmują się tworzeniem layoutu, kolorów, typografii, ikon, przycisków i innych elementów interfejsu, które umożliwiają użytkownikowi interakcję z aplikacją. Celem UI jest stworzenie spójnego, atrakcyjnego i łatwego do zrozumienia interfejsu, który przyciągnie uwagę użytkownika i ułatwi mu korzystanie z aplikacji.

UX/UI designerzy współpracują ze sobą w celu zaprojektowania aplikacji, która będzie łatwa w użyciu i estetycznie przyjemna dla użytkownika. UX i UI odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia aplikacji i są ważne dla sukcesu aplikacji, ponieważ wpływają na to, czy użytkownik będzie zadowolony z doświadczenia, jakie uzyska podczas korzystania z aplikacji.


Submit a name