Jak poprawnie korzystać z HttpClient

Jak poprawnie korzystać z HttpClient

Wstęp

Osoby niezdające sobie sprawy, jak pod kapeluszem działa HttpClient, często używają go źle. Ja sam, zaczynając używać go kilka lat temu, robiłem to źle – traktowałem go jako typową klasę IDisposable. Skoro utworzyłem, to muszę usunąć. W końcu ma metodę Dispose, a więc trzeba jej użyć. Jednak HttpClient jest nieco wyjątkowy pod tym względem i należy do niego podjeść troszkę inaczej.

Raz a dobrze!

HttpClient powinieneś stworzyć tylko raz na cały system. No, jeśli strzelasz do różnych serwerów, możesz utworzyć kilka klientów – po jednym na serwer. Oczywiście przy założeniu, że nie komunikujesz się z kilkuset różnymi serwerami, bo to zupełnie inna sprawa 😉

Przeglądając tutoriale, zbyt często widać taki kod:

using var client = new HttpClient();

To jest ZŁY sposób utworzenia HttpClient, a autorzy takich tutoriali nigdy (albo bardzo rzadko) o tym nie wspominają albo po prostu sami nie wiedzą.

Dlaczego nie mogę ciągle tworzyć i usuwać?

To jest akapit głównie dla ciekawskich.

Każdy request powoduje otwarcie nowego socketu. Spójrz na ten kod:

for(int i = 0; i < 10; i++)
{
 using var httpClient = new HttpClient();
 //puszczenie requestu
}

On utworzy 10 obiektów HttpClient, każdy z tych obiektów otworzy własny socket. Jednak, gdy zwolnimy obiekt HttpClient, socket nie zostanie od razu zamknięty. On będzie sobie czekał na jakieś zagubione pakiety (czas oczekiwania na zamknięcie socketu ustawia się w systemie). W końcu zostanie zwolniony, ale w efekcie możesz uzyskać coś, co nazywa się socket exhaustion (wyczerpanie socketów). Ilość socketów w systemie jest ograniczona i jeśli wciąż otwierasz nowe, to w końcu – jak to mawiał klasyk – nie będzie niczego.

Z drugiej strony, jeśli masz tylko jeden HttpClient (singleton), to tutaj pojawia się inny problem. Odświeżania DNSów. Raz utworzony HttpClient po prostu nie będzie widział odświeżenia DNSów.

Te problemy właściwie nie istnieją jeśli masz aplikację desktopową, którą użytkownik włącza na chwilę. Wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Ale nikt nie zagwarantuje Ci takiego używania Twojej apki. Poza tym, coraz więcej rzeczy przenosi się do Internetu. Wyobraź sobie teraz kontroler, który tworzy HttpClient przy żądaniu i pobiera jakieś dane z innego API. Tutaj katastrofa jest murowana.

Poprawne tworzenie HttpClient

Zarówno użytkownicy jak i Microsoft zorientowali się w pewnym momencie, że ten HttpClient nie jest idealny. Od jakiegoś czasu mamy dostęp do HttpClientFactory. Jak nazwa wskazuje jest to fabryka dla HttpClienta. I to przez nią powinniśmy sobie tego klienta tworzyć.

Ta fabryka naprawia oba opisane problemy. Robi to przez odpowiednie zarządzanie cyklem życia HttpMessageHandler, który to bezpośrednio jest odpowiedzialny za całe zamieszanie i jest składnikiem HttpClient.

Jest kilka możliwości utworzenia HttpClient za pomocą fabryki i wszystkie działają z Dependency Injection. Teraz je sobie omówimy. Zakładam, że wiesz czym jest dependency injection i jak z niego korzystać w .Net.

Podstawowe użycie

Podczas rejestracji serwisów, zarejestruj HttpClient w taki sposób:

services.AddHttpClient();

Następnie, w swoim serwisie, możesz pobrać HttpClient w taki sposób:

class MyService
{
  IHttpClientFactory factory;
  public MyService(IHttpClientFactory factory)
  {
    this.factory = factory;
  }

  public void Foo()
  {
    var httpClient = factory.CreateClient();
  }
}

Przy wywołaniu CreateClient powstanie wprawdzie nowy HttpClient, ale może korzystać z istniejącego HttpMessageHandler’a, który odpowiada za wszystkie problemy. Fabryka jest na tyle mądra, że wie czy powinna stworzyć nowego handlera, czy posłużyć się już istniejącym.

Takie użycie świetnie nadaje się do refaktoru starego kodu, gdzie tworzenie HttpClient’a zastępujemy eleganckim CreateClient z fabryki.

Klient nazwany (named client)

Taki sposób tworzenia klienta wydaje się być dobrym pomysłem w momencie, gdy używasz różnych HttpClientów na różnych serwerach z różną konfiguracją. Możesz wtedy rozróżnić poszczególne „klasy” HttpClient po nazwie. Rejestracja może wyglądać tak:

services.AddHttpClient("GitHub", httpClient =>
{
  httpClient.BaseAddress = new Uri("https://api.github.com/");
  // The GitHub API requires two headers.
  httpClient.DefaultRequestHeaders.Add(
    HeaderNames.Accept, "application/vnd.github.v3+json");
  httpClient.DefaultRequestHeaders.Add(
    HeaderNames.UserAgent, "HttpRequestsSample");
});

services.AddHttpClient("MyWebApi", httpClient =>
{
  httpClient.BaseAddress = new Uri("https://example.com/api");
  httpClient.RequestHeaders.Add("x-login-data", config["ApiKey"]);
});

Zarejestrowaliśmy tutaj dwóch klientów. Jeden, który będzie używany do połączenia z GitHubem i drugi do jakiegoś własnego API, które wymaga klucza do logowania.

A jak to pobrać?

class MyService
{
  IHttpClientFactory factory;
  public MyService(IHttpClientFactory factory)
  {
    this.factory = factory;
  }

  public void Foo()
  {
    var gitHubClient = factory.CreateClient("GitHub");
  }
}

Analogicznie jak przy podstawowym użyciu. W metodzie CreateClient podajesz tylko nazwę klienta, którego chcesz utworzyć. Z każdym wywołaniem CreateClient idzie też kod z Twoją konfiguracją.

Klient typowany (typed client)

Jeśli Twoja aplikacja jest zorientowana serwisowo, możesz wstrzyknąć klienta bezpośrednio do serwisu. Skonfigurować go możesz zarówno w serwisie jak i podczas rejestracji.

Kod powie więcej. Rejestracja:

services.AddHttpClient<MyService>(client =>
{
  client.BaseAddress = new Uri("https://api.services.com");
});

Taki klient zostanie wstrzyknięty do Twojego serwisu:

class MyService
{
  private readonly HttpClient _client;
  public MyService(HttpClient client)
  {
    _client = client;
  }
}

Tutaj możesz dodatkowo klienta skonfigurować. HttpClient używany w taki sposób jest rejestrowany jako Transient.

Zabij tego HttpMessageHandler’a!

Jak już pisałem wcześniej, to właśnie HttpMessageHandler jest odpowiedzialny za całe zamieszanie. I to fabryka decyduje o tym, kiedy utworzyć nowego handlera, a kiedy wykorzystać istniejącego.

Jednak domyślna długość życia handlera jest określona na dwie minuty. Po tym czasie handler jest usuwany.

Ale możesz mieć wpływ na czas jego życia:

services.AddHttpClient("c1", client =>
{
  client.BaseAddress = new Uri("http://api.c1.pl");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("x-login", "asd");
}).SetHandlerLifetime(TimeSpan.FromMinutes(10));

Używając metody SetHandlerLifetime podczas konfiguracji, możesz określić maksymalny czas życia handlera.

Konfiguracja HttpMessageHandler

Czasem bywa tak, że musisz nieco skonfigurować tego handlera. Możesz to zrobić, używając metody ConfigurePrimaryHttpMessageHandler:

builder.Services.AddHttpClient("c1", client =>
{
  client.BaseAddress = new Uri("http://api.c1.pl");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("x-login", "asd");
}).ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() =>
{
  return new HttpClientHandler
  {
    PreAuthenticate = true,
    UseProxy = false
  };
};

Pobieranie dużych ilości danych

Jeśli pobierasz dane lub pliki większe niż 50 MB powinieneś sam je buforować zamiast korzystać z domyślnych mechanizmów. One mogę mocno obniżyć wydajność Twojej aplikacji. I wydawać by się mogło, że poniższy kod jest super:

byte[] fileBytes = await httpClient.GetByteArrayAsync(uri);
File.WriteAllBytes("D:\\test.avi", fileBytes);

Niestety nie jest. Przede wszystkim zajmuje taką ilość RAMu, jak wielki jest plik. RAM jest zajmowany na cały czas pobierania. Ponadto przy pliku testowym (około 1,7 GB) nie działa. Task, w którym wykonywał się ten kod w pewnym momencie po prostu rzucił wyjątek TaskCancelledException.

Co więcej w żaden sposób nie możesz wznowić takiego pobierania, czy też pokazać progressu. Jak więc pobierać duże pliki HttpClientem? W taki sposób (to nie jest jedyna słuszna koncepcja, ale powinieneś iść w tę stronę):

httpClient.DefaultRequestHeaders.UserAgent.Add(new ProductInfoHeaderValue("Test", "1.0"));

var httpRequestMessage = new HttpRequestMessage 
{ 
  Method = HttpMethod.Get, 
  RequestUri = uri 
};

using var httpResponseMessage = await httpClient.SendAsync(httpRequestMessage, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead);
if (!httpResponseMessage.IsSuccessStatusCode)
  return;

var fileSize = httpResponseMessage.Content.Headers.ContentLength;
using Stream sourceStream = await httpResponseMessage.Content.ReadAsStreamAsync();
using Stream destStream = File.Open("D:\\test.avi", FileMode.Create);

var buffer = new byte[8192];
ulong bytesRead = 0;
int bytesInBuffer = 0;

while((bytesInBuffer = await sourceStream.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length)) != 0)
{
  bytesRead += (ulong)bytesInBuffer;
  Downloaded = bytesRead;
  await destStream.WriteAsync(buffer);

  await Dispatcher.InvokeAsync(() =>
  {
    NotifyPropertyChanged(nameof(Progress));
    NotifyPropertyChanged(nameof(Division));
  });
}

W pierwszej linijce ustawiam przykładową nazwę UserAgenta. Na niektórych serwerach przy połączeniach SSL jest to wymagane.

Następnie wołam GET na adresie pliku (uri to dokładny adres pliku, np: https://example.com/files/big.avi).

Potem już czytam w pętli poszczególne bajty. To mi umożliwia pokazanie progressu pobierania pliku, a także wznowienie tego pobierania.

Możesz poeksperymentować z wielkością bufora. Jednak z moich testów wynika, że 8192 jest ok. Z jednej strony jego wielkość ma wpływ na szybkość pobierania danych. Z drugiej strony, jeśli bufor będzie zbyt duży, to może nie zdążyć się zapełnić w jednej iteracji i nie zyskasz na prędkości.

Koniec

No, to tyle co chciałem powiedzieć o HttpClient. To są bardzo ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać. W głowie mam jeszcze jeden artykuł, ale to będą nieco bardziej… może nie tyle zaawansowane, co wysublimowane techniki korzystania z klienta.

Dzięki za przeczytanie artykułu. Jeśli znalazłeś w nim błąd lub czegoś nie zrozumiałeś, koniecznie podziel się w komentarzu.

Podziel się artykułem na: