Klasa, czy struktura

Klasa, czy struktura

Wstęp

W tym artykule wyjaśnię Ci, kiedy używać klasy, a kiedy struktury w C#. Granica czasem wydaje się bardzo rozmyta, ale są pewne zasady, które pomagają wybrać tę „lepszą” w danej sytuacji drogę. Zazwyczaj jednak jest to klasa.

Żeby lepiej zrozumieć różnice między nimi, muszę Cię zapoznać z takimi pojęciami jak stos, sterta, typ referencyjny i typ wartościowy. Jeśli znasz dobrze te zagadnienia, możesz przejść od razu na koniec artykułu.

Obszary w pamięci – stos i sterta

Pamięć programu jest zazwyczaj dzielona na stos i stertę. Wyobraź sobie to dokładnie w taki sposób. Możesz mieć w kuchni stos talerzy (jeden na drugim), a w pokoju stertę pierdół (rzeczy rozsypane w nieładzie wszędzie). Każdy z tych obszarów jest przeznaczony do różnych zastosowań.

Stos

Stos (ang. stack) przechowuje zmienne lokalne, parametry metody i wartości zwracane – generalnie dane krótko żyjące. To jest pewne uproszczenie, ale na potrzeby tego artykułu przyjmijmy to za pewnik.

Pamięć na stosie jest zarządzana automatycznie przez system operacyjny. Jest też mocno ograniczona (w zależności od tego systemu). Dlatego też, jeśli próbujesz na stosie umieścić zbyt wiele danych, dostaniesz błąd „przepełnienie stosu” (stack overflow). Z tego wynika, że możesz mieć ograniczoną ilość zmiennych lokalnych, czy też parametrów metody. Jednak w dzisiejszych czasach ten błąd sugeruje problem z rekurencją (czego wynikiem jest właśnie przepełnienie stosu).

Dane ze stosu są ściągane po wyjściu z jakiegoś zakresu – np. po wyjściu z metody lub jakiegoś bloku. No i wkładane są na stos podczas wchodzenia do bloku (metody).

Sterta

Sterta (ang. heap) jest dynamicznym obszarem pamięci. Nie ma takich limitów jak stos. Sam możesz decydować ile chcesz pamięci zarezerwować na stercie i co tam przechowywać. W językach bez pamięci zarządzalnej (C, C++, Delphi) sam musisz też troszczyć się o to, żeby usuwać dane ze sterty w odpowiednim momencie. W C# troszczy się o to zazwyczaj Garbage Collector (w specyficznych rozwiązaniach też programista musi się tym zająć).

Sterta jest przeznaczona do przechowywania danych długożyjących. A także takich, których rozmiar nie jest znany w momencie kompilacji programu.

Typ referencyjny i wartościowy

W C# mamy dwa rodzaje typów – referencyjne i wartościowe. Wszystkie typy proste (int, double, float, bool itd.) oraz struktury są typami wartościowymi. Typy referencyjne to klasy lub… referencje. Ale o tych drugich nie będziemy za bardzo tutaj mówić 🙂

Czyli podsumowując: klasy – typy referencyjne; struktury i typy proste – typy wartościowe (pamiętaj, że string nie jest typem prostym. Jego wartość jest przechowywana na stercie).

To rozróżnienie sprowadza się do kilku rzeczy.:

Struktury (typy wartościowe)

 1. Przechowywane są w pamięci na stosie (to pewne uproszczenie, ale na razie potraktuj je za pewnik)
 2. Automatycznie tworzone i zwalniane przez system operacyjny

Klasy (typy referencyjne)

 1. Przechowywane w pamięci na stercie
 2. Programista sam musi utworzyć obiekt takiego typu
 3. Typ referencyjny jest zwalniany przez Garbage Collector (w C# programista bardzo rzadko musi taki typ sam zwolnić)

Ubrudźmy sobie ręce

Teraz z użyciem debuggera pokażę Ci dokładnie jak to wygląda od praktycznej strony w pamięci.

Spójrz na poniższy kod:

static void Main(string[] args)
{
  int number = 5;
}

Na początku tworzymy zmienną typu int. A właściwie robi to za nas system operacyjny. To jest zmienna lokalna, a więc jest tworzona automatycznie na stosie. Co to oznacza? Że w momencie wejścia do metody Main system tworzy stos dla tego bloku* i dodaje do niego wszystkie zmienne lokalne i parametry metody. Stos w tym momencie wygląda tak:

A tak to widać w debugerze:

*Dla czepialskich, dociekliwych i maruderów

Stos nie jest tak naprawdę tworzony za każdym razem – to skrót myślowy. Istnieje pojęcie ramki stosu (stack frame). Ramka stosu to fragment pamięci wydzielony jako… „stos” dla danej metody, czy zakresu. Po wejściu/wyjściu z tej metody zmienia się aktualna ramka stosu na inną (a konkretnie rejestr procesora *SP wskazuje na inny obszar w pamięci jako początek stosu). Na stosie jest oczywiście więcej informacji niż te tutaj pokazane (m.in. parametr args), ale zostały pominięte ze względu na czytelność i nie mają związku z artykułem.

Jeśli nie wiesz, co tu widzisz, to już tłumaczę.

W górnym okienku jest uruchomiony program w trybie debugowania. W dolnym widzimy podgląd fragmentu pamięci programu. Zmienna number dostała konkretny adres w pamięci: 0x000000C4F657E52C. Jak widzisz, pod tym adresem znajdują się jakieś dane: 05 00 00 00. Te 4 bajty mają wartość 5. Widzimy też, że żeby zapisać zmienną typu int, potrzebujemy do tego 4 bajtów.

A teraz co się stanie, jeśli będziemy mieć dwie zmienne lokalne?

static void Main(string[] args)
{
  int number = 5;
  int score = 1;
}

Stos będzie wyglądał tak:

A w debugerze zobaczymy:

Jak widać z rysunku i debugera, stos rośnie „w górę”. Są na nim odkładane poszczególne wartości.

A jeśli teraz dodamy do tego strukturę?

struct Point3d
{
  public int x;
  public int y;
  public int z;
}
internal class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int number = 5;
    int score = 1;
    Point3d point;
    point.x = 2;
    point.y = 3;
    point.z = 4;
  }
}

Teraz stos wygląda tak:

Robi się gęsto. Na wierzchu stosu mamy wszystkie składowe struktury – x, y i z. Potem jakiś pusty element – tutaj oznaczony na niebiesko, a potem to co już było – zmienne score i number.

Z tego obrazka wynika kilka rzeczy:

 1. Nie musisz tworzyć struktury przez new, bo skoro jest ona tworzona na stosie, to tworzy ją tam system operacyjny automatycznie – a o tym pisałem wcześniej – dane na stosie są tworzone automatycznie przez system operacyjny.
 2. Struktura jest niczym innym jak workiem na dane.

Czym jest ten pusty, niebieski element? Padding – tylko dla dociekliwych

Spójrz na cztery ostatnie „niebieskie” bajty struktury: 00 00 00 00. Co reprezentują? Zupełnie nic. To jest tzw. padding. Padding to mechanizm, który polega na dopełnieniu wielkości struktury do „naturalnej” wielkości adresowej. Czyli wielokrotności 4 (32 bitowy system) lub 8 (64 bitowy system) bajtów. To znaczy, że domyślnie wielkość wszystkich struktur jest podzielna przez 4 lub 8. Padding niekoniecznie występuje na końcu struktury. Będzie raczej występował po konkretnych jej elementach. Np. strukturę:

struct MyStruct
{
  public bool b;
  public int i;
}

gdzieś tam na niskim pozimie zapisalibyśmy tak:

struct MyStruct
{
  public bool b;
  byte[3] _padding_b;
  public int i;
}

To nie jest domena C#, to jest domena wszystkich znanych mi języków programowania.

Po co ten padding? Dzięki niemu pewne rzeczy mogą działać szybciej. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, ale uwierz mi na słowo, że procesorowi łatwiej przenieść w inne miejsce 4 bajty niż 3.

Istnieje też w pewnym sensie nieco odwrotna operacja – pack. Powoduje ona usunięcie tego paddingu. To się przydaje gdy np. Twoja struktura lata pomiędzy bibliotekami dll pisanymi w różnych językach. Wtedy „pakowanie” ich znaaaaacznie ułatwia życie programiście.

Czym jest typ wartościowy?

Skoro już wiesz, że struktura i typy proste są typami wartościowymi, to teraz zadajmy sobie pytanie – czym do cholery są te typy wartościowe?

Typ wartościowy jest domyślnie przekazywany do metody przez wartość. Co to oznacza? Powinieneś już wiedzieć, jednak jeśli masz zaległości w temacie, już tłumaczę. Spójrz na poniższy kod:

static void Main(string[] args)
{
  int number = 5;

  Foo(number);
  Console.WriteLine($"number: {number}");
}

static void Foo(int data)
{
  data = 1;
}

Co tu się dzieje? Najpierw tworzymy zmienną lokalną number. Jak już wiesz, zmienna lokalna jest tworzona na stosie. Przed wejściem do metody Foo pamięć wygląda tak:

Teraz wchodzimy do metody Foo. I komputer widzi, że przekazujemy zmienną przez wartość, a więc najpierw przydziela miejsce dla parametru data, następnie KOPIUJE zawartość zmiennej number do zmiennej data. I tutaj „kopiuje” jest słowem kluczem. Po przypisaniu wartości data = 1 pamięć wygląda tak (patrzymy na większą część pamięci niż stos dla metody):

I teraz widzisz dokładnie, że w metodzie Foo pracujemy na kopii zmiennej number, a nie na zmiennej number. A właściwie na kopii jej wartości. Zmienna number cały czas „wskazuje” na zupełnie inny obszar w pamięci. Dlatego też po wyjściu z metody Foo zmienna number cały czas będzie miała warość 5.

Tak działa przekazywanie zmiennych przez wartość. I tak też są przekazywane struktury. Jaka jest tego konsekwencja? Jeśli masz strukturę składającą się z 10 zmiennych typu int (załóżmy 40 bajtów), to podczas wchodzenia do funkcji (lub wychodzenia z niej – jeśli dane zwracasz) te 40 bajtów jest kopiowane. W pewnych sytuacjach może się to odbić na szybkości działania programu.

Czym jest typ referencyjny?

Przekazywanie wartości przez referencję

Zacznę od tego, że w C# (i w innych językach też) możesz przekazać typ wartościowy za pomocą referencji. W C# robi się to za pomocą słowa ref lub out. Spójrz na ten przykład:

static void Main(string[] args)
{
  int number = 5;

  Foo(ref number);
  Console.WriteLine($"number: {number}");
}

static void Foo(ref int data)
{
  data = 1;
}

Dodałem tu jedynie słowa kluczowe ref, które mówią kompilatorowi, że tę wartość trzeba przekazać przez referencję. Co to znaczy? Że nie zostanie utworzona nowa zmienna w pamięci i nie zostaną skopiowane do niej dane. Po prostu komputer tak uruchomi metodę Foo:

Hej Foo, mam dla Ciebie dane w pamięci o adresie 0xblabla. Pracuj bezpośrednio na tych danych. Uruchom się.

I metoda Foo będzie pracować bezpośrednio na tych danych:

W konsekwencji pracujemy na tej samej pamięci, na którą wskazuje zmienna number. A więc zmienna number po wyjściu z metody Foo będzie miała już inną wartość.

Strukturę też możesz przekazać przez referencję dokładnie w taki sam sposób.

Typ referencyjny

No dobrze, dochodzimy wreszcie do tego, czym jest typ referencyjny. W C# każda klasa jest typem referencyjnym. Spójrz na ten kod:

class MyClass
{
  public int Data { get; set; }
}

internal class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    MyClass obj;
  }
}

Stos dla tego kodu będzie wyglądał tak:

Co widać w debugerze:

Obiekt tej klasy nie został utworzony. Klasa jest typem referencyjnym, a typy referencyjne nie są tworzone przez system operacyjny. Dlaczego? Ponieważ są to elementy „dynamiczne” – są tworzone w „dynamicznej” części pamięci – na stercie. Jak pisałem na początku, to programista odpowiada za tworzenie obiektów na stercie. I to programista musi przydzielić pamięć takiemu obiektowi. W C# robimy to za pomocą słowa new. Stwórzmy więc taki obiekt i zobaczmy co się stanie:

internal class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    MyClass obj = new MyClass();
    obj.Data = 5;
  }
}

Tworząc nowy obiekt najpierw musimy przydzielić mu miejsce na stercie. Takimi szczegółami zajmuje się już system operacyjny. Najpierw szuka odpowiedniego miejsca na stercie, które będzie na tyle duże, żeby pomieścić nasz obiekt, następnie rezerwuje tam pamięć dla niego, a na koniec adres do tej pamięci zwraca do zmiennej obj:

W debugerze stos teraz wygląda tak:

Tutaj zmienna obj jest na stosie i wskazuje na adres: 0x000001af16552cc0. A teraz spójrzmy, co pod tym adresem się znajduje:

Pod tym adresem znajdują się jakieś dane należące do tego konkretnego obiektu. Jest ich więcej niż tylko nasza zmienna int, ale nie jest istotne teraz co zawierają, istotne jest, że znajdują się na stercie.

Potem, gdy zmienna obj nie będzie już nigdzie używana, Garbage Collector zwolni to miejsce na stercie, które zajmuje ten obiekt.

Przekazanie obiektu do metody

Skoro klasy są typami referencyjnymi, to pewnie już się domyślasz, że obiekty są domyślnie przekazywane przez referencję. I dokładnie tak jest. Skoro zmienna obj posiada tylko adres, to ten adres zostanie przekazany do metody Foo:

static void Main(string[] args)
{
  MyClass obj = new MyClass();
  obj.Data = 5;

  Foo(obj);
  Console.WriteLine(obj.Data);
}

static void Foo(MyClass data)
{
  data.Data = 1;
}

Metoda Foo teraz wie, że dane ma pod konkretnym adresem. I na tych danych pracuje. Po wyjściu z metody Foo obj.Data będzie teraz miało wartość 1.

Dla dociekliwych – kopiowanie…

To nie jest tak, że w momencie wejścia do metody Foo nie jest robiona żadna kopia. Jest. Bo musi być. Bo metoda Foo ma własny stos i własne dane na tym stosie. A jedną z tych danych jest parametr data. Tyle, że ten parametr jest referencją, a więc przechowuje adres to obszaru na stercie. Zatem kopiowany jest tylko ten adres – te kilka bajtów. Niezależnie od tego jak wielka jest klasa i co w niej masz, jest tylko kopiowane te 8 bajtów (lub 4 w zależności od bitowości systemu operacyjngeo).

Użycie pamięci

Jak już wiesz, klasy są tworzone na stercie, a struktury na stosie.

Alokacja pamięci na stercie jest „droższa” od alokacji pamięci na stosie. Przede wszystkim trzeba znaleźć odpowiednio duży obszar. A na koniec Garbage Collector musi posprzątać. Jednak nie myśl o tym przy normalnym tworzeniu aplikacji – to zazwyczaj nie jest problemem. Chyba, że pracujesz nad naprawdę jakimś hiper krytycznym systemem. Ale wtedy nie czytałbyś tego artykułu 😉

Jednak pojawia się pewien mały szczegół podczas przekazywania typów wartościowych przez referencje. Ten szczegół to boxing i unboxing i jest pomysłem na inny artykuł. Generalnie chodzi o to, że typ wartościowy jest „opakowywany” w jakąś klasę, której obiekt jest tworzony na stercie. Później ten obiekt jest sprzątany przez Garbage Collector.

Jednak jeśli robisz dużo takich operacji (przekazywanie przez referencję), wtedy dużo dzieje się boxingów i unboxingów. To może mieć już wpływ na ogólną szybkość działania aplikacji.

Ogólnie przyjęte zasady

Z powyższych wynikają pewne ogólnie przyjęte zasady:

ZAWSZE STOSUJ KLASY – to jest obywatel lepszego sortu. Są jednak pewne wytyczne co do tego, kiedy bardziej opłaca stosować się struktury.

Rozważ (czytaj „możesz rozważyć) użycie struktury, gdy

 • struktura jest mała (poniżej 16 bajtów)
 • dane są niezmienne (przypisujesz tylko w konstruktorze i już ich nie zmieniasz)
 • nie będziesz przekazywał jej przez referencję
 • zawiera tylko typy proste
 • żyje krótko
 • reprezentuje „jedną fizyczną daną”, np. liczbę zespoloną, datę, punkt.

Ufff, ze trzy razy podchodziłem do tego artykułu. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości raz na zawsze, kiedy w C# stosować struktury, a kiedy klasy. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś lub znalazłeś błąd w tekście, koniecznie daj znać w komentarzu.

Aha, no i udostępnij artykuł osobom, które ciągle się zastanawiają nad tematem 🙂

Podziel się artykułem na: