Ten cholerny CORS dogłębnie

Ten cholerny CORS dogłębnie

Wstęp

Pewnie nie raz spotkałeś się z sytuacją, gdzie próba wywołania API z Blazor albo JavaScript zakończyła się radosnym błędem

XMLHttpRequest cannot load http://….
No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. Origin ‘http://…’ is therefore not allowed access.

Czym jest CORS, dlaczego jest potrzebne i jak się z nim zaprzyjaźnić? O tym dzisiaj.

Co to CORS

Cross Origin Request Sharing to mechanizm bezpieczeństwa wspierający politykę same-origin. Same-origin polega na tym, że JavaScript z jednej domeny (a konkretnie origin) nie może komunikować się z serwerem z innej domeny (origin).

Innymi słowy, jeśli masz stronę pod adresem: https://example.com i chciałbyś z niej wywołać za pomocą JavaScript coś ze strony https://mysite.com, to musisz mieć na to specjalne pozwolenie wydane przez mysite.com.

Czyli jeśli u siebie lokalnie z końcówki https://localhost:3000 będziesz chciał zawołać jakieś API z końcówki: https://localhost:5001, to też się to nie uda bez specjalnego pozwolenia. Tym wszystkim zarządza przeglądarka.

Czym jest ORIGIN

Już wiemy, że żeby nie było problemów, obydwie strony żądania muszą należeć do tego samego originu. Czym jest zatem origin?

To połączenie: protocol + host + port, czyli np:

https://example.com i https://example.com:443 – należą do tego samego originu. Pomimo, że w pierwszym przypadku nie podaliśmy jawnie portu, to jednak protokół https domyślnie działa na porcie 443. A więc został tam dodany niejawnie.

http://example.com i https://example.com – nie należą już do tego samego originu. Różnią się protokołem i portem (przypominam, że https działa domyślnie na porcie 443, a http na 80).

https://example.com:5000 i https://example.com:5001 – też nie należą do tego samego originiu, ponieważ różnią się portem.

https://api.example.com i https://example.com – też nie należą do tego samego originu, bo różnią się hostem. Zasadniczo origin definiuje aplikację internetową.

Polityka same-origin

Jak już pisałem wcześniej, polityka same-origin zakazuje jednej aplikacji korzystać z elementów innej aplikacji. Skryptów js, arkuszy css i innych… Ale…

No, ale jak to? A CDN? A linkowanie bootstrapa itd?

No właśnie. Przede wszystkim przeglądarki nie są zbyt rygorystyczne pod tym względem. Głównie ze względu na kompatybilność wsteczną. Pół Internetu przestałoby działać. Jednak to „rozluźnienie” niesie za sobą pewne zagrożenia. Np. może dawać podatność na atak XSS lub CSRF (pisałem o Cross Site Request Forgery w książce o podstawach zabezpieczania aplikacji internetowych).

Wyjątki polityki same-origin

Skoro przeglądarki niezbyt rygorystycznie podchodzą do polityki same-origin, to znaczy że są pewne luźniejsze jej elementy. Oczywiście, że tak. Przeglądarki pozwalają ogólnie na:

 • zamieszczanie obrazków z innych originów
 • wysyłanie formularzy do innych originów
 • zamieszczanie skryptów z innych originów – choć tutaj są już pewne ograniczenia

Na co same-origin nie pozwoli

Przede wszystkim nie pozwoli Ci na dostęp do innych originów w nowych technologiach takich jak chociażby AJAX. Czyli strzały HTTP za pomocą JavaScriptu. Co to oznacza? Zacznijmy od najmniejszego problemu – jeśli piszesz aplikację typu SPA w JavaScript lub Blazor, to chcesz się odwoływać do jakiegoś API. W momencie tworzenia aplikacji prawdopodobnie serwer stoi na innym originie niż front. Na produkcji może być podobnie. W takiej sytuacji bez obsługi CORS po stronie serwera, nie połączysz się z API.

Idąc dalej, jeśli chcesz na swojej stronie udostępnić dane pobierane z innego źródła – np. pobierasz AJAXem kursy walut – to też może nie zadziałać. W prawdzie użyłem tych kursów walut jako być może nieszczęśliwy przykład. Jeśli to działa to tylko ze względu na luźną politykę CORS. W przeciwnym razie musiałbyś się kontaktować z dostawcą danych, żeby pozwolił Ci na ich pobieranie. I tak też często się dzieje. I on może to zrobić właśnie dzięki CORS.

Więc jak działa ten CORS?

Pobierz sobie przykładową solucję, którą przygotowałem na GitHub. Jest kam kilka projektów:

 • WebApiWithoutCors – api, które w żaden sposób nie reaguje na CORS – domyślnie uniemożliwi wszystko
 • WebApiWithCors – api z obsługą CORS
 • ClientApiConfig – podstawowy klient, który chciałby pobrać dane i zrobić POST
 • DeletableClient – klient, któremu polityka CORS pozwala jedynie na zrobienie DELETE
 • BadClient – klient, któremu żadne API na nic nie pozwala

Każdy projekt pracuje w HTTP (nie ma SSL/TLS) specjalnie, żeby umożliwić w łatwy sposób podsłuchiwanie pakietów w snifferze.

Przede wszystkim działanie CORS (Cross Origin Request Sharing) jest domeną przeglądarki. Jeśli uruchomisz teraz przykładowe projekty: ClientApp (aplikacja SPA pisana w Blazor) i WebApiWithoutCors i wciśniesz guzik Pobierz dane, to zobaczysz taki komunikat:

A teraz wywołaj tę samą końcówkę z PostMan, to zobaczysz że dane zostały pobrane:

Co więcej, jeśli posłużysz się snifferem, np. WireShark, zobaczysz że te dane do przeglądarki przyszły:

To znaczy, że to ta małpa przeglądarka Ci ich nie dała. Co więcej, wywaliła się wyjątkiem HttpRequestException przy pobieraniu danych:

var client = HttpClientFactory.CreateClient("api");
try
{
  var response = await client.GetAsync("weatherforecast");
  if (!response.IsSuccessStatusCode)
    ErrorMsg = $"Nie można było pobrać danych, błąd: {response.StatusCode}";
  else
  {
    var data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    WeatherData = new(JsonSerializer.Deserialize<WeatherForecast[]>(data));
  }
}catch(HttpRequestException ex)
{
  ErrorMsg = $"Nie można było pobrać danych, błąd: {ex.Message}";
}

Co z tą przeglądarką nie tak?

Przeglądarka odebrała odpowiedź z serwera, ale Ci jej nie pokazała. Dlaczego? Ponieważ nie dostała z serwera odpowiedniej informacji. A konkretnie nagłówka Access-Control-Allow-Origin, o czym informuje w konsoli:

XMLHttpRequest cannot load http://....
No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. Origin ‘http://...’ is therefore not allowed access.

To poniekąd serwer zdecydował, że nie chce klientowi danych pokazywać. A dokładniej – serwer nie zrobił niczego, żeby te dane pokazać. Po prostu na dzień dobry obsługa CORS na serwerze jest wyłączona. Można powiedzieć, że jest zaimplementowana jedynie w przeglądarce.

Niemniej jednak przeglądarka wysłała do serwera zapytanie GET, które odpowiednie dane pobrało i zwróciło. Czyli jakaś operacja na serwerze się wykonała. Pamiętaj, że zapytanie GET nie powinno mieć żadnych skutków ubocznych. Czyli nie powinno zmieniać żadnych danych. Powinno dane jedynie pobierać. A więc teoretycznie nic złego nie może się stać.

A gdyby tak przeglądarka wysłała POST? Zadziała czy nie? No właśnie nie w każdej sytuacji.

Jeśli teraz w przykładowej aplikacji uruchomisz narzędzia dewelopera (Shift + Ctrl + i) i wciśniesz guzik Wywołaj POST, to zobaczysz coś takiego:

Zanim przeglądarka wyśle to żądanie, najpierw wykona specjalne zapytanie, tzw. preflight. Czyli niejako zapyta się serwera: „Hej serwer, jestem z takiego originu i chciałbym wysłać do Ciebie POST z takimi nagłówkami. Mogę?”

To specjalne żądanie wysyłane jest na adres, na który chcesz rzucić POSTem. Z tym że tutaj metodą jest OPTIONS. Poza tym w nagłówkach są zaszyte informacje:

 • Access-Control-Request-Headers – lista nagłówków z jakimi chcesz wysłać POST
 • Access-Control-Request-Method – metoda, jaką chcesz wywołać (POST, DELETE itd)
 • Origin – origin, z którego żądanie będzie wysłane

Możesz to podejrzeć zarówno w narzędziach dewelopera jak i w Wireshark:

A co zrobił serwer? Zwrócił błąd: 405 - Method not allowed. Co znaczy, że pod takim endpointem serwer nie obsługuje zapytań typu OPTIONS. Co dla przeglądarki daje jasny komunikat: „Nie wysyłaj mi tego, nie obsługuję CORS”. Przeglądarka więc zaniecha i nie wyśle takiego zapytania.

Wyjątkowe formularze

Jak już pisałem wcześniej, formularze są pewnym wyjątkiem. Przeglądarka i tak je wyśle. To kwestia kompatybilności wstecznej. Jeśli będziesz chciał wysłać metodę POST z Content-Type ustawionym na multipart/form-data, to takie zapytanie zostanie wykonane bez żadnego preflight'u. Takich wyjątków jest więcej i są bardzo dobrze opisane na stronie Sekuraka, więc nie będę tego powielał. Jeśli masz ochotę zgłębić temat, to polecam.

Obsługa CORS w .NET

Skoro już wiesz z grubsza czym jest CORS i, że to serwer ostatecznie musi dać jawnie znać, że zgadza się na konkretne zapytanie, to teraz zaimplementujmy ten mechanizm po jego stronie. Spójrz na projekt WebApiWithCors z załączonej solucji.

Jeśli pracujesz na .NET < 6, to pewnie będziesz musiał dorzucić Nugeta: Microsoft.AspNetCore.Cors.

Przede wszystkim musisz dodać serwisy obsługujące CORS podczas rejestracji serwisów:

builder.Services.AddCors();

a także wpiąć obsługę CORS w middleware pipeline. Jeśli nie wiesz, czym jest middleware pipeline, przeczytaj ten artykuł.

app.UseRouting();
app.UseCors();
app.UseAuthorization();

Pamiętaj, że UseCors musi zostać wpięte po UseRouting, ale przed UseAuthorization.

Takie dodanie jednak niczego nie załatwi. CORS do odpowiedniego funkcjonowania potrzebuje polityki. I musimy mu tę politykę ustawić.

Polityka CORS

CORS Policy mówi jakich dokładnie klientów i żądania możesz obsłużyć. Składa się z trzech części:

 • origin – obsługuj klientów z tych originów
 • method – obsługuj takie metody (POST, GET, DELETE itd…)
 • header – obsługuj takie nagłówki

To znaczy, że klient aby się dobić do serwera musi spełnić wszystkie trzy warunki – pochodzić ze wskazanego originu, wywołać wskazaną metodę i posiadać wskazany nagłówek.

Wyjątkiem jest tu POST. Co wynika z wyjątkowości formularzy. Jeśli będziesz chciał wysłać POST, przeglądarka zapyta się o to jedynie w przypadku, gdy Content-Type jest odpowiedni (np. nie wskazuje na formularz). Co to dalej oznacza? Jeśli stworzysz na serwerze politykę, która nie dopuszcza POST, ale dopuszcza wszystkie nagłówki (AllowAnyHeader), to ten POST i tak zostanie wysłany. Kwestia kompatybilności wstecznej.

Najprostszą politykę utworzysz w taki sposób:

builder.Services.AddCors(setup =>
{
  setup.AddDefaultPolicy(p =>
  {
    p.AllowAnyOrigin()
    .AllowAnyMethod()
    .AllowAnyHeader();
  });
});

Ona zezwala na połączenia z dowolnego originu, wykonanie dowolnej metody z dowolnymi nagłówkami. Czy to dobrze? To zależy od projektu.

Co więcej, metoda AddDefaultPolicy doda domyślną politykę. Wpięty w pipeline UseCors będzie używał tej domyślnej polityki do sprawdzenia, czy żądanie od klienta może pójść dalej.

Za pomocą metody AddPolicy możesz dodać politykę z jakąś nazwą. Tylko wtedy do UseCors musisz przekazać w parametrze nazwę polityki, której chcesz używać domyślnie. UseCors wywołany bez parametrów będzie używał polityki dodanej przez AddDefaultPolicy. Jeśli jej nie dodasz, wtedy CORS nie będzie obsługiwany.

Konkretna polityka

Oczywiście możesz w polityce wskazać konkretne wartości, np.:

builder.Services.AddCors(setup =>
{
  setup.AddDefaultPolicy(p =>
  {
    p.WithOrigins("http://localhost:5001")
    .AllowAnyMethod()
    .WithHeaders("X-API-KEY");
  });
});

To spowoduje, że polityka dopuści strzały tylko z originu http://localhost:5001 z jakąkolwiek metodą i dozwolonym nagłówkiem X-API-KEY.

I tutaj dwie uwagi. Po pierwsze – pamiętaj, żeby originu nie kończyć slashem: / . Jeśli tak wpiszesz http://localhost:5001/, wtedy origin się nie zgodzi i mechanizm CORS nie dopuści połączeń. Czyli – brak slasha na końcu originu. Idąc dalej, nie podawaj pełnych adresów w stylu: https://localhost:5001/myapp – to nie jest origin.

A teraz pytanie za milion punktów. Co się stanie, gdy mając taką politykę z poprawnego originu wywołasz:

var data = new WeatherForecast
{
  Date = DateTime.Now,
  Summary = "Cold",
  TemperatureC = 5
};

var client = HttpClientFactory.CreateClient("api");
client.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-KEY", "abc");
var response = await client.PostAsJsonAsync("weatherforecast", data);

Dodałeś nagłówek X-API-KEY do żądania i wysyłasz JSONa za pomocą post (dowolna metoda).

Zadziała?

Przemyśl to.

Jeśli powiedziałeś „nie”, to zgadza się. Gratulacje 🙂 A teraz pytanie dlaczego to nie zadziała. Spójrz jaki przeglądarka wysyła preflight:

O co pyta przeglądarka w tym żądaniu?

„Hej serwer, czy mogę ci wysłać POST z nagłówkami contenty-type i x-api-key? A co odpowiada serwer?

„Ja się mogę zgodzić co najwyżej na metodę POST i nagłówek X-API-KEY„.

Przeglądarka teraz patrzy na swoje żądanie i mówi: „Ojoj, to nie mogę ci wysłać content-type. Więc nie wysyłam”. To teraz pytanie skąd się wzięło to content type? Spójrz jeszcze raz na kod:

var response = await client.PostAsJsonAsync("weatherforecast", data);

Wysyłasz JSONa. A to znaczy, że gdzieś w metodzie PostAsJsonAsync został dodany nagłówek: Content-Type=application/json. Ponieważ w zawartości żądania (content) masz json (czyli typ application/json).

Uważaj na takie rzeczy, bo mogą doprowadzić do problemów, z którymi będziesz walczył przez kilka godzin. Ale w tym wypadku już powinieneś wiedzieć, jak zaktualizować politykę CORS:

builder.Services.AddCors(setup =>
{
  setup.AddDefaultPolicy(p =>
  {
    p.WithOrigins("http://localhost:5001")
    .AllowAnyMethod()
    .WithHeaders("X-API-KEY", "Content-Type");
  });
});

Musisz dodać ten „Content-Type”.

Jeśli wydaje Ci się, że CORS powinien zadziałać, a nie działa, w pierwszej kolejności zawsze zobacz jaki preflight jest wysyłany, jakie nagłówki idą w żądaniu i czy są zgodne z polityką.

Pamiętaj też, że w żądaniu nie muszą znaleźć się wszystkie nagłówki. Jeśli nie będzie w tej sytuacji X-API-KEY nic złego się nie stanie. Analogicznie jak przy polityce dotyczącej metod. Możesz wysłać albo GET, albo POST, albo DELETE… Nie możesz wysłać kilku metod jednocześnie, prawda? 🙂

CORS tylko dla jednego endpointu

Corsy możesz włączyć tylko dla konkretnych endpointów. Możesz to zrobić za pomocą atrybutów. I to na dwa sposoby. Jeśli chcesz umożliwić większość operacji, możesz niektóre endpointy wyłączyć spod opieki CORS. Spójrz na kod kontrolera:

[HttpGet]
public IEnumerable<WeatherForecast> Get()
{
  return Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
  {
    Date = DateTime.Now.AddDays(index),
    TemperatureC = Random.Shared.Next(-20, 55),
    Summary = Summaries[Random.Shared.Next(Summaries.Length)]
  })
  .ToArray();
}

[HttpPost]
[DisableCors]
public IActionResult PostTest([FromBody]WeatherForecast data)
{
  return Ok();
}

Atrybut DisableCors spowoduje, że mechanizm CORSów uniemożliwi wywołanie tej końcówki. Jeśli przeglądarka użyje preflight, wtedy serwer odpowie, ale nie pozwalając na nic.

Kilka polityk CORS

Skoro można zablokować CORS na pewnych końcówkach, to pewnie można też odblokować na innych. No i tak. Zgadza się. Zróbmy sobie takie dwie polityki:

builder.Services.AddCors(setup =>
{
  setup.AddPolicy("get-policy", setup =>
  {
    setup.WithOrigins("http://localhost:5001")
    .AllowCredentials()
    .AllowAnyHeader()
    .AllowAnyMethod();
  });

  setup.AddPolicy("set-policy", setup =>
  {
    setup.WithOrigins("http://localhost:5001")
    .WithMethods("POST")
    .WithHeaders("Content-Type");
  });
});

Zwróć uwagę na to, że nie dodajemy teraz żadnej domyślnej polityki (AddDefaultPolicy), tylko dwie, które jakoś nazwaliśmy. Teraz każdy endpoint może mieć swoją własną politykę:

[HttpGet]
[EnableCors("get-policy")]
public IEnumerable<WeatherForecast> Get()
{
  return Enumerable.Range(1, 5).Select(index => new WeatherForecast
  {
    Date = DateTime.Now.AddDays(index),
    TemperatureC = Random.Shared.Next(-20, 55),
    Summary = Summaries[Random.Shared.Next(Summaries.Length)]
  })
  .ToArray();
}

[HttpPost]
[EnableCors("set-policy")]
public IActionResult PostTest([FromBody]WeatherForecast data)
{
  return Ok();
}

Każdy endpoint dostał swoją własną politykę za pomocą atrybutu EnableCors. Jako parametr przekazujemy nazwę polityki. Jeśli w takim przypadku nie podasz atrybutu EnableCors, to końcówka będzie zablokowana. Dlaczego? Spójrz na middleware:

app.UseCors();

Taki middleware po prostu będzie chciał użyć domyślnej polityki (AddDefaultPolicy), której jednak nie ma. Dlatego też zablokuje wszystko. Oczywiście możesz w tym momencie podać konkretną politykę, jaka ma być używana przez middleware:

app.UseCors("get-policy");

Wtedy każdy endpoint bez atrybutu [EnableCors] będzie używał tej polityki.

Dynamiczna polityka CORS

Czasem możesz potrzebować bardziej płynnej polityki, która może zależeć od konkretnego originu. Możesz chcieć wpuszczać tylko te originy, które są zarejestrowane w bazie albo dla różnych originów mieć różne polityki.

Wtedy sam musisz zadbać o to, żeby mechanizm CORS dostał odpowiednią politykę. Na szczęście w .NET6 jest to banalnie proste. Wystarczy zaimplementować interfejs ICorsPolicyProvider, np. w taki sposób:

public class OriginCorsPolicyProvider : ICorsPolicyProvider
{
  private readonly CorsOptions _corsOptions;
  public OriginCorsPolicyProvider(IOptions<CorsOptions> corsOptions)
  {
    _corsOptions = corsOptions.Value;
  }

  public Task<CorsPolicy?> GetPolicyAsync(HttpContext context, string? policyName)
  {
    var origin = context.Request.Headers.Origin;
    var policy = _corsOptions.GetPolicy(origin);

    if (policy == null)
      policy = _corsOptions.GetPolicy(policyName ?? _corsOptions.DefaultPolicyName);
    
    return Task.FromResult(policy);
  }
}

Interfejs wymaga tylko jednej metody – GetPolicyAsync. Najpierw jednak zobacz w jaki sposób zarejestrowałem odpowiednie polityki podczas rejestracji serwisów CORS:

setup.AddPolicy("http://localhost:5001", setup =>
{
  setup.WithOrigins("http://localhost:5001")
  .AllowAnyHeader()
  .WithMethods("GET", "POST");
});

setup.AddPolicy("http://localhost:5011", setup =>
{
  setup.WithOrigins("http://localhost:5011")
  .WithMethods("DELETE")
  .WithHeaders();
  
});

Nazwa polityki to po prostu origin, dla którego ta polityka jest utworzona. A teraz wróćmy do providera. Spójrz najpierw na metodę GetPolicyAsync.

Najpierw pobieram origin z requestu, następnie pobieram odpowiednią politykę. Metoda GetPolicy z obiektu _corsOptions zwraca politykę po nazwie. Te polityki są tam dodawane przez setup.AddPolicy. Gdzieś tam pod spodem są tworzone jako dodatkowe opcje, co widzisz w konstruktorze – w taki sposób możesz pobrać zarejestrowane polityki.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w swoim providerze połączył się z bazą danych i na podstawie jakiś wpisów sam utworzył odpowiednią politykę dynamicznie i ją zwrócił.

Teraz jeszcze tylko musimy zarejestrować tego providera:

builder.Services.AddTransient<ICorsPolicyProvider, OriginCorsPolicyProvider>();

I tyle.

Słowem zakończenia, pamiętaj żeby nie podawać w middleware kilka razy UseCors, bo to nie ma sensu. Pierwszy UseCors albo przepuści żądanie dalej w middleware albo je sterminuje.


To tyle jeśli chodzi o CORSy. Dzięki za przeczytanie artykułu. Mam nadzieję, że teraz będziesz się poruszał po tym świecie z większą pewnością. Jeśli znalazłeś błąd w artykule albo czegoś nie rozumiesz, koniecznie daj znać w komentarzu.

Obrazek wyróżniający: Obraz autorstwa wayhomestudio na Freepik

Podziel się artykułem na:
Jak używać TypeScript w NetCore i go debugować?

Jak używać TypeScript w NetCore i go debugować?

Jeśli próbujesz użyć TypeScript w NetCore i coś Ci nie idzie – to jest artykuł dla Ciebie.

Wstęp

Hej, jakiś czas temu tworzyłem pewien kod na frontendzie, w którym musiałem użyć JavaScriptu. Dużo JavaScriptu i Ajaxa. Jak już pewnie zdążyłeś się przekonać – nie lubię JavaScriptu 🙂 Przypomniałem sobie, że przecież istnieje coś takiego jak Typescript! Super! Mogę wreszcie pisać w normalnym języku. Więc zacząłem ogarniać, jak używać TypeScript w NetCore. Okazało się, że mimo że dokładnie robię wszystko to, co opisuje Microsoft i milion innych artykułów, to nic u mnie nie chce działać tak jak powinno. Po kilku dniach szamotaniny, przeczytaniu i przeanalizowaniu całego Internetu, w końcu wygrałem! Okazało się, że są pewne kruczki, o których nikt wtedy nie mówił. Zatem w tym artykule przedstawię Ci te kruczki.

(uwaga, dotyczy to raczej sytuacji, w której nie używasz CAŁEGO node.js, ale generalnie nawet w tym przypadku artykuł może Ci się przydać)

Jak działa TypeScript

Generalnie przeglądarki jeszcze (2021 rok) nie są w stanie obsłużyć TypeScriptu jako takiego. Możesz o TS pomyśleć jak o języku wysokiego poziomu. Jeśli piszesz program np. w C++, komputer nie wie, co ma z nim zrobić. Taki program musi być skompilowany. Ostatecznie uruchamiany jest kod assemblera, z którym komputer już wie co zrobić. Analogiczna sytuacja jest tutaj. Przeglądarka nie wie, co ma zrobić z TypeScriptem. Więc jest on najpierw przerabiany do postaci JavaScriptu i dopiero ten JS jest uruchamiany przez przeglądarkę. Tą „kompilacją” w pewnym sensie steruje plik konfiguracyjny TypeScriptu – tscongif.json

Zaczynamy

To chcemy osiągnąć:

 • debugować kod Typescript w Visual Studio
 • używać innych modułów
 • używać skryptów w moim kodzie html, np:
<button onclick="myTypeScriptFunction()">OK</button>

Krok po kroku

Przygotowanie

 1. Upewnij się, że masz zainstalowany node.js w VisualStudio. Po prostu uruchom VisualStudioInstaller i sprawdź, czy masz ten moduł. Jeśli nie – zainstaluj go.
 2. Pobierz pakiet NuGet: Microsoft.TypeScript.MSBuild – dzięki temu będziesz mógł w ogóle pisać w TypeScript w NetCore.
 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na swój projekt i wybierz Add -> New File -> TypeScript JSON configuration file.
  W Twoim projekcie pojawi się nowy plik: tsconfig.json. Jest to plik konfiguracyjny dla TypeScriptu, który steruje kompilacją do JS. tsconfig.json na dzień dobry powinien wyglądać tak:
{
 "compilerOptions": {
  "noImplicitAny": false,
  "noEmitOnError": true,
  "removeComments": false,
  "sourceMap": true,
  "target": "ES6",
  "outDir": "wwwroot/js",
  "esModuleInterop": true,
  "module": "AMD",
  "moduleResolution": "Node"
 },
 "compileOnSave": true,
 "include": [
  "scripts/**/*"
 ],
 "exclude": [
  "node_modules"
 ]
}

Krótkie wyjaśnienie tsconfig.json

 • noImplicitAny – jesli true, wtedy wszędzie tam, gdzie używasz „typu” any, będzie rzucany wyjątek
 • noEmitOnError – jeśli true, wtedy nie będą wyświetlane żadne outputy, gdy pojawi się błąd. Możesz sobie tutaj ustawić false w środowisku testowym/developerskim, ale pamiętaj żeby na produkcji lepiej nie pokazywać takich błędów. Dla bezpieczeństwa
 • removeComments – jeśli true, wszystkie użyte przez Ciebie komentarze zostaną usunięte w wynikowym JavaScripcie. Ja to zostawiłem na false, chcę widzieć komentarze. Ale możesz to zmienić.
 • sourceMap – podczas kompilacji generowana jest tzw. mapa. Chodzi o zmapowanie kodu TS z JS. Dzięki temu możliwe jest debugowanie TypeScriptu. Więc zostaw to na TRUE
 • target – określa wersję docelową ECMAScript. To jest standard skryptowego języka programowania. Jak np. .NET Framework 4.5. To znaczy, że w starszych wersjach nie będziesz miał dostępu do CAŁEGO aktualnego standardu języka. Niestety, niektóre moduły nie chcą za bardzo współpracować z pewnymi standardami. W moim przypadku ES6 było ok. Ale możesz spróbować też ES5, jeśli coś nie będzie działać
 • outDir – katalog, do którego ma trafiać wynikowy kod JavaScript. Pamiętaj, że ten katalog musi być widoczny z poziomu HTML
 • esModuleInterop – ustawione na true pomaga importować typy i moduły. Nie będę wchodził w szczegóły, po prostu tak zostaw – to jest ważne
 • module – określa w jaki sposób będą ładowane moduły. AMD wskazuje na asynchroniczne ładowanie. Tutaj lepiej wypowiedzą się JavaScriptowcy (zapraszam do komentowania). Ten artykuł jest pisany pod „AMD” i tego się trzymajmy.
 • moduleResolution – określa w jaki sposób jest uzyskiwany dostęp do modułów. Tutaj posługujemy się node.js, więc zostawiamy na Node
 • compileOnSave – czy kompilować przy każdym zapisie pliku. Oznacza, że za każdym razem, gdy zapiszesz zmiany w pliku TS, będzie on kompilowany do JS. W przeciwnym razie kompilacja będzie tylko przy budowaniu projektu.
 1. Utwórz w projekcie katalog Scripts. W nim będziesz tworzył pliki .ts

Zewnętrzne biblioteki (thirdparties)

 1. Teraz zajmiemy się zewnętrznymi bibliotekami, których na pewno używasz w .NetCore. Sprawdź, czy masz w projekcie plik package.json. Jeśli nie, dodaj go w taki sposób:
  • prawym klawiszem na projekt
  • Add -> New item
  • wyszukaj i dodaj npm configuration file. Jeśli tego nie widzisz, to najpewniej nie zainstalowałeś node.js, o czym mówiliśmy w pierwszym kroku. Czym jest npm? NPM to taki manager pakietów. Coś jak NuGet. Tutaj masz pakiety do weba. I właściwie tyle. Są pewne alternatywny, np. yarn albo LibraryManager. Ale tutaj ogarniamy za pomocą npm.
 2. Skoro masz już plik package.json – czyli konfigurację zewnętrznych modułów, upewnij się, że wygląda podobnie do tego:
{
 "version": "1.0.0",
 "name": "asp.net",
 "private": true,
 "devDependencies": {
  "@types/bootstrap": "4.5.0",
  "@types/jquery": "3.5.0",
  "@types/jquery-validation-unobtrusive": "3.2.11",
  "autonumeric": "4.6.0"
 },
 "scripts": {
  "build": "tsc --build tsconfig.json"
 }
}

Krótkie objaśnienie package.json

Tutaj ważna jest zawartość devDependencies. Koniecznie musisz mieć bootstrap, jquery i jquery-validation-unobtrusive. Autonumeric zostawiam dla przykładu. Jest to jedna z bibliotek, której używam. Ogarnia rzeczy związane z numerami, walutami etc. Chcę tylko pokazać, że w devDependencies będziesz też trzymał inne moduły, których używasz. Niektóre moduły mogą wymagać, żebyś miał je w dependencies. Ale to tak naprawdę zależy od konkretnej biblioteki. Niestety niektóre biblioteki nie mają (jeszcze) odpowiedników w TypeScript.

Pamiętaj, że musisz mieć takie wersje jQuery i boostrap, których używasz w projekcie. Te 3 linijki (@types/…) umożliwiają Ci używanie typów z bootstrap i jquery w Twoich skryptach TypeScript. To cholernie pomaga. CHOLERNIE.

Eksporty

 1. Podczas pisania kodu TypeScript, musisz eksportować klasy i funkcje, których używasz (dotyczy to tej właśnie konfiguracji, którą zrobiliśmy), tj.:
export class Person //definicja klasy
{
  //reszta kodu
}

export function foo() //definicja funkcji
{
 //reszta kodu
}

W plikach ts, w których chcesz używać tych klas i funkcji, musisz je zaimportować. Na przykład:

import { Person } from "./person";

export class ClassThatUsesPerson
{
  _person: Person;
  //i reszta kodu
}

Pamiętaj, że dyrektywy import powinny być na początku pliku. Tutaj są istotne dwa szczegóły:

 • importujesz plik BEZ rozszerzenia, czyli „./person” zamiast „./person.ts”
 • wskazujesz na bieżący katalog za pomocą „./”. Jeśli zaimportujesz w taki sposób: import { Person } from "person", to nie zadziała. Musi być "./person"
 1. Inne biblioteki, których używasz importujesz w analogiczny sposób. Oczywiście musisz mieć wpisany pakiet w npm (package.json) i wtedy np:
  import AutoNumeric from 'autonumeric'
 2. Teraz kolejna istotna rzecz – pobierz bibliotekę requireJS. To jest biblioteka JavaScript, która posiada pewne funkcje, występujące w pełnym node.js. Np. require. Pliki TypeScript są kompilowane w taki sposób, że kod JavaScript dołącza inne pliki za pomocą funkcji require. To nie jest standardowa funkcja JS. Jak już pisałem, występuje w pełnym node.js. Jeśli nie używasz pełnego frameworka node.js, to musisz pobrać tę bibliotekę.

Przygotowanie strony na TypeScript – entrypoint

 1. Teraz kilka zmian w pliku _Layout.cshtml, żeby TypeScript w NetCore ruszył z miejsca
  Pozbądź się nagłówków związanych z jQuery i bootstrap. Dodaj jednak te:
<script src="~/lib/requirejs.js"></script>
<script src="~/js/entrypoint.js"></script>

(zakładam, że pobrałeś require.js i znajduje się ona w wwwroot/lib)
(zakładam, że masz katalog: wwwroot/js i tam będziesz trzymał swoje skrypty js)

 1. Teraz w katalogu wwwroot/js utwórz plik entrypoint.js (to ma być JavaScript, a nie TypeScript). To będzie punkt wejścia Twojej aplikacji. Niech on wygląda podobnie do tego:
requirejs.config({
  baseUrl: "/js",
  shim: {
    bootstrap: {
      "deps": ["jquery"]
    }
  },
  paths: {
    jquery: "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.0/jquery.min",
    bootstrap: "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min",
    "jquery-validation": "https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery-validation@1.19.2/dist/jquery.validate.min",
    "jquery.validate.unobtrusive": "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validation-unobtrusive/3.2.11/jquery.validate.unobtrusive.min"
  }
});

require(["jquery", "bootstrap", "app"], function (jq, bs, app) {
  app.App.init();
});

Pamiętaj, żeby zgadzały się wersje bibliotek z tymi, wpisanymi w package.json. Zakładam, że w katalogu Scripts masz plik app.ts, który wygląda co najmniej tak:

export class App {

	static init() {
	
	}
}

Stworzyłem sobie taką główną klasę aplikacji. W metodzie init() inicjuję wszystko, czego używam na każdej lub większości stron. Np. bootstrap carousel:

export class App {

	static init() {
	  $(".carousel").carousel(); //inicjalizacja bootstrapowej karuzeli
	}
}

Normalnie zakodowałbyś to w document.ready albo body.onload. A tak mamy metodę init() w klasie App, w której już tworzysz czysty TypeScript.

Wyjaśnienie entrypoint.js

Jeśli chodzi o resztę pliku entrypoint.js:

Na początku konfigurujemy bibliotekę require.js (możesz sprawdzić jej pełną konfigurację na stronie requireJS); w skrócie:

 • baseUrl – domyślna lokalizacja, w której requireJS będzie szukał plików JS (tych „czystych” jak i wykompilowanych z TypeScript)
 • shim – to jest wymagane, żeby bootstrap działał poprawnie, szczerze powiem że nie wiem co oznacza ponad to.
 • paths – tutaj możesz określić ścieżki do swoich modułów. Po prostu dodaj tu biblioteki, których nie masz w folderze js (libs) i chciałbyś pobierać je za pomocą CDN. Te 3 to wymagane minimum, jeśli używasz jQuery, jQuery-validation i bootstrap. A zapewne używasz, skoro używasz TypeScript w NetCore.
 • UWAGA! Upewnij się, że używasz tutaj bootstrap.bundle.min zamiast boostrap.min. Wersja „bundle” ma dodatkowe referencje (np. do popper.js), co czyni rzeczy duuuużo prostszymi.
 • UWAGA! Nazwy modułów są istotne. To MUSI być „jquery-validation” i „jquery.validate.unobtrusive” (zwróć uwagę na literówki, kropki i myślniki)

Na końcu pliku entrypoint jest instrukcja require. Ona mówi tyle:

Załaduj moduły: jquery, bootstrap i app pod takimi zmiennymi: js, bs, app. Ładowanie w tym miejscu jquery i bootstrap jest zasadniczo wymagane, żeby reszta strony mogła tego używać.

Używanie TypeScript w HTML

 1. Upewnij się teraz, że w CAŁYM kodzie (poza _Layout.cshtml) nie masz żadnego <script src="..."></script> . Teraz skrypty będziesz dołączał inaczej – używając funkcji require. Przykładowo, jeśli masz gdzieś:
<script src="~/js/person.js"></script>

powinieneś zmienić na:

<script>
require(["person"]);
</script>

A jeśli chciałbyś utworzyć obiekt i używać go później na stronie (w pliku html), zrób tak:

<script>
var personObj;
require(["person"], function(personFile) {
 personObj = new personFile.Person();
});

</script>

Pamiętaj, że na dzień dzisiejszy (maj 2021) nie możesz używać bezpośrednio TypeScript w kodzie HTML. Ale bardzo łatwo możesz to obejść – po prostu napisz sobie kod analogiczny do tego powyżej i będziesz mógł zrobić już wszystko -> ale bez Intellisense, np:

<button onclick="personObj.IncreaseAge();">Postarz</button>
<button onclick="personObj.DecreaseAge();">Odmłódź</button>

To właściwie tyle. Brawo ja.

Walidacja

Jeszcze kilka słów zakończenia. Podpowiadam, żebyś zmienił plik _ValidationScriptsPartial.cshtml w taki sposób:

Zamiast:

<script src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.min.js"></script>
<script src="~/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>

daj:

<script>
  require(["jquery", "jquery-validation", "jquery.validate.unobtrusive"]);
</script>

To wynika z tego, co pisałem wyżej. A jeśli używasz dodatkowych walidacji, jak np. opisanych w tym artykule, to powinno to wyglądać tak:

<script>
  require(["jquery", "jquery-validation", "jquery.validate.unobtrusive"], function ($) {
    $.validator.addMethod("chboxreq", function (value, element, param) {
      if (element.type != "checkbox")
        return false;

      return element.checked;
    });

    $.validator.unobtrusive.adapters.addBool("chboxreq");
  });
</script>

TypeScript w OnClick albo innych zdarzeniach

Teraz druga uwaga. Czasem bywa tak, że chcesz wykonać jakąś metodę w onclick buttona albo gdziekolwiek indziej. Od razu podpowiadam (choć to wynika już samo z siebie), przykład:

Załóżmy, że masz taki plik MyClass.ts

export class MyClass {
	constructor() {
	}
	
	public onOkBtnClick(sender: object) {
	  alert("Siema");
	}
}

I teraz chcesz metodę onOkBtnClick wywołać po kliknięciu przycisku. Więc Twój plik .cshtml powinien wyglądać tak:

<script>
	var myObj;
	requirejs(["MyClass"], function(myClassFile) {
		myObj = new myClassFile.MyClass();
	});
</script>

<button onclick="myObj.onOkBtnClick(this);">OK</button>

Teraz już możesz szaleć z TypeScript w NetCore i nawet go debugować! Pamiętaj tylko, że:

debugować TypeScript można tylko w przeglądarce Google Chrome

stan na maj 2021

Jeśli masz problem albo znalazłeś błąd w tekście, podziel się w komentarzu.

Podziel się artykułem na: