Ausweiss Kontrolle, czyli co to ten ClaimsPrincipal

Ausweiss Kontrolle, czyli co to ten ClaimsPrincipal

Wstęp

Gdy zaczynasz przygodę z mechanizmem Identity albo uwierzytelnianiem w .NET, możesz mieć problem ze zrozumieniem czym jest ClaimsPrincipal, claimsy i wszystko co z tym związane. W tym artykule rozwiewam wszelkie wątpliwości. Temat jest dość prosty, a więc artykuł będzie dość krótki.

Dokumenty do kontroli

Krótko mówiąc, ClaimsPrincipal to zbiór danych, który przechowuje informacje na temat zalogowanego użytkownika. Pewnie chcesz zadać pytanie – czy to nie może być moja super klasa User? Może, zwłaszcza jeśli chcesz walczyć z materią zamiast programować 🙂 ClaimsPrincipal to pewien standardowy sposób przechowywania i przesyłania danych. Poza tym w pewnych sytuacjach naprawdę jest dużo wygodniejszy. Chociaż będziesz tworzył swoją super klasę User na podstawie ClaimsPrincipal, to jednak to właśnie jest podstawowy sposób trzymania danych o zalogowanym użytkowniku.

Scenariusz

Wyobraź sobie, że Twoja firma wysyła Cię do innej dużej firmy w ramach jakiejś współpracy. Nikt Cię tam nie zna, a musisz mieć pewne uprawnienia (np. możliwość wejścia do sali konferencyjnej). Podchodzisz do strażnika i pokazujesz mu swój dowód osobisty – logujesz się swoimi poświadczeniami (w tym przypadku dowód osobisty to Twój login i hasło)

Strażnik sprawdza dane i widzi, że faktycznie miałeś przyjść i masz w tej firmie jakąś rolę. Wydaje Ci więc coś w rodzaju dowodu tożsamości – to może być identyfikator, karta wstępu, cokolwiek. Załóżmy, że to będzie tymczasowa karta wstępu z paskiem magnetycznym.

Ta karta wstępu to ClaimsIdentity (tożsamość). Dane zawarte na tej karcie (imię, nazwisko, rola) – to są Claimsy. A Ty jako posiadacz takiego dokumentu jesteś ClaimsPrincipal.

Gdybyś chodził po firmie tylko z dowodem osobistym, musiałbyś pokazywać go na każdym kroku i miałbyś utrudnione poruszanie się po budynku. Natomiast taka karta wstępu uwierzytelnia Cię i automatycznie daje Ci dostęp do pewnych pomieszczeń (np. sali konferencyjnej).

Podsumowując:

 • ClaimsPrincipal – osoba (użytkownik, system), posiadająca przynajmniej jeden dowód tożsamości
 • ClaimsIdentity – dowód tożsamości tej osoby, może ich być kilka (tak jak w życiu możesz posiadać dowód osobisty, prawo jazdy, paszport…)
 • Claims – dane z tego dowodu

Tworzenie ClaimsPrincipal

W mechanizmie uwierzytelniania, który opisałem tutaj, ręcznie musisz zalogować użytkownika, tworząc ClaimsPrincipal. Microsoft Identity robi to automatycznie (Ty tylko musisz ewentualnie odczytać pewne dane).

Aby utworzyć ClaimsPrincipal, musisz sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie – jakie dane chcesz mieć w nim dostępne. To pytanie właściwie odnosi się do rodzaju dokumentu tożsamości, jaki będzie dodany do ClaimsPrincipal.

Tworzenie Claim

Na początku powinieneś utworzyć listę Claimów. Claim w mechanizmie uwierzytelniania pełni kluczową rolę.

Każdy Claim ma swój typ i wartość. Oczywiście jest kilka konstruktorów i dodatkowych właściwości Claima, ale skupimy się na tych podstawowych – typ i wartość. Reszta, jak np. wydawca sama się opisuje. Jeśli chcesz się wczytać bardziej technicznie w Claim, zobacz ten artykuł w Microsoft.

Typ claima to string określający co jest jego zawartością (zazwyczaj w formie URI). I w zasadzie możesz sobie podać tam co Ci się żywnie podoba, np:

Claim shoeSizeClaim = new Claim("rozmiar-buta", "46");

JEDNAK są pewne zdefiniowane typy, którymi powinieneś się posługiwać. Są dostępne z poziomu klasy ClaimTypes. Poniżej prezentuję te, które uważam za najważniejsze. Jeśli sądzisz, że ta lista powinna być rozszerzona – koniecznie daj znać w komentarzu:

ZnaczeniePole w ClaimTypesUwagi
Adres e-mailClaimTypes.Email
Nazwa użytkownikaClaimTypes.UserName.NET Identity używa tego jako nazwy użytkownika. Ale inni wystawcy mogą trzymać tu imię i nazwisko albo jakiś własny ciąg dla customowych danych
Id użytkownikaClaimTypes.NameIdentifierPamiętaj, że to jest id użytkownika w postaci stringu. To może być zarówno int jak i GUID
ImięClaimTypes.GivenName
NazwiskoClaimTypes.Surname
Wspólna nazwa użytkownikaClaimTypes.CommonNameTo jest nazwa użytkownika, która powinna być taka sama we wszystkich systemach. Załóżmy, że użytkownik ma login na Facebooku „PanWłodek”, natomiast na google „PaniWiesia”. Wspólna nazwa powinna określać ten sam nick na Facebooku i Google, np: „Janek123”. Oczywiście jeśli inne systemy pozwalają na taką dodatkową daną. To coś jak numer SKU w systemach magazynowych.
Rola użytkownikaClaimTypes.RoleRola użytkownika w systemie (np. admin, edytor itd). Oczywiście może być kilka claimów tego typu, ponieważ użytkownik może mieć wiele ról.
Unikalny identyfikator sesjiClaimTypes.SidTo jest unikalny identyfikator sesji dla użytkownika na danym urządzeniu.

Utwórzmy teraz przykładową listę claimów:

List<Claim> claims = new List<Claim>
{
  new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString()),
  new Claim(ClaimTypes.Email, user.Email),
  new Claim(ClaimTypes.Role, "Writer"),
  new Claim(ClaimTypes.Role, "Moderator"),
  new Claim("numer-buta", user.ShoeNo)
};

Załóżmy, że user to jakiś użytkownik, którego próbujemy zalogować. Role Writer i Moderator to jakieś role w Twoim systemie.

Mając listę claim’ów, możemy teraz utworzyć dowód tożsamości – ClaimsIdentity:

ClaimsIdentity identity = new ClaimsIdentity(claims);

Mając ClaimsIdentity, możesz utworzyć ClaimsPrincipal:

ClaimsPrincipal principal = new ClaimsPrincipal(identity);

Jak tego używać?

Przede wszystkim, jeśli używasz mechanizmu Identity, to nie musisz tworzyć ClaimsPrincipal. To robi mechanizm. Jeśli używasz czystego uwierzytelniania, tak jak opisałem tutaj, podczas logowania musisz utworzyć ten obiekt i przekazać go dalej (np. do ciastka logowania).

Natomiast ważna rzecz – mechanizm uwierzytelniania (z którego korzysta też Identity) podczas ładowania strony (czy też endpointa w WebApi) automatycznie tworzy ten obiekt na podstawie danych, które otrzyma (z ciasteczka, tokenu, czy innego schematu). To być może brzmi niezbyt jasno. Lepiej to opisałem w artykule o uwierzytelnianiu.

W każdym razie pamiętaj, że w HttpContext.User masz w pełni gotowy obiekt ClaimsPrincipal, który możesz wykorzystywać.

Sprawdzenie, czy użytkownik posiada Claim

Sprawdźmy, czy użytkownik ma zapisany numer buta. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo użyjesz LINQ i zrobisz to wygodniej, albo ręcznie sprawdzisz wszystkie Claimy 🙂

if(principal.HasClaim(c => c.Type == "numer-buta"))
 //posiada
else
 //nie posiada

Ta instrukcja pod spodem sprawdzi WSZYSTKIE ClaimsIdentity (tożsamości), które posiada użytkownik. Jeśli któryś z nich ma taką daną jak „numer-buta”, HasClaim zwróci true.

Pobranie wartości konkretnego Claim

Spróbujmy teraz pobrać Id użytkownika. Jak pisałem wyżej – powinno to być zapisane jako NameIdentifier:

Claim idClaim = principal.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier);

Pamiętaj tylko, że jeśli użytkownik nie ma Claima tego typu, FindFirst zwróci null. Dlatego też powinieneś się zabezpieczyć przed takim scenariuszem. Oczywiście NameIdentifier powinien zawsze być obecny, jeśli użytkownik jest zalogowany.

Zawsze możesz też stworzyć rozszerzenie (extension class), które pomoże Ci pobierać odpowiednie wartości, np:

public static class ClaimsPrincipalExtensions
{
  public static Guid GetUserId(this ClaimsPrincipal cp)
  {
    Claim idClaim = cp.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier);
    return idClaim == null ? Guid.Empty : Guid.Parse(idClaim.Value);
  }

  public static int GetShoeSize(this ClaimsPrincipal cp)
  {
    Claim claim = cp.FindFirst("rozmiar-buta");
    if (claim == null)
      return 0;

    int result = 0;
    if (!int.TryParse(claim.Value, out result))
      return 0;
    else
      return result;
  }
}

Utworzenie takiej klasy to dobra praktyka, jeśli używasz Claimów trochę bardziej niż w najprostszej aplikacji.

Czy użytkownik jest zalogowany?

Czasem zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy użytkownik jest zalogowany – np. z poziomu RazorPage. Chociaż częściej będziesz się posługiwał atrybutem Authorize, to jednak możesz sprawdzić to w kodzie.

Obiekt User w HttpContext będzie obecny zawsze. Zatem sprawdzenie, czy jest nullem nie ma żadnego sensu, bo taki warunek nigdy nie będzie spełniony. Natomiast możesz na kilka sposobów sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany (poniżej pokazuję Ci przykład kodu, który możesz umieścić w swoim extension class):

public static bool IsLoggedIn(this ClaimsPrincipal cp)
{
  if (cp.Identity == null)
    return false;
  return cp.Identity.IsAuthenticated;
}

Jako że ClaimsPrincipal może mieć kilka ClaimsIdentity, właściwość Identity zwraca Ci pierwsze ClaimsIdentity z listy. Oczywiście wcale nie musi być żadnej tożsamości.

Każde ClaimsIdentity posiada właściwość IsAuthenticated, która jedyne co robi, to sprawdza, czy właściwość AuthenticationType ma jakąś wartość.

AuthenticationType to nazwa schematu, którym dana tożsamość (ClaimsIdentity) została uwierzytelniona. Więcej o tym w artykule o uwierzytelnianiu. To może być np. „cookie”, „bearer” itd.

Oczywiście możesz sprawdzić konkretne ClaimsIdentity, np:

public static bool IsLoggedIn(this ClaimsPrincipal cp)
{
  ClaimsIdentity? ci = cp.Identities.FirstOrDefault(id => id.AuthenticationType == "facebook");
  return ci != null;      
}

Tutaj sprawdzam, czy istnieje ClaimsIdentity o odpowiedniej wartości AuthenticationType. Nie sprawdzam już, co zwraca właściwość IsAuthenticated, bo jak napisałem wyżej – ona sprawdza tylko czy wartość AuthenticationType nie jest pusta. Więc jeśli na liście tożsamości jest tożsamość o zadanym AuthenticationType, znaczy to że użytkownik jest zalogowany.

Czy użytkownik ma odpowiednią rolę

To też możesz sprawdzić, używając ClaimsPrinciple:

if(User.IsInRole("moderator"))
  //ma rolę
else
  //nie ma

Metoda IsInRole przeleci wszystkie Claimy o type Role.

Uwaga, tutaj standardową techniką jest też posłużenie się atrybutem Authorize z odpowiednią rolą, ale czasem chcesz sprawdzić to w kodzie.


To chyba wszystko, co Ci potrzebne, żeby zacząć świadomie działać z ClaimsPrincipal. Dziękuję Ci za przeczytanie tego artykułu. Jeśli masz jakieś pytania, czegoś nie rozumiesz lub znalazłeś błąd, koniecznie daj znać w komentarzu 🙂

Obraz wyróżniający: Makieta pliki psd utworzone przez Xvect intern – pl.freepik.com

Podziel się artykułem na:
Uwierzytelnianie (autentykacja) w .NET

Uwierzytelnianie (autentykacja) w .NET

Wstęp

Ten artykuł opisuje mechanizm uwierzytelniania w .NET BEZ użycia Microsoft Identity

Na szybko (kliknij, żeby rozwinąć)

 1. Stwórz projekt RazorPages lub Razor MVC z opcją Authentication type ustawioną na NONE
 1. W pliku Project.cs (lub Startup.cs) dodaj serwis autentykacji
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
//

builder.Services.AddAuthentication(o =>
{
  o.DefaultAuthenticateScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
  o.DefaultChallengeScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
  o.DefaultSignInScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
  o.DefaultSignOutScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
}).AddCookie(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme, o =>
{
  o.Cookie.IsEssential = true;
  o.Cookie.HttpOnly = true; //bezpieczeństwo
  o.Cookie.SameSite = SameSiteMode.Strict; //bezpieczeństwo
  o.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.Always; //bezpieczeństwo
  o.Cookie.MaxAge = TimeSpan.FromDays(30); //ciastko logowania ważne przez 30 dni
  o.AccessDeniedPath = "/AccessDenied";
  o.LoginPath = "/Login";
  o.ReturnUrlParameter = "return_url";
});
 1. Dodaj uwierzytelnianie do middleware -> pamiętaj, że kolejność jest istotna
app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();
app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();

app.MapRazorPages();

Teraz już możesz logować i wylogowywać użytkowników.

Logowanie
 1. Zidentyfikuj użytkownika ręcznie – po prostu w jakiś sposób musisz sprawdzić, czy podał prawidłowe dane logowania (login i hasło)
 2. Stwórz ClaimsPrincipal dla tego użytkownika
 3. Wywołaj HttpContext.SignIn -> to utworzy ciastko logowania i użytkownik będzie już uwierzytelniony w kolejnych żądaniach (HttpContext.User będzie zawierało wartość utworzoną w kroku 2)
Wylogowanie

Wywołaj HttpContext.SignOutAsync -> to zniszczy ciastko logowania. W kolejnych żądaniach obiekt HttpContext.User będzie pusty.

Jeśli masz jakiś problem, przeczytaj pełny artykuł poniżej.

UWAGA

W słowniku języka polskiego NIE ISTNIEJE słowo autentykacja. W naszym języku ten proces nazywa się uwierzytelnianiem. Słowo autentykacja zostało zapożyczone z angielskiego authentication. Dlatego też w tym artykule posługuję się słowem uwierzytelnianie.

Po co komu uwierzytelnianie bez Identity?

Może się to wydawać dziwne, no bo przecież Identity robi całą robotę. Ale jeśli chcesz uwierzytelniać użytkowników za pośrednictwem np. własnego WebApi albo innego mechanizmu, który z Identity po prostu nie współpracuje, to nie ma innej możliwości.

Uwierzytelnianie vs Identity

Musisz zdać sobie sprawę, że mechanizm uwierzytelniania i Identity to dwie różne rzeczy. Identity korzysta z uwierzytelniania, żeby mechanizm był pełny. A jakie są różnice?

Co daje Identity

Od Identity dostajesz CAŁĄ obsługę użytkownika. Tzn:

 • zarządzanie kontami użytkowników (tworzenie, usuwanie, tokeny, dwustopniowe uwierzytelnianie itd.)
 • przechowywanie użytkowników (np. tworzenie odpowiednich tabel w bazie danych lub obsługa innego sposobu przechowywania danych użytkowników)
 • zarządzanie rolami użytkowników
 • i generalnie wiele innych rzeczy, które mogą być potrzebne w standardowej aplikacji

Mechanizm Identity NIE JEST dostępny na „dzień dobry”. Aby go otrzymać, możesz utworzyć nową aplikację z opcją Authentication type ustawioną np. na Individual Accounts.

Możesz też doinstalować odpowiednie NuGety i samemu skonfigurować Identity.

Co daje uwierzytelnianie?

 • tworzenie i usuwanie ciasteczek logowania (lub innego mechanizmu uwierzytelniania użytkownika)
 • tworzenie obiektu User w HttpContext podczas żądania
 • przekierowania użytkowników na odpowiednie strony (np. logowania, gdy nie jest zalogowany)

Jak widzisz, Identity robi dużo więcej i pod spodem korzysta z mechanizmów uwierzytelniania. Podczas konfiguracji Identity konfigurujesz również uwierzytelnianie.

Konfiguracja uwierzytelniania

Najprościej będzie, jeśli utworzysz projekt BEZ żadnej identyfikacji. Po prostu podczas tworzenia nowego projektu upewnij się, że opcja Authentication type jest ustawiona na NONE:

Dzięki temu nie będziesz miał dodanego ani skonfigurowanego mechanizmu Identity. I dobrze, bo jeśli go nie potrzebujesz, to bez sensu, żeby zaciemniał i utrudniał sprawę. Mechanizm Identity możesz sobie dodać w każdym momencie, instalując odpowiednie NuGety.

A teraz jak wygląda konfiguracja uwierzytelniania? Składa się tak naprawdę z trzech etapów:

 • zarejestrowania serwisów dla uwierzytelniania
 • konfiguracji mechanizmu, który będzie używany do odczytywania (zapisywania) informacji o zalogowanym użytkowniku (schematu)
 • dodanie uwierzytelniania do middleware pipeline.

Schemat

Zanim pójdziemy dalej, wyjaśnię Ci czym jest schemat. To nic innego jak określenie sposobu w jaki użytkownicy będą uwierzytelniani. Różne scenariusze mogą wymagać różnych metod uwierzytelniania. Każda z tych metod może wymagać innych danych. To jest właśnie schemat. Pisząc uwierzytelniać mam na myśli taki flow (w skrócie):

Work-flow mechanizmu autentykacji
 1. Klient wysyła żądanie do serwera (np. żądanie wyświetlenia strony z kontem użytkownika)
 2. Mechanizm uwierzytelniania (który jest w middleware pipeline) rusza do roboty. Sprawdza, czy użytkownik jest już zalogowany, odczytując jego dane wg odpowiedniego schematu (z ODPOWIEDNIEGO ciastka, bearer token’a, BasicAuth lub jakiegokolwiek innego mechanizmu)
 3. Na podstawie informacji odczytanych w punkcie 2, tworzony jest HttpContext.User
 4. Rusza kolejny komponent z middleware pipeline

Każdy schemat ma swoją własną nazwę, możesz tworzyć własne schematy o własnych nazwach jeśli czujesz taką potrzebę.

Rejestracja serwisów uwierzytelniania

W pliku Program.cs lub Startup.cs (w metodzie ConfigureServices) możesz zarejestrować wymagane serwisy w taki sposób:

builder.Services.AddAuthentication();

To po prostu zarejestruje standardowe serwisy potrzebne do obsługi uwierzytelniania. Jednak bardziej przydatną formą rejestracji jest ta ze wskazaniem domyślnych schematów:

builder.Services.AddAuthentication(o =>
{
  o.DefaultAuthenticateScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
  o.DefaultChallengeScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
  o.DefaultSignInScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
  o.DefaultSignOutScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
});

W powyższym kodzie ustawiam domyślne schematy do:

 • Uwierzytelniania
 • Challenge
 • Logowania (tworzenia ciastka logowania)
 • Wylogowania (usuwania ciastka wylogowania)

Jak już wiesz, każdy schemat ma swoją nazwę. W .NET domyślne nazwy różnych schematów są zapisane w stałych. Np. domyślna nazwa schematu opartego na ciastkach (uwierzytelnianie ciastkami) ma nazwę zapisaną w CookieAuthenticationDefaults. Analogicznie domyślna nazwa schematu opartego na JWT Bearer Token – JwtBearerDefaults.

Oczywiście, jeśli masz taką potrzebę, możesz nadać swoją nazwę.

Konfiguracja ciasteczka logowania

To drugi krok, jaki trzeba wykonać. Konfiguracja takiego ciastka może wyglądać tak:

using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
//
builder.Services.AddCookie(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme, o =>
{
  o.Cookie.IsEssential = true;
  o.Cookie.HttpOnly = true;
  o.Cookie.SameSite = SameSiteMode.Strict;
  o.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.Always;
  o.Cookie.MaxAge = TimeSpan.FromDays(30);
  o.AccessDeniedPath = "/AccessDenied";
  o.LoginPath = "/Login";
  o.ReturnUrlParameter = "return_url";
});

W pierwszym parametrze podajesz nazwę schematu dla tego ciastka. W drugim ustawiasz domyślne opcje. Jeśli nie wiesz co one oznaczają i dlaczego tak, a nie inaczej, przeczytaj artykuł o ciastkach, w którym to wyjaśniam.

Na koniec ustawiasz dwie ścieżki:

 • ścieżka do strony z informacją o zabronionym dostępie
 • ścieżka do strony logowania

a także parametr return_url – o nim za chwilę.

Po co te ścieżki? To ułatwienie – element mechanizmu uwierzytelniania. Jeśli niezalogowany użytkownik wejdzie na stronę, która wymaga uwierzytelnienia (np. „Napisz nowy post”), wtedy automatycznie zostanie przeniesiony na stronę, którą zdefiniowałeś w LoginPath.

Analogicznie z użytkownikiem, który jest zalogowany, ale nie ma praw dostępu do jakiejś strony (np. modyfikacja użytkowników, do czego dostęp powinien mieć tylko admin) – zostanie przekierowany automatycznie na stronę, którą zdefiniowałeś w AccessDeniedPath.

Dodanie uwierzytelniania do middleware pipeline

Skoro mechanizm uwierzytelniania jest już skonfigurowany, musimy dodać go do pipeline. Pamiętaj, że kolejność komponentów w pipeline jest istotna. Dodaj go tuż przed autoryzacją:

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();
app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();

To tyle jeśli chodzi o konfigurację. Teraz zacznijmy tego używać…

Logowanie

UWAGA! Nie opisuję tutaj czym jest ViewModel, DataBinding, czy też jak działa HTML. Zakładam, że znasz podstawy pracy z RazorPages lub RazorViews.

Rozwalmy wszystko na części. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie „Na czym polega logowanie?”. Logowanie to:

 • uwierzytelnienie użytkownika (sprawdzenie, czy jego login i hasło się zgadzają)
 • zapisanie ciasteczka logowania (lub w jakiś inny sposób przechowanie informacji o tym, że jest zalogowany)

W pierwszym kroku stwórz stronę do logowania. Przykład w RazorPages może wyglądać tak:

C# (serwer):

public class LoginPageModel : PageModel
{
  [BindProperty]
  public string UserName { get; set; } = string.Empty;
  [BindProperty]
  public string Password { get; set; } = string.Empty;

  [BindProperty]
  public bool RememberMe { get; set; }
}

A formularz logowania może wyglądać tak…

HTML (klient)

@page
@model RazorPages_Auth.Pages.LoginPageModel

<form method="post">
  <div class="form-group">
    <label asp-for="@Model.UserName">Nazwa użytkownika</label>
    <input type="text" class="form-control" asp-for="@Model.UserName"/>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label asp-for="@Model.Password" >Hasło</label>
    <input type="password" class="form-control" asp-for="@Model.Password" />
  </div>

  <div class="form-check">
    <label asp-for="@Model.RememberMe" class="form-check-label" />
    <input type="checkbox" class="form-check" asp-for="@Model.RememberMe"/>
  </div>

  <div>
    <button type="submit">Zaloguj mnie</button>
  </div>
</form>

To jest zwykły formularz ze stylami bootstrapa. Mamy trzy pola:

 • nazwa użytkownika
 • hasło
 • checkbox – pamiętaj mnie, żeby użytkownik nie musiał logować się za każdym razem

Nie stosuję tutaj żadnych walidacji, żeby nie zaciemniać obrazu.

Obsługa logowania

Teraz trzeba obsłużyć to logowanie – czyli przesłanie formularza. Do modelu strony dodaj metodę OnPostAsync (fragment kodu):

public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{
  if (!ModelState.IsValid)
    return Page();

  ApplicationUser loggedUser = Authorize(UserName, Password);
  if(loggedUser == null)
  {
    TempData["Error"] = "Niepoprawne dane logowania!";
    return RedirectToPage();
  }
}

ApplicationUser Authorize(string name, string pass)
{
  if (name == "Admin" && pass == "Admin")
  {
    ApplicationUser result = new ApplicationUser();
    result.UserName = "Admin";
    result.Id = 1;

    return result;
  }
  else
    return null!;
}

W trzeciej linijce walidujemy przekazany w formularzu model. Chociaż w tym przypadku testowym nie ma czego walidować, to jednak pamiętaj o tym.

W linijce 6 następuje próba zalogowania użytkownika. Przykładowa metoda Authorize jest oczywiście beznadziejna, ale zwróć tylko uwagę na to, co robi. W jakiś sposób sprawdza, czy login i hasło są poprawne (np. wysyłając dane do WebAPI). I jeśli tak, zwraca konkretnego użytkownika. Jeśli nie można było takiego użytkownika zalogować, zwraca null.

Zawartość metody Authorize zależy całkowicie od Ciebie. W przeciwieństwie do mechanizmu Identity, tutaj sam musisz stwierdzić, czy dane logowania użytkownika są poprawne, czy nie.

W następnej linijce sprawdzam, czy udało się zalogować użytkownika. Jeśli nie, wtedy ustawiam jakiś komunikat błędu i przeładowuję tę stronę.

A co jeśli użytkownika udało się zalogować? Trzeba stworzyć dla niego ciastko logowania. Ale to wymaga utworzenia obiektu ClaimsPrincipal.

Czym jest ClaimsPrincipal?

Krótko mówiąc, jest to zbiór danych, który przechowuje informacje na temat zalogowanego użytkownika. Pewnie chcesz zadać pytanie – czy to nie może być moja super klasa User? Nie, nie może. ClaimsPrincipal to pewien standardowy sposób przechowywania i przesyłania danych.

Wyobraź sobie, że jesteś strażnikiem w dużej firmie. Teraz podchodzi do Ciebie gość, który mówi, że jest dyrektorem z innej firmy, przyszedł na spotkanie i nazywa się Jan Kowalski. Sprawdzasz jego dowód (uwierzytelniasz go) i stwierdzasz, że faktycznie nazywa się Jan Kowalski. Co więcej, możesz stwierdzić że zaiste jest dyrektorem i przyszedł na spotkanie. Wydajesz mu zatem swego rodzaju dowód tożsamości – to może być identyfikator, którym będzie się posługiwał w Twojej firmie.

Teraz tego gościa możemy przyrównać do ClaimsPrincipal, a identyfikator, który mu wydałeś to ClaimsIdentity (będące częścią ClaimsPrincipal).

Na potrzeby tego artykułu potraktuj to właśnie jako zbiór danych identyfikujących zalogowanego użytkownika.

Tworzenie tożsamości (ClaimsPrincipal)

public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{
  if (!ModelState.IsValid)
    return Page();

  ApplicationUser loggedUser = Authorize(UserName, Password);
  if(loggedUser == null)
  {
    TempData["Error"] = "Niepoprawne dane logowania!";
    return RedirectToPage();
  }

  ClaimsPrincipal principal = CreatePrincipal(loggedUser);
}

ClaimsPrincipal CreatePrincipal(ApplicationUser user)
{
  ClaimsPrincipal result = new ClaimsPrincipal();

  List<Claim> claims = new List<Claim>()
  {
    new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString()),
    new Claim(ClaimTypes.Name, user.UserName)
  };

  ClaimsIdentity identity = new ClaimsIdentity(claims);
  result.AddIdentity(identity);

  return result;
}

Tutaj tworzymy tożsamość zalogowanego użytkownika i dajemy mu dwa „poświadczenia” – Id i nazwę użytkownika. Mając utworzony obiekt ClaimsPrincipal, możemy teraz utworzyć ciastko logowania. To ciastko będzie przechowywało dane z ClaimsPrincipal:

await HttpContext.SignInAsync(principal);

Pamiętaj, żeby dodać using: using Microsoft.AspNetCore.Authentication;

Teraz niepełny kod wygląda tak:

public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{
  if (!ModelState.IsValid)
    return Page();

  ApplicationUser loggedUser = Authorize(UserName, Password);
  if(loggedUser == null)
  {
    TempData["Error"] = "Niepoprawne dane logowania!";
    return RedirectToPage();
  }

  ClaimsPrincipal principal = CreatePrincipal(loggedUser);

  await HttpContext.SignInAsync(principal);
}

Podsumujmy tę część:

 1. Walidujesz model otrzymany z formularza
 2. W jakiś sposób sprawdzasz, czy przekazany login i hasło są prawidłowe – „ręcznie” uwierzytelniasz użytkownika
 3. Na podstawie uwierzytelnionego użytkownika tworzysz obiekt ClaimsPrincipal, który jest potrzebny do utworzenia ciastka logowania.
 4. Tworzysz ciastko logowania. Od tego momentu, w każdym żądaniu, obiekt HttpContext.User będzie miał te wartości, które utworzyłeś w kroku 3. Wszystko dzięki ciastku logowania, które przy każdym żądaniu utworzy ten obiekt na podstawie swoich wartości.

Nie musisz tutaj podawać schematu uwierzytelniania, ponieważ zdefiniowałeś domyślny schemat podczas konfiguracji uwierzytelniania.

Pamiętaj mnie

W powyższym kodzie nie ma jeszcze użytej opcji „Pamiętaj mnie”. Ta opcja musi zostać dodana podczas tworzenia ciastka logowania. Wykorzystamy tutaj przeciążoną metodę SignInAsync, która przyjmuje dwa parametry:

AuthenticationProperties props = new AuthenticationProperties();
props.IsPersistent = RememberMe;

await HttpContext.SignInAsync(principal, props);

Czyli do właściwości IsPersistent przekazałeś wartość pobraną od użytkownika, który powiedział, że chce być pamiętany w tej przeglądarce (true) lub nie (false). O tym właśnie mówi IsPersistent.

Ale ten kod wciąż nie jest pełny.

Przekierowanie po logowaniu

Po udanym (lub nieudanym) logowaniu trzeba gdzieś użytkownika przekierować. Najwygodniej dla niego – na stronę, na którą próbował się dostać przed logowaniem. Spójrz na taki przypadek:

 • niezalogowany użytkownik wchodzi na Twoją stronę, żeby zobaczyć informacje o swoim koncie: https://www.example.com/Account
 • System uwierzytelniania widzi, że ta strona wymaga poświadczeń (gdyż jest opatrzona atrybutem Authorize), a użytkownik nie jest zalogowany. Więc zostaje przekierowany na stronę logowania. A skąd wiadomo gdzie jest strona logowania? Ustawiłeś ją podczas konfiguracji ciastka do logowania.
 • Po poprawnym zalogowaniu użytkownik może zostać przekierowany np. na stronę domową: "/Index" albo lepiej – na ostatnią stronę, którą chciał odwiedzić, w tym przypadku: https://www.example.com/Account

Ale skąd masz wiedzieć, na jaką stronę go przekierować? Spójrz jeszcze raz na konfigurację ciastka logowania:

builder.Services.AddCookie(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme, o =>
{
  o.Cookie.IsEssential = true;
  o.Cookie.HttpOnly = true;
  o.Cookie.SameSite = SameSiteMode.Strict;
  o.Cookie.SecurePolicy = CookieSecurePolicy.Always;
  o.Cookie.MaxAge = TimeSpan.FromDays(30);
  o.AccessDeniedPath = "/AccessDenied";
  o.LoginPath = "/Login";
  o.ReturnUrlParameter = "return_url";
});

Jeśli mechanizm uwierzytelniania przekierowuje Cię na stronę logowania, dodaje do adresu parametr, który skonfigurowałeś w ReturnUrlParameter. A więc w tym przypadku "return_url". Ostatecznie niezalogowany użytkownik zostanie przekierowany na taki adres: https://example.com/Login?return_url=/Account

(w przeglądarce nie zauważysz znaku „/”, tylko jego kod URL: %2F)

To znaczy, że na stronie logowania możesz ten parametr pobrać:

public class LoginPageModel : PageModel
{
  [BindProperty]
  public string UserName { get; set; } = string.Empty;
  [BindProperty]
  public string Password { get; set; } = string.Empty;

  [BindProperty]
  public bool RememberMe { get; set; }

  [FromQuery(Name = "return_url")]
  public string? ReturnUrl { get; set; }
 
  //
}

Pamiętaj, że parametru return_url nie będzie, jeśli użytkownik wchodzi bezpośrednio na stronę logowania. Dlatego też zwróć uwagę, żeby oznaczyć go jako opcjonalny – string?, a nie string

Następnie wykorzystaj go podczas logowania:

public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{
  if (!ModelState.IsValid)
    return Page();

  ApplicationUser loggedUser = Authorize(UserName, Password);
  if(loggedUser == null)
  {
    TempData["Error"] = "Niepoprawne dane logowania!";
    return RedirectToPage();
  }

  ClaimsPrincipal principal = CreatePrincipal(loggedUser);

  AuthenticationProperties props = new AuthenticationProperties();
  props.IsPersistent = RememberMe;

  await HttpContext.SignInAsync(principal, props);

  if (string.IsNullOrWhiteSpace(ReturnUrl))
    ReturnUrl = "/Index";

  return RedirectToPage(ReturnUrl);
}

UWAGA!

Pamiętaj, żeby w takim przypadku NIE STOSOWAĆ metody Redirect, tylko RedirectToPage (lub w RazorView – RedirectToAction). Metoda Redirect pozwala na przekierowanie do zewnętrznego serwisu, co w tym przypadku daje podatność na atak „Open Redirect”. Dlatego też stosuj RedirectToPage -> ta metoda nie pozwoli na przekierowanie zewnętrzne.

Wylogowanie

Kiedyś użytkownik być może będzie się chciał wylogować. Na czym polega wylogowanie? Na usunięciu ciastka logowania. Robi się to jedną metodą:

await HttpContext.SignOutAsync();

Ta metoda usunie ciastko logowania i w kolejnych żądaniach obiekt HttpContext.User będzie pusty.


To właściwie tyle jeśli chodzi o mechanizm uwierzytelniania. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub znalazłeś błąd w artykule, daj znać w komentarzu. Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, również daj znać. Będzie mi miło 🙂 I koniecznie zapisz się na newsletter, żeby nic Cię nie ominęło.

Podziel się artykułem na: