Jak trzymać sekrety w aplikacji (desktopowej i webowej) ?

Jak trzymać sekrety w aplikacji (desktopowej i webowej) ?

Wstęp

Tutoriale wszędzie pokazują jak świetnie umieszczać ustawienia aplikacji w pliku appsettings.json, a sekrety w secrets.json. To oczywiście pewne uproszczenie, bo w prawdziwym świecie sekretów raczej nie trzyma się w appsettings.json.

Jeśli jednak masz swój własny mały projekt i znalazłeś już hosting .NET (np. ten), może cię kusić wrzucenie sekretów do appsettings. I nawet wszystko działa. Raczej nie powinieneś tego robić (w zależności od wagi projektu i sekretów które udostępniasz), ale działa.

A co zrobić w aplikacji desktopowej (lub mobilnej)? Gdzie po prostu nie możesz trzymać sekretów na urządzeniu użytkownika?

Niestety nie mam dla ciebie dobrej wiadomości – prosto się nie da.

Kiedyś tworzyłem swoje własne rozwiązania – jakieś szyfrowania używające Data Protection API (DAPI), cuda na kiju i bum gdzieś do rejestru. To też nie jest dobre rozwiązanie do trzymania stałych sekretów. Jest lepsze – KeyVault.

W tym artykule opisuję jak trzymać sekrety w aplikacji webowej i jak się do nich dobrać z apki natywnej.

Czym jest Azure KeyVault?

To bardzo tania (serio, nawet student może sobie na to pozwolić) usługa Azure’owa, która służy do przechowywania danych wrażliwych. Dane są szyfrowane i trzymane na serwerach Microsoftu. Także bezpieczeństwo przede wszystkim.

Niestety nie można bezpiecznie dobrać się do KeyVault’a z aplikacji natywnej. Spędziłem naprawdę sporo czasu na szukaniu takiego rozwiązania, ale się nie da.

Musisz posłużyć się pośrednikiem. To może być Azure Function lub twoje własne, małe WebAPI. W tym artykule pokażę ci sposób z WebApi.

Wymagania

 • konto z subskrypcją na Azure (przez pierwszy rok możesz mieć za darmo; potem używanie KeyVault jest naprawdę tanie – €0,029/10 000 transakcji (https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/key-vault/).
 • dostęp do serwera (spokojnie może to być współdzielony hosting) – .NETCore, php, cokolwiek.
 • Certyfikat SSL na serwerze (może być nawet darmowy Let’s Encrypt)

Scenariusz

Pobieranie sekretów z KeyVault przez aplikację natywną polega na:

 • wysłaniu żądania z aplikacji natywnej do twojego WebAPI
 • WebAPI uwierzytelnia się w KeyVault i pobiera z niego sekrety
 • WebAPI odsyła ci sekret

Oczywiście, ze względów bezpieczeństwa, komunikacja między aplikacją natywną i WebAPI musi być szyfrowana (SSL/TLS) i w jakiś sposób autoryzowana. Taka autoryzacja zależy w dużej mierze od konkretnego rozwiązania, więc pominę ten aspekt.

Niestety NIE MA innej drogi jeśli chodzi o aplikacje natywne. Zawsze musi być po drodze WebAPI (ewentualnie Azure Function).

Żeby WebAPI mogło się komunikować z KeyVaultem, musi się do niego uwierzytelnić. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • przez certyfikat SSL – jeśli WebAPI jest hostowane POZA Azure WebService
 • przez Managed Identity, jeśli WebAPI jest hostowane na Azure WebService

Pokażę ci obie opcje.

Tworzenie infrastruktury w Azure

Jak już wspominałem wcześniej, musisz posiadać konto i subskrypcję na Azure.

Jeśli znasz ten portal, to utwórz sobie zasób KeyVault i zarejestruj swoje WebApi w AAD. Jeśli twoje WebApi ma być hostowane na Azure, utwórz dodatkowo WebService dla niego.

Dla nieobeznanych z Azure…

Rejestracja WebApi w Azure

Niezależnie od tego, czy twoje WebApi będzie na serwerze zewnętrznym, czy hostowane w Azure, musisz je zarejestrować w AAD (Azure Active Directory). AAD to darmowa usługa, która pozwala m.in. na rejestrowanie aplikacji. Przydaje się to do wielu rzeczy, m.in. przy używaniu logowania Microsoft. W naszym przypadku rejestracja WebApi umożliwi korzystanie z zasobów KeyVault.

 1. Wejdź na stronę https://portal.azure.com
 2. Nie logując się do subskrypcji, wybierz Azure Active Directory
 1. Z lewego menu wybierz opcję App Registrations
 2. Następnie New Registration
 1. W wyświetlonym oknie podaj nazwę aplikacji, a w Supported Account Types wybierz Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox). Pozwoli to na dostęp do aplikacji wszystkim użytkownikom. Jeśli wybrałbyś np. Accounts in this organizational directory only, tylko osoby z Twojej organizacji (zarejestrowanej w Azure) mogłyby z aplikacji korzystać
 2. Kliknij przycisk Register

Tutaj się zatrzymamy i w następnych krokach utworzymy KeyVault.

Tworzenie ResourceGroup

W Azure właściwie wszystko jest zasobem. Zasoby można łączyć w grupy (Resource Groups). Bardzo dobrym nawykiem jest zamykanie w grupach konkretnych rozwiązań – projektów. Np. stworzenie Resource Group dla aplikacji A i zupełnie odrębnej Resource Group dla aplikacji B. Potraktuj ResourceGroup jak folder, w którym znajdują się wszystkie zasoby Azure potrzebne przy danym rozwiązaniu

Aby utworzyć Resource Group:

 1. zaloguj się na https://portal.azure.com
 2. z górnego menu wybierz subskrypcje
 1. z listy subskrypcji wybierz tę, na której chcesz pracować
 2. znajdź takie menu po lewej stronie, kliknij, a następnie kliknij Create na górze ekranu:
Kliknij „Resource groups” w menu po lewej stronie
Utwórz nową grupę zasobów, klikając na przycisk CREATE
 1. Grupa musi mieć jakąś nazwę. Zwyczajowo nazwy zasobów tworzy się przez określenie rodzaju zasobu i jakąś nazwę, np: rg-test – rg od resource group, a test, no bo to moja grupa testowa na potrzeby tego artykułu:
 1. Region możesz zupełnie olać na tym etapie. Ja zawsze jednak wybieram Niemcy – bo są blisko Polski. Region mówi o tym, gdzie informacje na temat twojego zasobu będą trzymane fizycznie.
 2. Zatwierdź tworzenie grupy, klikając Review and create.
 3. Po utworzeniu grupy wejdź do niej.

Tworzenie KeyVault

Teraz, będąc w Resource Group, możesz utworzyć nowy zasób – KeyVault, czyli miejsce do trzymania sekretów.

 1. Z górnego menu wybierz Create aby utworzyć nowy zasób.
 1. W okienku wyszukiwania zacznij wpisywać „key vault”
 1. Powinieneś zobaczyć zasób KeyVault. Kliknij na niego aby go utworzyć.
 2. Na kolejnym ekranie wybierz plan subskrypcji. Przy KeyVault jest tylko jeden, więc po prostu wciśnij guzik Create.
 3. Teraz uzupełnij dane:
  • Resource Group, do której ma być przypisany Twój Key Vault
  • Nazwę KeyVault (np. kv-moja-aplikacja)
  • Region jaki chcesz
  • Pricing Tier ustaw na Standard, zapewni ci to minimalne ceny
 4. Zatwierdź tworzenie KeyVault przyciskiem Review and create

Żeby Twoja apka mogła korzystać z tego KeyVault, musisz dać jej dostęp, ustawiając polityki dostępu.

 1. Przejdź do swojego KeyVaulta
 2. Z menu po lewej wybierz Access Policies, a następnie Add Access Policy
 1. Aby móc poprawnie odczytywać sekrety, musisz ustawić dostęp do Secret Permissions na Get i List
 1. Następnie dodaj principala, którym będzie twoja zarejestrowana wcześniej aplikacja (WebAPI zarejestrowane w AAD)
 1. Potwierdź tę konfigurację, wciskając przycisk Add

Super, teraz możesz zapisać jakiś sekret.

Tworzenie sekretów w KeyVault

Żeby umieścić jakiś sekret w KeyVault, wybierz z lewego menu Secrets, a następnie Generate/Import

Teraz możesz utworzyć swoje sekrety, do których nikt nie powinien mieć dostępu

Przy okazji, każdemu z sekretów możesz nadać daty, w których ma być aktywny. Ja umieściłem 5 sekretów bez żadnych dat. Jeśli się przyjrzysz obrazkowi wyżej, zobaczysz przy MailSettings dwie kreski. Te kreski oddzielają sekcję od wartości. To tak, jakbyś w pliku appsettings.json umieścił:

{
	"BearerTokenSecret": "",
	"MailSettings": {
		"SmtpPassword": "",
		"SmtpUser": "",
		"SmptAddress": ""
	},
	"ConnectionString": ""
}

UWAGA!

To nie jest kurs obsługi KeyVault, ale muszę w tym momencie wspomnieć, że tutaj nie modyfikujesz swoich sekretów. Możesz dodać po prostu nową wersję. Jeśli klikniesz na jakiś sekret, w górnym menu zobaczysz opcję New Version – to pozwoli ci na dodanie nowej wartości tego sekretu.

Konfiguracja WebApi

Stwórz teraz WebAPI, które będzie pobierało dane z KeyVault. W tym celu, w Visual Studio utwórz standardowy projekt WebAPI.

Posłużymy się standardowym mechanizmem konfiguracji w .NetCore. Jeśli nie wiesz, jak działa konfiguracja w .NetCore, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Jak wspomniałem gdzieś na początku tego artykułu, możesz do KeyVault dobrać się na dwa sposoby. Z użyciem certyfikatu lub Managed Identity. Certyfikatem musisz się posłużyć, jeśli WebApi jest hostowane na serwerze zewnętrznym (poza Azure). Poniżej opisuję oba sposoby.

Łączenie z KeyVault za pomocą certyfikatu

Nikt ci nie zabroni użyć do tego najprostszego certyfikatu nawet self-signed. Ale dla bezpieczeństwa użyj tego, który masz na serwerze (to może być darmowy Let’s Encrypt). Przede wszystkim musisz uzyskać certyfikat w formacie CRT, CER lub PEM. Na szczęście możesz pobrać go ze swojej domeny.

Pokażę ci jak to zrobić skryptowo, żebyś mógł sobie ewentualnie ten proces zautomatyzować. Pamiętaj, że Let’s Encrypt jest ważny tylko 6 miesięcy. Po tym czasie zazwyczaj automatycznie się odnawia.

Pobieranie certyfikatu ze strony

Użyjemy aplikacji openssl, którą pewnie i tak masz już zainstalowaną. Jeśli nie, możesz pobrać ją stąd.

Aby pobrać certyfikat w formacie PEM, wykonaj poniższy skrypt:

echo "" | openssl s_client -host {host} -port 443 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > {plik.pem}
 • {host} – to oczywiście host, z którego pobierasz certyfikat, np. xmoney-app.pl
 • {plik.pem} – to plik wyjściowy, do którego certyfikat zostanie zapisany, np.: certyfikat.pem

Żeby sprawdzić datę ważności certyfikatu, możesz posłużyć się takim poleceniem:

echo "" | openssl s_client -host {host} -port 443 | openssl x509 -inform pem -noout -dates

Tak pobrany certyfikat możesz wrzucić do Azure.

Dodawanie certyfikatu do aplikacji w Azure

Pamiętasz jak rejestrowaliśmy WebAPI w Azure AD? Teraz dodamy tam certyfikat.

Wejdź znów do AAD w taki sam sposób jak podczas rejestrowania aplikacji i przejdź do App Registrations. Wejdź do aplikacji, którą zarejestrowałeś na początku artykułu i z lewego menu wybierz Certificates & Secrets.

Wciśnij przycisk Upload certificate i wskaż plik certyfikat.pem, który pobrałeś w poprzednim kroku.

Zobaczysz dodany certyfikat.

Teraz zostało już tylko uwierzytelnienie aplikacji WebAPI w KeyVault.

Uwierzytelnienie aplikacji za pomocą certyfikatu

Przede wszystkim musisz zainstalować dwie paczki NuGet:

 • Azure.Extensions.AspNetCore.Configuration.Secrets
 • Azure.Identity

Teraz wystarczy to lekko skonfigurować. Dodaj taki kod podczas konfiguracji aplikacji WebAPI:

// using System.Linq;
// using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
// using Azure.Extensions.AspNetCore.Configuration.Secrets;
// using Azure.Identity;

public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
  Host.CreateDefaultBuilder(args)
    .ConfigureAppConfiguration((context, config) =>
    {
      if (context.HostingEnvironment.IsProduction())
      {
        var builtConfig = config.Build();

        using var store = new X509Store(StoreLocation.CurrentUser);
        store.Open(OpenFlags.ReadOnly);
        var certs = store.Certificates.Find(
          X509FindType.FindByThumbprint,
          builtConfig["CertInfo:Thumbprint"], false);

        config.AddAzureKeyVault(new Uri($"https://{builtConfig["Azure:KeyVaultName"]}.vault.azure.net/"),
                    new ClientCertificateCredential(builtConfig["Azure:AADDirectoryId"], builtConfig["Azure:ApplicationId"], certs.OfType<X509Certificate2>().Single()),
                    new KeyVaultSecretManager());

        store.Close();
      }
    })
    .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => webBuilder.UseStartup<Startup>());

Najpierw musisz pobrać certyfikat o podanym odcisku palca. Ja tutaj to robię z magazynu certyfikatów – w zależności od tego, gdzie certyfikat masz zainstalowany, użyjesz StoreLocation.CurrentUser lub StoreLocation.LocalMachine.

UWAGA! Na niektórych serwerach współdzielonych możesz mieć problem do dobrania się do certyfikatu z poziomu aplikacji. Być może aplikacja będzie wymagała wyższych uprawnień. Jeśli tak będzie, porozmawiaj z supportem swojego hostingu.

Następnie dodajesz swojego KeyVaulta do konfiguracji .NetCore i to tyle. Od tego momentu wszystkie sekrety możesz pobierać używając IConfiguration.

Oczywiście ja w tym kodzie nie podaję żadnych danych na sztywno – one są brane z konfiguracji, co zapewne widzisz. Czyli z pliku appsettings.json, dlatego w linijce 12 buduję wstępną konfigurację. Rzeczy, które się tu znajdują nie są sekretami i dostęp osób trzecich do tych informacji niczym nie grozi. Przykładowy appsettings.json może wyglądać tak:

{
 "Azure": {
  "KeyVaultName": "{nazwa twojego KeyVault}",
  "AADDirectoryId": "{Id twojego tenanta}",
  "ApplicationId": "{Id twojej aplikacji}"
 },
 "CertInfo": {
  "Thumbprint": "{odcisk palca certyfikatu}"
 }
}

To teraz, skąd wziąć te dane? Nazwa KeyVault to wiadomo – taką nazwę podałeś podczas tworzenia KeyVault.

Jeśli chodzi o Id tenanta i Id aplikacji… Wejdź znów na Azure do Azure Active Directory, następnie wejdź w AppRegistrations i aplikację, którą rejestrowałeś:

Application (client) ID to Id twojej aplikacji. Natomiast Directory (tenant) Id to Id twojego tenanta (tenant czyli subskrybent).

A skąd wziąć odcisk palca certyfikatu? Z rejestracji aplikacji na AAD, tam gdzie dodawałeś certyfikat. To jest kolumna Thumbprint.

Te literki i cyferki to jest właśnie odcisk palca Twojego certyfikatu.

Łączenie z KeyVault z pomocą Managed Identity

Jeśli hostujesz swoją aplikację na Azure, możesz do KeyVault dobrać się za pomocą ManagedIdentity. To jest druga opcja. Tylko zaznaczam – wymaga hostowania Twojego WebApi na Azure.

Managed Identity pozwala aplikacji na łączenie się z innymi zasobami Azure. Nie tylko KeyVault.

Dodanie Managed Identity

Skoro jesteś w tym miejscu, zakładam że masz już utworzony AppService na Azure. Jeśli nie, to utwórz sobie w swojej resource group zasób o nazwe Web App (to utworzy tzw. AppService).

Następnie na poziomie tej aplikacji (App Service) kliknij w menu Identity po lewej stronie.

Następnie zmień Status na On i zapisz to. Właśnie dodałeś Managed Identity systemowe w swojej aplikacji. Teraz tylko zwróć uwagę na Object (principal) ID. Skopiuj ten identyfikator.

Kilka akapitów wyżej dodawałeś Access Policy do swojego KeyVault. Teraz dodaj nową właśnie dla tej aplikacji. Zamiast nazwy wklej po prostu ten identyfikator.

Uwierzytelnienie aplikacji w KeyVault za pomocą ManagedIdentity

Pokrótce, cały flow polega na wysłaniu żądania do Azure w celu otrzymania tokenu. Otrzymany token przekazujemy dalej w kolejnych żądaniach do chronionych zasobów. Oczywiście w .NET możemy to ogarnąć gotową biblioteką i tak też zrobimy.

Najpierw pobierz Nuget:

 • Azure.Identity

Teraz na scenę wchodzi klasa DefaultAzureCredential. Jest to cudo, które w środowisku deweloperskim uwierzytelnia cię w Azure za pomocą danych, które masz wklepane w zmienne środowiskowe. Jeśli apka znajduje się już na Azure, wtedy jest uwierzytelniana kontem Azurowym.

W środowisku deweloperskim musisz się zalogować do Azure, żeby sobie wszystko poustawiać. W Visual Studio wejdź do Tools -> Options i w oknie opcji znajdź Azure Service Authentication. Upewnij się, że jestem tam zalogowany na odpowiednim koncie:

To spowoduje, że DefaultAzureCredential pobierze odpowiednie dane.

Teraz już tylko zostało połączenie apki z KeyVaultem. Zrobisz to podczas jej konfiguracji dokładając taki kod:

// using Azure.Identity;

public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
  Host.CreateDefaultBuilder(args)
    .ConfigureAppConfiguration((context, config) =>
    {
      if (context.HostingEnvironment.IsProduction())
      {
        var builtConfig = config.Build();

        config.AddAzureKeyVault(new Uri($"https://{builtConfig["KeyVaultName"]}.vault.azure.net/"),
                    new DefaultAzureCredentials());

        store.Close();
      }
    })
    .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => webBuilder.UseStartup<Startup>());

Kod jest banalny. Najpierw wstępnie budujemy konfigurację, żeby móc odczytać dane z appsettings. Następnie dodajemy konfigurację KeyVault, przekazując nazwę twojego KeyVaulta. Nazwa ta jest brana z appsettings, żeby nie trzymać jej na sztywno w kodzie. Ten fragment w appsettings może wyglądać tak:

{
 "KeyVaultName": "{nazwa twojego KeyVault}"
}

Od tego momentu możesz odczytywać sekrety normalnie przez IConfiguration jak gdyby były częścią pliku appsettings.json. I robisz to bezpiecznie, nie pokazując światu żadnych tajemnic.

Koniec!

Uff, to koniec. Wiem, że dużo pojawiło się zagadnień i nie wszystko może być od razu jasne. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli znalazłeś błąd w artykule, również się podziel 🙂

Również napisz, jeśli znasz bezpośredni bezpieczny sposób na odczytanie danych z KeyVault przez aplikację desktopową.

Podziel się artykułem na:
Jak korzystać z dobrodziejstw .NetCore w aplikacjach natywnych (Wpf, Console, Xamarin, WinForms)

Jak korzystać z dobrodziejstw .NetCore w aplikacjach natywnych (Wpf, Console, Xamarin, WinForms)

Wstęp

Jak już raz wejdziesz w internetowy świat .NET i później przyjdzie ci coś zrobić na konsoli albo innej aplikacji natywnej (Wpf, Winforms, Xamarin), to nagle się okazuje, że brakuje rzeczy. Nie ma dependency injection (trzeba pobierać np. starego, dobrego Autofaca), konfiguracji z appsettings i wielu innych mechanizmów, do których nas internetowy .NetCore przyzwyczaił.

Ale to nie znaczy, że nie można ich tam w prosty sposób umieścić.

Większość przykładów zrobimy na konsoli, bo jest najprościej. Jednak na koniec pokażę też przykłady w innych typach aplikacji.

W artykule o wstrzykiwaniu zależności pokazałem jak dodać DI do aplikacji konsolowej. Dzisiaj zrobimy pełen pakiet.

Co to Host?

Na początku stwórz nową aplikację konsolową. Po staremu to klasa Program ze statyczną metodą Main. W .NET6 to po prostu jedna linijka w pliku Program.cs:

Console.WriteLine("Hello, World!");

I tutaj dzieje się wszystko. Możesz wypisywać komunikaty na konsoli, możesz pobierać dane od użytkownika, tworzyć obiekty, zwalniać je itd. Jednym zdaniem – to jest serce całej aplikacji (po staremu – metoda Main z klasy Program). Można powiedzieć, że metoda Main jest w pewnym sensie hostem dla Twojej aplikacji.

A gdyby teraz przenieść zarządzanie tym wszystkim do innej klasy? I tak powstała klasa Host, która implementuje interfejs IHost. Host zajmuje się całym cyklem życia aplikacji. Zajmuje się konfiguracją, wstrzykiwaniem zależności, zwalnianiem zasobów, tworzeniem ich itd.

Żeby jej użyć, przede wszystkim musisz pobrać pakiet z NuGet: Microsoft.Extensions.Hosting.

Jednak, żeby utworzyć hosta, musisz posłużyć się HostBuilderem

Co to HostBuilder?

To budowniczy (w sensie wzorca projektowego) dla klasy Host. Najprostszy sposób na utworzenie Hosta to:

using Microsoft.Extensions.Hosting;

var hostBuilder = new HostBuilder();
var host = hostBuilder.Build();
host.Start();

Mamy tutaj utworzenie hosta i uruchomienie aplikacji (Start).

Jednak czym by był budowniczy, gdyby budował tylko takiego prymitywnego hosta? Zwykłym pijakiem spod bramy…

Budowanie hosta

Możesz zbudować domyślnego hosta na skróty w taki sposób:

using Microsoft.Extensions.Hosting;

var hostBuilder = Host.CreateDefaultBuilder();
var host = hostBuilder.Build();
await host.Run();

Cała magia zadzieje się w metodzie CreateDefaultBuilder. Ta metoda utworzy i zwróci ci domyślnego buildera, który ma już oprogramowane czytanie konfiguracji z appsettings, zmiennych środowiskowych i linii poleceń, utworzenie dependency injection i rejestrację podstawowych klas. W tym – domyślnej klasy Host.

Można powiedzieć, że to jest cała podstawa tego, co byś chciał mieć. Nic więcej, nic mniej.

Teraz możesz zadać pytanie – co stanie się w momencie wywołania host.Run()?

Obiekt Host poszuka zarejestrowanych obiektów implementujących IHostedService. I po kolei na każdym z nich wywoła metodę StartAsync. W tym przypadku oczywiście nie znajdzie takich obiektów, ponieważ nie utworzyłeś ich. Zatem praca od razu się zakończy. Wniosek z tego taki, że musisz stworzyć przynajmniej jedną klasę implementującą IHostedService.

IHostedService

Od tej pory pomyśl o swojej aplikacji konsolowej jako o „hoście”. Twoja główna aplikacja (po staremu metoda Main) ma za zadanie utworzyć i uruchomić obiekty IHostedService. I to w tych obiektach będzie dział się cały „prawdziwy” program. Stwórzmy taką klasę:

internal class MainApplication : IHostedService
{
  public Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
  {
    Console.Write("Jak masz na imię? ");
    string name = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine($"Cześć {name}!");

    return Task.CompletedTask;
  }

  public Task StopAsync(CancellationToken cancellationToken)
  {
    //ta metoda zostanie wykonana na zakończenie Twojego programu
  }
}

Teraz musimy zarejestrować gdzieś, ten IHostedService:

var hostBuilder = Host.CreateDefaultBuilder()
  .ConfigureServices(services =>
  {
    services.AddSingleton<IHostedService, MainApplication>();
  });

var host = hostBuilder.Build();
host.Run();

Jeśli chciałbyś ten kod porównać do starej, dobrej konsoli, to wyglądałoby to mniej więcej tak:

public static void Main(string[] args)
{
  var app = new MainApplication();
  app.StartAsync(CancellationToken.None).Wait();

  app.StopAsync(CancellationToken.None).Wait();
}

Po takiej prostej konfiguracji masz już:

 • ustawienie ContentRootPath na katalog aplikacji
 • wczytanie konfiguracji hosta ze zmiennych środowiskowych z prefixem DOTNET_
 • wczytanie konfiguracji z linii poleceń
 • wczytanie konfiguracji z plików appsettings i sekretów
 • wczytanie konfiguracji ze zmiennych środowiskowych i linii poleceń
 • dodanie domyślnego mechanizmu logowania
 • no i rzecz jasna Dependency Injection (w tym z automatu zarejestrowane IHostEnvironment)

Run, RunAsync, Start, StartAsync? WTF?

Jak się zapewne zdążyłeś zorientować, Host (a właściwie interfejs IHost) zawiera 4 metody do startowania aplikacji: Run, RunAsync, Start, StartAsync. Nie rozróżniając na synchroniczne i asynchroniczne mamy dwie – Run i Start. Czym się różnią? Poniżej „aplikacja” zrozum jako „wszystkie zarejestrowane klasy IHostedServices„.

Run

To jest extension method. W kodzie frameworka wygląda ona tak:

host.RunAsync().GetAwaiter().GetResult();

Uruchamia aplikację i blokuje aktualny wątek do momentu zakończenia aplikacji (wszystkie IHostedServices się skończą).

RunAsync

To również jest extension method. Ona wywołuje StartAsync i czeka na zakończenie aplikacji:

await host.StartAsync(token).ConfigureAwait(false);
await host.WaitForShutdownAsync(token).ConfigureAwait(false);

Na koniec wywołuje Dispose (lub DisposeAsync) na rzecz hosta.

Start

Wywołuje StartAsync analogicznie jak Run wywołuje RunAsync:

host.StartAsync().GetAwaiter().GetResult();

StartAsync

Startuje hosta asynchronicznie. Działa w taki sposób:

 • loguje na konsoli start aplikacji
 • wywołuje metodę WaitForAsync na rzecz IHostLifetime
 • wywołuje asynchronicznie StartAsync na wszystkich zarejestrowanych obiektach IHostedService
 • powiadamia IHostLifetime, że aplikacja się rozpoczęła

Czyli widać z tego, że wszystko sprowadza się i tak do StartAsync. Metody Start i Run są tylko pomocnicze. RunAsync dodatkowo czeka na zakończenie aplikacji przez IHostLifetime. Dokładną różnicę między StartAsync, a RunAsync, zobaczysz po zakończeniu aplikacji konsolowej.

Jeśli użyjesz RunAsync, to domyślny IHostLifetime zakończy aplikację tylko przy zamknięciu okna konsoli lub wciśnięciu Ctrl+C.

Jeśli użyjesz StartAsync, aplikacja zostanie zakończona normalnie, ale w oknie konsoli będziesz mógł przeczytać dodatkowe informacje zanim je zamkniesz.

IHostLifetime jest domyślnie ustawiany w CreateDefaultBuilder. Domyślnie jest to ConsoleLifetime. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś stworzył własną implementację IHostLifetime i np. odłożył faktyczne uruchomienie programu do jakiegoś momentu. Jednak to nie jest o tym artykuł 🙂

Środowisko

Pamiętaj, że jeśli w taki sposób tworzysz hosta, środowiskiem będzie Production. .NET uzna to za środowisko produkcyjne, ponieważ nigdzie nie znalazł zmiennej ASPNETCORE_ENVIRONMENT. Oczywiście, jeśli taką zmienną środowiskową masz wpisaną na swojej maszynie lub przekażesz ją w parametrach, to zadziała i środowisko będzie takie jakie sobie wpiszesz. Możesz też na sztywno posłużyć się metodą UseEnvironment:

var hostBuilder = Host.CreateDefaultBuilder()
  .ConfigureServices(services =>
  {
    services.AddSingleton<IHostedService, MainApplication>();
  })
  .UseEnvironment("Development");

Możesz też zrobić sobie plik launchSettings.json – analogicznie jak w internetowej wersji. Np:

{
 "ENVIRONMENT": "Development"
}

Ten plik jednak nie jest automatycznie wczytywany (w przeciwieństwie do appsettings), więc musisz go dodać do konfiguracji ręcznie:

var hostBuilder = Host.CreateDefaultBuilder()
  .ConfigureServices(services =>
  {
    services.AddSingleton<IHostedService, MainApplication>();
  })
  .ConfigureHostConfiguration(config =>
  {
    config.AddJsonFile("launchSettings.json");
  });

Zwróć uwagę na dwie rzeczy:

 • w takim przypadku w launchSettings.json zmienne środowiskowe nie powinny być prefixowane. Dlatego jest ENVIRONMENT, zamiast ASPNETCORE_ENVIRONMENT
 • plik launchSettings.json powinien się znaleźć w katalogu wynikowym aplikacji. A więc upewnij się, że w jego właściwościach zaznaczysz opcję Copy to Output Directory na Copy always lub Copy if newer.

Teraz możesz sterować swoim środowiskiem z tego pliku. Możesz oczywiście wpisywać tam wszelkie zmienne środowiskowe, jakie Ci się zamarzą.

Konfiguracja

W powyższym kodzie cała konfiguracja aplikacji powinna odbyć się w ConfigureServices. Tak jak w przykładzie rejestruję MainApplication:

var hostBuilder = Host.CreateDefaultBuilder()
  .ConfigureServices(services =>
  {
    services.AddSingleton<IHostedService, MainApplication>();
  })
  .ConfigureHostConfiguration(config =>
  {
    config.AddJsonFile("launchSettings.json");
  });

Jeśli jednak tak jak ja – w kodzie musisz mieć porządek, przenieś to do innej klasy lub metody. Na początek stwórz prostą klasę Startup – powinieneś znać ją z internetowej wersji .NETCore. Różnica jest taka, że w tej klasie nie definiujemy middleware pipeline, bo go po prostu nie ma:

internal class Startup
{
  IConfiguration config;
  ILogger<Startup> logger;

  public Startup(IConfiguration config, ILogger<Startup> logger)
  {
    this.config = config;
    this.logger = logger;
  }

  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    services.AddSingleton<IHostedService, MainApplication>();
  }
}

W konstruktorze wstrzykuję konfigurację i loggera. Zwróć uwagę, że te obiekty zostały zarejestrowane w pierwszym kroku budowania hosta – ConfigureHostConfiguration w metodzie CreateDefaultBuilder.

A teraz swojego hosta stwórz w taki sposób:

var hostBuilder = Host.CreateDefaultBuilder()
  .ConfigureServices(services =>
  {
    services.AddSingleton<Startup>();
    var provider = services.BuildServiceProvider();

    var startup = provider.GetRequiredService<Startup>();
    startup.ConfigureServices(services);
  })
  .ConfigureHostConfiguration(config =>
  {
    config.AddJsonFile("launchSettings.json");
  });

Spójrz, co się stało w ConfigureServices.

Najpierw zarejestrowałem naszą klasę Startup. Równie dobrze mógłbym ją utworzyć przez new, ale tak jest bardziej elegancko i możesz wstrzyknąć do konstruktora klasy Startup wszystko, co zostało zarejestrowane przed BuildServiceProvider (5 linijka)

Następnie w linijce 5 budujemy service providera. Powinieneś już wiedzieć (przynajmniej z tego artykułu), że to jest obiekt, który zwróci zarejestrowane wcześniej serwisy.

Teraz małe wyjaśnienie. ServiceProvider może być budowany kilka razy na podstawie jednego IServiceCollection. Dlatego w tym momencie otrzymamy dostęp do serwisów zarejestrowanych wcześniej i możemy pobrać obiekt klasy Startup. Co więcej, możemy dalej posługiwać się IServiceCollection i przekazać go jako parametr do metody ConfigureServices (linijka 8).

Na sam koniec ServiceProvider zostanie znowu utworzony (to się dzieje podczas tworzenia hosta) i wszystkie serwisy rejestrowanie w klasie Startup również będą dostępne.

Jak dodać appsettings?

Domyślna konfiguracja odczytuje pliki appsettings z katalogu aplikacji. Czyli teoretycznie niczego nie musisz robić. Zwłaszcza jeśli masz tylko jeden plik appsettings.json – do tego powinieneś dążyć na środowisku produkcyjnym. Upewnij się tylko, że plik znajduje się w katalogu wynikowym aplikacji (właściwość pliku Copy to Output Directory ustaw na Copy always lub Copy if newer).

Jest też druga możliwość. Dodanie appsettings do zasobów aplikacji i wczytywanie ich stamtąd. Ale to nie jest artykuł o tym, niedługo coś na ten temat skrobnę.

UWAGA!

Pamiętaj, że nie powinieneś w pliku appsettings przechowywać ŻADNYCH sekretów aplikacji. Wszelkie hasła, dostępy do kont i inne wrażliwe dane muszą być przechowywane w sposób bezpieczny. Pamiętaj, że nawet jeśli umieścisz plik appsettings.json w zasobach aplikacji, to nie ma problemu dla użytkownika, żeby sobie go wyekstrahować i przeczytać.

Przykład w WPF

Teraz, jak obiecałem na początku, pokażę Ci kilka przykładów innych niż aplikacja konsolowa. Na początek aplikacja WPF.

O ile w aplikacji konsolowej musiałeś stworzyć implementację IHostedService (bo gdzieś ten program musi być), to w WPF nie musisz już tego robić. Wystarczy, że odpalisz główne okno aplikacji.

Oczywiście przede wszystkim musisz zacząć od małej konfiguracji aplikacji – żeby nie uruchamiała okna głównego, tylko zdarzenie OnStartup w klasie Application. W tym celu w pliku App.xaml ustaw:

<Application x:Class="Wpf.App"
       Startup="Application_Startup"
       ShutdownMode="OnMainWindowClose">

Metoda Application_Startup zostanie uruchomiona podczas uruchamiania aplikacji. Jeśli tego nie zrobisz, automatycznie uruchomione zostanie okno główne.

Jeśli chodzi o ShutdownMode to gdy nie ustawisz tej wartości, aplikacja po zamknięciu okna głównego nigdy się nie zakończy. Dlatego też ustaw to. Następnie skonfiguruj .NET.

W konstruktorze klasy App utwórz hosta:

IHost host;

public App()
{
	host = Host.CreateDefaultBuilder(Environment.GetCommandLineArgs()) //przekaż linię poleceń
		.ConfigureServices((ctx, services) =>
		{
			s.AddSingleton<Startup>();
      var tempServices = services.BuildServiceProvider();

      var startup = tempServices.GetRequiredService<Startup>();
      startup.ConfigureServices(services);
		}).Build();
}

W następnym kroku możesz uruchomić hosta w Application_Startup:

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
	host.Start();
  MainWindow = host.Services.GetRequiredService<MainWindow>();
  MainWindow.Show();
}

Najpierw uruchamiamy hosta. Potem pobieramy zarejestrowany serwis MainWindow -> w taki sposób, mając hosta, możesz pobrać każdy zarejestrowany serwis (łącznie z konfiguracją).

Gdy masz już MainWindow – po prostu pokazujesz je.

A jak rejestrujesz MainWindow? W tym przykładzie użyłem analogicznej klasy Startup jak w sekcji wyżej, po prostu:

internal class Startup
{
  IConfiguration config;
  ILogger<Startup> logger;

  public Startup(IConfiguration config, ILogger<Startup> logger)
  {
    this.config = config;
    this.logger = logger;
  }

  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    services.AddSingleton<MainWindow>();
  }
}

W aplikacji WinForms zrobisz to analogicznie.

Przykład w Xamarin

Oczywiście z Xamarin jest trochę więcej roboty. Chociaż w MAUI ma to już być w standardzie. Yeah!

Ale póki co, spójrzmy na Xamarin.

W związku z tym, że Xamarin może mieć tak naprawdę kilka aplikacji (np. Android i iPhone) jest trochę więcej kombinacji.

Na początek spójrz do projektu Xamarin (tego współdzielonego) do pliku App.xaml.cs. To jest klasa aplikacji. Dodaj tam konstruktor:

public readonly IHost host;
public App(Action<HostBuilderContext, IServiceCollection> configureNativeServicesAction)
{
	host = Host.CreateDefaultBuilder(Environment.GetCommandLineArgs())
		.ConfigureServices((ctx, b) =>
    {
			b.AddSingleton<Startup>();
			b.AddSingleton<App>(this);

			configureNativeServicesAction?.Invoke(ctx, b);
    })
		.ConfigureServices((ctx, b) =>
    {
			var tempServices = b.BuildServiceProvider();
			var startup = tempServices.GetRequiredService<Startup>();
			startup.ConfigureServices(this, b);
    })
		.Build();

	InitializeComponent();

	MainPage = new NavigationPage(new MainPage());
}

W konstruktorze przyjmujesz akcję do rejestracji pewnych natywnych serwisów, których być może używasz. Pisząc „natywne” mam na myśli takie, że na aplikacji Androidowej i na aplikacji iPhone się różnią. Ich implementacje są związane z urządzeniem.

W linii 10 wywołujesz tę akcję. Następnie wszystko jest analogiczne jak przy WPF z wyjątkiem tworzenia głównego okna.

Następnie w tym samym projekcie (Xamarin) stwórz sobie klasę do inicjalizacji aplikacji:

public static class AppInitializer
{
  static App theApp;
  static bool isInitialized = false;
  public static void Init(Action<HostBuilderContext, IServiceCollection> configureNativeServicesAction)
  {
    if (isInitialized)
      return;

    theApp = new App(startupAssembly, configureNativeServicesAction);     
  }
  
  public static App GetApplication()
  {
    return theApp;
  }
}

Klasa App to oczywiście klasa z pliku App.xaml.cs z projektu Xamarina z odpowiednim konstruktorem.

Na koniec użyj tego w aplikacji natywnej, np. Android. W metodzie OnCreate klasy MainActivity uruchom to wszystko:

protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
{
  AppInitializer.Init(ConfigureNativeServices);
  LoadApplication(AppInitializer.GetApplication());
}

void ConfigureNativeServices(HostBuilderContext ctx, IServiceCollection services)
{
 //tutaj zarejestruj serwisy natywne
}

No i to wszystko.

Zakończenie

Zachęcam Cię do poeksperymentowania z HostBuilderem jak i samym Hostem. Możesz naprawdę sporo tym wyciągnąć. I wcale nie musisz posługiwać się metodą CreateDefaultBuilder. Możesz skonfigurować wszystko sam krok po kroku, używając dostępnych metod.

Dziękuję Ci za przeczytanie tego tekstu. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub znalazłeś błąd w artykule, koniecznie daj znać w komentarzu. No i jak zwykle zachęcam do zostawienia swojego adresu poniżej – dzięki temu nie ominie Cię żadna dawka wiedzy 🙂

Podziel się artykułem na:
Rozmowa z telefonem przez terminal

Rozmowa z telefonem przez terminal

Wstęp

Tworząc aplikacje na telefony, czasem pojawia się pytanie „Jak usunąć plik z Androida” albo „Gdzie jest AppData na Androidzie”. Na szczęście wraz z Visual Studio mamy dostępne takie narzędzie jak ADB (Android Debug Bridge), które pozwala na wywoływanie komend shellowych bezpośrednio na telefonie.

Jestem rootem…

Przede wszystkim musisz uruchomić narzędzie adb z opcją root’a. Uruchom adb z menu Visual Studio: Tools -> Android -> Android ADB Command Prompt. Oczom Twoim ukaże się piękne okienko konsolowe. Ale to nie jest zwykła konsola, ta wersja ma dostęp do adb. Teraz, aby uruchomić adb w trybie root’a, wpisz poniższe polecenie:

adb root

W tym momencie możesz dostać kilka odpowiedzi:

 • nie można tego zrobić ze względu na jakiś błąd, np: „adb: unable to connect for root: no devices/emulators found” – co znaczy, że nie znaleziono żadnego urządzenia – wtedy po prostu uruchom emulator lub podłącz fizyczne urządzenie do kompa
 • serwer już chodzi jako root („adbd is already running as root”)
 • zrestartowano serwer w trybie roota (w tej sytuacji możesz nie otrzymać żadnego komunikatu)

Jeśli nie możesz zrootować telefonu

Nie każdą wersję emulatora można zrootować. Te z opcją GooglePlay z jakiegoś powodu nie są rootowalne. Dlatego też, jeśli otrzymałeś taki komunikat, musisz się upewnić, że nie masz w emulatorze opcji Google Play. Z menu Visual Studio wybierz: Tools -> Android -> Android Device Manager

Z tego managera wyedytuj emulator, którego chcesz używać

Android Device Manager

Wszystko rozbija się o to, żeby telefon nie miał opcji Google Play. Pozostaw to puste:

Gdy odznaczysz tę opcję i klikniesz OK, manager zainstaluje nowe urządzenie bez Google Play Store. Takie urządzenie będziesz już mógł rootować za pomocą komendy adb root tak jak wyżej.

Połączenie z telefonem

Gdy już udało Ci się uruchomić serwer adb w trybie roota, możesz teraz „połączyć się” z jego shellem. Po prostu wpisz polecenie:

adb shell

Jeśli masz kilka urządzeń, będziesz musiał podać nazwę konkretnego. Najpierw pobierz te nazwy poleceniem:

adb devices -l

To polecenie pokaże Ci pełną listę podłączonych urządzeń, np:

List of devices attached
emulator-5554 device product:sdk_gphone_x86 model:Android_SDK_built_for_x86 device:generic_x86 transport_id:5

Teraz możesz połączyć się z konkretnym urządzeniem, podając jego nazwę:

adb -s emulator-5554 shell

lub jego transport_id:

adb -t 5 shell

Jeśli wszystko poszło ok, powinieneś zobaczyć taką lub podobną zachętę:

generic_x86:/ #

UWAGA!

Jeśli zamiast hasha (#) widzisz dolar ($), to znaczy, że nie jesteś zalogowany jako root i coś poszło nie tak. Sprawdź, czy wykonałeś wszystkie kroki jeszcze raz.

W tym momencie możesz bawić się shellem na swoim emulatorze.

Jak usunąć plik?

Jeśli znasz chociaż troszeczkę polecenia Linuxa… liznąłeś go kiedykolwiek, to już jest dobrze. Jeśli kojarzysz polecenia takie jak ls, czy cd, to nie powinieneś mieć więcej pytań. Po prostu czuj się jak na Linuchu. Jeśli jednak jesteś zielony w te klocki, to lepiej żebyś ogarnął podstawy pracy z konsolą Linuxa. Kilka podstawowych poleceń w zupełności wystarczy:

 • ls – skrót od LIST, a więc listuje wszystkie „foldery” będące na tym poziome
 • cd – tak jak w Windows – Change Directory – przechodzi do wskazanego „folderu”
 • rm – usuwa podany plik

I to wszystko… Hulaj dusza, piekła nie ma!

Gdzie pliki z mojego programu?

Pliki programu powinieneś umieszczać w odpowiednim katalogu z Environment.SpecialFolder. W taki sposób też prosto możesz poznać dokładną ścieżkę do takiego katalogu:

string targetDir = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData); //tutaj przykład do LocalAppData

Jeśli masz problem lub znalazłeś błąd w artykule, podziel się w komentarzu

Podziel się artykułem na:
Tłumaczenie aplikacji mobilnych – XAMARIN

Tłumaczenie aplikacji mobilnych – XAMARIN

Wstęp

To jest kolejny artykuł z serii o globalizacji i lokalizacji. Jeśli nie czytałeś poprzednich, koniecznie to nadrób. W tym artykule opisuję TYLKO jak ładować tłumaczenia w aplikacjach mobilnych tworzonych w XAMARIN. Poprzedni artykuł – Tłumaczenie aplikacji cz. 3 – jak to ogarnąć? – daje całą podstawę.

Piszemy MarkupExtension

W XAMARINie, jak i w WPF, też mamy do czynienia z językiem XAML. Wersja dla Xamarina może i nie jest tak rozbudowana, jednak pozwala na dużo. I tutaj też posłużymy się MarkupExtension. Jeśli nie wiesz co to, w skrócie to jest interfejs (w WPF to jest klasa), który pozwala Ci na tworzenie własnych tagów XAML. Wystarczy go zaimplementować:

[ContentProperty("ResId")]
public class LocalizeExtension : IMarkupExtension
{
	public string ResId { get; set; }
	static CultureInfo ci = null;

	public LocalizeExtension()
	{
		if (ci == null && (Device.RuntimePlatform == Device.iOS || Device.RuntimePlatform == Device.Android))
		{
			ci = DependencyService.Get<ILocaleService>().GetCurrentCultureInfo();
		}
	}

	public object ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider)
	{
		if (string.IsNullOrWhiteSpace(ResId))
			return "<???>";

		string result = LangRes.ResourceManager.GetString(ResId, ci);
		if (string.IsNullOrEmpty(result))
			return $"<? {ResId} ?>";
		else
			return result;
	}
}

Klasa trzyma CultureInfo, które jest pobrane z jakiegoś serwisu. Jest to potrzebne tylko na Androidzie i iOS. Kto bardziej spostrzegawczy, to zorientuje się, że moja metoda ProvideValue ma mały błąd. Tak naprawdę powinienem też w niej sprawdzić platformę i albo wykorzystać metodę GetString z przeciążeniem CultureInfo (dla Androida i iOS), albo wersję bez CultureInfo. Jednak w Xamarinie robię tylko pod Androida, więc darowałem sobie to sprawdzenie.

Atrybut ContentProperty ustawiony na klasie wskazuje na domyślną właściwość. Dzięki czemu w XAML nie musimy już jej podawać:

<Label Text="{app:Localize ResId=Receipt}"/>

wystarczy:

<Label Text="{app:Localize Receipt}"/>

No dobrze, ale co z tym serwisem ILocaleService?

Pobranie lokalizacji z Androida i iOS

Xamarin wymaga jednego małego myku. Każdy z tych systemów musi sam zwrócić odpowiednią lokalizację. Zatem idealnym wydaje się utworzenie interfejsu i jego implementacja w konkretnym projekcie (nie ogólnym Xamarin, tylko konkretnie w aplikacji Android i iOS). Interfejs jest prosty:

Tworzenie ILocaleService

Zdefiniuj ten interfejs gdzieś w projekcie Xamarina lub w projekcie współdzielonym przez projekty Xamarina.

public interface ILocaleService
{
	CultureInfo GetCurrentCultureInfo();
	void SetLocale(CultureInfo ci);
}

Tworzenie PlatformCulture

Teraz musimy utworzyć małą klasę pomocniczą też w projekcie Xamarin (lub współdzielonym). Powinna ona wyglądać tak:

public class PlatformCulture
 {
	public PlatformCulture(string platformCultureString)
	{
		if (String.IsNullOrEmpty(platformCultureString))
			throw new ArgumentException("Expected culture identifier", nameof(platformCultureString)); 

		PlatformString = platformCultureString.Replace("_", "-"); // .NET expects dash, not underscore
		var dashIndex = PlatformString.IndexOf("-", StringComparison.Ordinal);
		if (dashIndex > 0)
		{
			var parts = PlatformString.Split('-');
			LanguageCode = parts[0];
			LocaleCode = parts[1];
		}
		else
		{
			LanguageCode = PlatformString;
			LocaleCode = "";
		}
	}
	public string PlatformString { get; private set; }
	public string LanguageCode { get; private set; }
	public string LocaleCode { get; private set; }
	public override string ToString()
	{
		return PlatformString;
	}
}

To jest kod wzięty z oficjalnej dokumentacji Microsoftu. Zadanie tej klasy stanie się za chwilę bardziej jasne. Generalnie jej celem jest właściwie zwrócenie kodu kraju, jeśli dostaniemy z urządzenia kod, którego nie ma w .NET, np. „en-ES”.

Implementacja ILocaleService na Androidzie

Po tych wszystkich znojach, musimy teraz utworzyć klasę w projekcie Androida, która będzie implementowała interfejs ILocaleService:

using System.Globalization;
using System.Threading;
using Xamarin.Forms;

[assembly: Dependency(typeof(Xamarin.Droid.Services.LocaleService))]
namespace Xamarin.Droid.Services
{
  public class LocaleService : ILocaleService
	{
		public CultureInfo GetCurrentCultureInfo()
		{
			var netLanguage = "en";
			var androidLocale = Java.Util.Locale.Default;
			netLanguage = AndroidToDotnetLanguage(androidLocale.ToString().Replace("_", "-"));
			// this gets called a lot - try/catch can be expensive so consider caching or something
			CultureInfo ci = null;
			try
			{
				ci = new CultureInfo(netLanguage);
			}
			catch (CultureNotFoundException)
			{
				// iOS locale not valid .NET culture (eg. "en-ES" : English in Spain)
				// fallback to first characters, in this case "en"
				try
				{
					var fallback = ToDotnetFallbackLanguage(new PlatformCulture(netLanguage));
					ci = new CultureInfo(fallback);
				}
				catch (CultureNotFoundException)
				{
					// iOS language not valid .NET culture, falling back to English
					ci = new CultureInfo("en");
				}
			}
			return ci;
		}

		public void SetLocale(CultureInfo ci)
		{
			Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
			Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
		}

		string AndroidToDotnetLanguage(string androidLanguage)
		{
			var netLanguage = androidLanguage;
			//certain languages need to be converted to CultureInfo equivalent
			switch (androidLanguage)
			{
				case "ms-BN":  // "Malaysian (Brunei)" not supported .NET culture
				case "ms-MY":  // "Malaysian (Malaysia)" not supported .NET culture
				case "ms-SG":  // "Malaysian (Singapore)" not supported .NET culture
					netLanguage = "ms"; // closest supported
					break;
				case "in-ID": // "Indonesian (Indonesia)" has different code in .NET
					netLanguage = "id-ID"; // correct code for .NET
					break;
				case "gsw-CH": // "Schwiizertüütsch (Swiss German)" not supported .NET culture
					netLanguage = "de-CH"; // closest supported
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}
		string ToDotnetFallbackLanguage(PlatformCulture platCulture)
		{
			var netLanguage = platCulture.LanguageCode; // use the first part of the identifier (two chars, usually);
			switch (platCulture.LanguageCode)
			{
				case "gsw":
					netLanguage = "de-CH"; // equivalent to German (Switzerland) for this app
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}
	}
}

Z urządzenia dostaniemy kod kraju w postaci en_US – z podkreślnikiem zamiast myślnika. Dlatego też w pierwszej kolejności trzeba to zmienić.

Następnie trzeba spróbować utworzyć CultureInfo z przekazanym kodem. Niestety, może się okazać że z urządzenia otrzymamy kod, którego nie ma w .NET (jak wyżej wspomniany en-ES). I tu wchodzi do roboty klasa PlatformCulture, która po prostu sparsuje odpowiednio kod kraju i zwróci tylko identyfikator języka (np. „en”).

Ten kod również pochodzi z oficjalnej dokumentacji Microsoftu. Przyjrzyj się jeszcze linijce nr 5:

[assembly: Dependency(typeof(Xamarin.Droid.Services.LocaleService))]

To po prostu mechanizm DependencyInjection, którym posłużymy się jeszcze za chwilę. I którym posługujemy się w konstruktorze Xamarinowego LocalizeExtension. Ten atrybut automagicznie rejestruje klasę.

Implementacja ILocaleService na iOS

Nie musisz tego robić, jeśli nie piszesz aplikacji pod iOS. Jeśli jednak ma działać na jabłuszku, jest to konieczne. Poniższy kod jest podobny do tego z Androida i też pochodzi z oficjalnej dokumentacji Microsoftu:

assembly: Xamarin.Forms.Dependency(typeof(Xamarin.iOS.Services.LocaleService))]
namespace Xamarin.iOS.Services
{
	//https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/app-fundamentals/localization/text?tabs=windows

	public class LocaleService : ILocaleService
	{
		public CultureInfo GetCurrentCultureInfo()
		{
			var netLanguage = "en";
			if (NSLocale.PreferredLanguages.Length > 0)
			{
				var pref = NSLocale.PreferredLanguages[0];
				netLanguage = iOSToDotnetLanguage(pref);
			}
			// this gets called a lot - try/catch can be expensive so consider caching or something
			CultureInfo ci = null;
			try
			{
				ci = new CultureInfo(netLanguage);
			}
			catch (CultureNotFoundException )
			{
				// iOS locale not valid .NET culture (eg. "en-ES" : English in Spain)
				// fallback to first characters, in this case "en"
				try
				{
					var fallback = ToDotnetFallbackLanguage(new PlatformCulture(netLanguage));
					ci = new CultureInfo(fallback);
				}
				catch (CultureNotFoundException )
				{
					// iOS language not valid .NET culture, falling back to English
					ci = new CultureInfo("en");
				}
			}
			return ci;
		}

		public void SetLocale(CultureInfo ci)
		{
			Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
			Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
		}

		string iOSToDotnetLanguage(string iOSLanguage)
		{
			// .NET cultures don't support underscores
			string netLanguage = iOSLanguage.Replace("_", "-");

			//certain languages need to be converted to CultureInfo equivalent
			switch (iOSLanguage)
			{
				case "ms-MY":  // "Malaysian (Malaysia)" not supported .NET culture
				case "ms-SG":  // "Malaysian (Singapore)" not supported .NET culture
					netLanguage = "ms"; // closest supported
					break;
				case "gsw-CH": // "Schwiizertüütsch (Swiss German)" not supported .NET culture
					netLanguage = "de-CH"; // closest supported
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}

		string ToDotnetFallbackLanguage(PlatformCulture platCulture)
		{
			var netLanguage = platCulture.LanguageCode; // use the first part of the identifier (two chars, usually);
			switch (platCulture.LanguageCode)
			{
				case "pt":
					netLanguage = "pt-PT"; // fallback to Portuguese (Portugal)
					break;
				case "gsw":
					netLanguage = "de-CH"; // equivalent to German (Switzerland) for this app
					break;
					// add more application-specific cases here (if required)
					// ONLY use cultures that have been tested and known to work
			}
			return netLanguage;
		}
	}
}

Ustawienie kultury

Teraz w pliku App.xaml.cs w projekcie Xamarin powinieneś dodać gdzieś podczas inicjalizacji taki fragment kodu:

if(Device.RuntimePlatform == Device.iOS || Device.RuntimePlatform == Device.Android)
{
	var ci = DependencyService.Get<ILocaleService>().GetCurrentCultureInfo();
	LangRes.Culture = ci;
	DependencyService.Get<ILocaleService>().SetLocale(ci);
}

Gdzie LangRes to Twoja klasa z zasobami utworzona przez VisualStudio. Wszystko to ma na celu zapewnienie poprawnego działania lokalizacji na urządzeniach z Androidem i iOS.

Jak tłumaczyć w XAML?

Tutaj sprawa wygląda już dokładnie tak samo jak przy WPF. Wystarczy, że zadeklarujesz alias na swój namespace w pliku xaml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:app="clr-namespace:MojaAplikacja"

gdzie MojaAplikacja to namespace do klasy LocalizeExtension; następnie w kodzie:

<Label Text="{app:Localize Receipt}"/>

gdzie Receipt to po prostu klucz z zasobów językowych.


To na tyle jeśli chodzi o tłumaczenia aplikacji na urządzeniach mobilnych. Jeśli używasz jakiegoś innego sposobu lub znalazłeś błąd w artykule, koniecznie podziel się w komentarzu 🙂

Podziel się artykułem na: