Tłumaczenie aplikacji mobilnych – XAMARIN

Tłumaczenie aplikacji mobilnych – XAMARIN

Wstęp

To jest kolejny artykuł z serii o globalizacji i lokalizacji. Jeśli nie czytałeś poprzednich, koniecznie to nadrób. W tym artykule opisuję TYLKO jak ładować tłumaczenia w aplikacjach mobilnych tworzonych w XAMARIN. Poprzedni artykuł – Tłumaczenie aplikacji cz. 3 – jak to ogarnąć? – daje całą podstawę.

Piszemy MarkupExtension

W XAMARINie, jak i w WPF, też mamy do czynienia z językiem XAML. Wersja dla Xamarina może i nie jest tak rozbudowana, jednak pozwala na dużo. I tutaj też posłużymy się MarkupExtension. Jeśli nie wiesz co to, w skrócie to jest interfejs (w WPF to jest klasa), który pozwala Ci na tworzenie własnych tagów XAML. Wystarczy go zaimplementować:

[ContentProperty("ResId")]
public class LocalizeExtension : IMarkupExtension
{
	public string ResId { get; set; }
	static CultureInfo ci = null;

	public LocalizeExtension()
	{
		if (ci == null && (Device.RuntimePlatform == Device.iOS || Device.RuntimePlatform == Device.Android))
		{
			ci = DependencyService.Get<ILocaleService>().GetCurrentCultureInfo();
		}
	}

	public object ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider)
	{
		if (string.IsNullOrWhiteSpace(ResId))
			return "<???>";

		string result = LangRes.ResourceManager.GetString(ResId, ci);
		if (string.IsNullOrEmpty(result))
			return $"<? {ResId} ?>";
		else
			return result;
	}
}

Klasa trzyma CultureInfo, które jest pobrane z jakiegoś serwisu. Jest to potrzebne tylko na Androidzie i iOS. Kto bardziej spostrzegawczy, to zorientuje się, że moja metoda ProvideValue ma mały błąd. Tak naprawdę powinienem też w niej sprawdzić platformę i albo wykorzystać metodę GetString z przeciążeniem CultureInfo (dla Androida i iOS), albo wersję bez CultureInfo. Jednak w Xamarinie robię tylko pod Androida, więc darowałem sobie to sprawdzenie.

Atrybut ContentProperty ustawiony na klasie wskazuje na domyślną właściwość. Dzięki czemu w XAML nie musimy już jej podawać:

<Label Text="{app:Localize ResId=Receipt}"/>

wystarczy:

<Label Text="{app:Localize Receipt}"/>

No dobrze, ale co z tym serwisem ILocaleService?

Pobranie lokalizacji z Androida i iOS

Xamarin wymaga jednego małego myku. Każdy z tych systemów musi sam zwrócić odpowiednią lokalizację. Zatem idealnym wydaje się utworzenie interfejsu i jego implementacja w konkretnym projekcie (nie ogólnym Xamarin, tylko konkretnie w aplikacji Android i iOS). Interfejs jest prosty:

Tworzenie ILocaleService

Zdefiniuj ten interfejs gdzieś w projekcie Xamarina lub w projekcie współdzielonym przez projekty Xamarina.

public interface ILocaleService
{
	CultureInfo GetCurrentCultureInfo();
	void SetLocale(CultureInfo ci);
}

Tworzenie PlatformCulture

Teraz musimy utworzyć małą klasę pomocniczą też w projekcie Xamarin (lub współdzielonym). Powinna ona wyglądać tak:

public class PlatformCulture
 {
	public PlatformCulture(string platformCultureString)
	{
		if (String.IsNullOrEmpty(platformCultureString))
			throw new ArgumentException("Expected culture identifier", nameof(platformCultureString)); 

		PlatformString = platformCultureString.Replace("_", "-"); // .NET expects dash, not underscore
		var dashIndex = PlatformString.IndexOf("-", StringComparison.Ordinal);
		if (dashIndex > 0)
		{
			var parts = PlatformString.Split('-');
			LanguageCode = parts[0];
			LocaleCode = parts[1];
		}
		else
		{
			LanguageCode = PlatformString;
			LocaleCode = "";
		}
	}
	public string PlatformString { get; private set; }
	public string LanguageCode { get; private set; }
	public string LocaleCode { get; private set; }
	public override string ToString()
	{
		return PlatformString;
	}
}

To jest kod wzięty z oficjalnej dokumentacji Microsoftu. Zadanie tej klasy stanie się za chwilę bardziej jasne. Generalnie jej celem jest właściwie zwrócenie kodu kraju, jeśli dostaniemy z urządzenia kod, którego nie ma w .NET, np. „en-ES”.

Implementacja ILocaleService na Androidzie

Po tych wszystkich znojach, musimy teraz utworzyć klasę w projekcie Androida, która będzie implementowała interfejs ILocaleService:

using System.Globalization;
using System.Threading;
using Xamarin.Forms;

[assembly: Dependency(typeof(Xamarin.Droid.Services.LocaleService))]
namespace Xamarin.Droid.Services
{
  public class LocaleService : ILocaleService
	{
		public CultureInfo GetCurrentCultureInfo()
		{
			var netLanguage = "en";
			var androidLocale = Java.Util.Locale.Default;
			netLanguage = AndroidToDotnetLanguage(androidLocale.ToString().Replace("_", "-"));
			// this gets called a lot - try/catch can be expensive so consider caching or something
			CultureInfo ci = null;
			try
			{
				ci = new CultureInfo(netLanguage);
			}
			catch (CultureNotFoundException)
			{
				// iOS locale not valid .NET culture (eg. "en-ES" : English in Spain)
				// fallback to first characters, in this case "en"
				try
				{
					var fallback = ToDotnetFallbackLanguage(new PlatformCulture(netLanguage));
					ci = new CultureInfo(fallback);
				}
				catch (CultureNotFoundException)
				{
					// iOS language not valid .NET culture, falling back to English
					ci = new CultureInfo("en");
				}
			}
			return ci;
		}

		public void SetLocale(CultureInfo ci)
		{
			Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
			Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
		}

		string AndroidToDotnetLanguage(string androidLanguage)
		{
			var netLanguage = androidLanguage;
			//certain languages need to be converted to CultureInfo equivalent
			switch (androidLanguage)
			{
				case "ms-BN":  // "Malaysian (Brunei)" not supported .NET culture
				case "ms-MY":  // "Malaysian (Malaysia)" not supported .NET culture
				case "ms-SG":  // "Malaysian (Singapore)" not supported .NET culture
					netLanguage = "ms"; // closest supported
					break;
				case "in-ID": // "Indonesian (Indonesia)" has different code in .NET
					netLanguage = "id-ID"; // correct code for .NET
					break;
				case "gsw-CH": // "Schwiizertüütsch (Swiss German)" not supported .NET culture
					netLanguage = "de-CH"; // closest supported
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}
		string ToDotnetFallbackLanguage(PlatformCulture platCulture)
		{
			var netLanguage = platCulture.LanguageCode; // use the first part of the identifier (two chars, usually);
			switch (platCulture.LanguageCode)
			{
				case "gsw":
					netLanguage = "de-CH"; // equivalent to German (Switzerland) for this app
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}
	}
}

Z urządzenia dostaniemy kod kraju w postaci en_US – z podkreślnikiem zamiast myślnika. Dlatego też w pierwszej kolejności trzeba to zmienić.

Następnie trzeba spróbować utworzyć CultureInfo z przekazanym kodem. Niestety, może się okazać że z urządzenia otrzymamy kod, którego nie ma w .NET (jak wyżej wspomniany en-ES). I tu wchodzi do roboty klasa PlatformCulture, która po prostu sparsuje odpowiednio kod kraju i zwróci tylko identyfikator języka (np. „en”).

Ten kod również pochodzi z oficjalnej dokumentacji Microsoftu. Przyjrzyj się jeszcze linijce nr 5:

[assembly: Dependency(typeof(Xamarin.Droid.Services.LocaleService))]

To po prostu mechanizm DependencyInjection, którym posłużymy się jeszcze za chwilę. I którym posługujemy się w konstruktorze Xamarinowego LocalizeExtension. Ten atrybut automagicznie rejestruje klasę.

Implementacja ILocaleService na iOS

Nie musisz tego robić, jeśli nie piszesz aplikacji pod iOS. Jeśli jednak ma działać na jabłuszku, jest to konieczne. Poniższy kod jest podobny do tego z Androida i też pochodzi z oficjalnej dokumentacji Microsoftu:

assembly: Xamarin.Forms.Dependency(typeof(Xamarin.iOS.Services.LocaleService))]
namespace Xamarin.iOS.Services
{
	//https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/app-fundamentals/localization/text?tabs=windows

	public class LocaleService : ILocaleService
	{
		public CultureInfo GetCurrentCultureInfo()
		{
			var netLanguage = "en";
			if (NSLocale.PreferredLanguages.Length > 0)
			{
				var pref = NSLocale.PreferredLanguages[0];
				netLanguage = iOSToDotnetLanguage(pref);
			}
			// this gets called a lot - try/catch can be expensive so consider caching or something
			CultureInfo ci = null;
			try
			{
				ci = new CultureInfo(netLanguage);
			}
			catch (CultureNotFoundException )
			{
				// iOS locale not valid .NET culture (eg. "en-ES" : English in Spain)
				// fallback to first characters, in this case "en"
				try
				{
					var fallback = ToDotnetFallbackLanguage(new PlatformCulture(netLanguage));
					ci = new CultureInfo(fallback);
				}
				catch (CultureNotFoundException )
				{
					// iOS language not valid .NET culture, falling back to English
					ci = new CultureInfo("en");
				}
			}
			return ci;
		}

		public void SetLocale(CultureInfo ci)
		{
			Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
			Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
		}

		string iOSToDotnetLanguage(string iOSLanguage)
		{
			// .NET cultures don't support underscores
			string netLanguage = iOSLanguage.Replace("_", "-");

			//certain languages need to be converted to CultureInfo equivalent
			switch (iOSLanguage)
			{
				case "ms-MY":  // "Malaysian (Malaysia)" not supported .NET culture
				case "ms-SG":  // "Malaysian (Singapore)" not supported .NET culture
					netLanguage = "ms"; // closest supported
					break;
				case "gsw-CH": // "Schwiizertüütsch (Swiss German)" not supported .NET culture
					netLanguage = "de-CH"; // closest supported
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}

		string ToDotnetFallbackLanguage(PlatformCulture platCulture)
		{
			var netLanguage = platCulture.LanguageCode; // use the first part of the identifier (two chars, usually);
			switch (platCulture.LanguageCode)
			{
				case "pt":
					netLanguage = "pt-PT"; // fallback to Portuguese (Portugal)
					break;
				case "gsw":
					netLanguage = "de-CH"; // equivalent to German (Switzerland) for this app
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}
	}
}

Ustawienie kultury

Teraz w pliku App.xaml.cs w projekcie Xamarin powinieneś dodać gdzieś podczas inicjalizacji taki fragment kodu:

if(Device.RuntimePlatform == Device.iOS || Device.RuntimePlatform == Device.Android)
{
	var ci = DependencyService.Get<ILocaleService>().GetCurrentCultureInfo();
	LangRes.Culture = ci;
	DependencyService.Get<ILocaleService>().SetLocale(ci);
}

Gdzie LangRes to Twoja klasa z zasobami utworzona przez VisualStudio. Wszystko to ma na celu zapewnienie poprawnego działania lokalizacji na urządzeniach z Androidem i iOS.

Jak tłumaczyć w XAML?

Tutaj sprawa wygląda już dokładnie tak samo jak przy WPF. Wystarczy, że zadeklarujesz alias na swój namespace w pliku xaml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:app="clr-namespace:MojaAplikacja"

gdzie MojaAplikacja to namespace do klasy LocalizeExtension; następnie w kodzie:

<Label Text="{app:Localize Receipt}"/>

gdzie Receipt to po prostu klucz z zasobów językowych.


To na tyle jeśli chodzi o tłumaczenia aplikacji na urządzeniach mobilnych. Jeśli używasz jakiegoś innego sposobu lub znalazłeś błąd w artykule, koniecznie podziel się w komentarzu 🙂

Podziel się artykułem na: