Ciasteczka w NET i z czym je jeść

Ciasteczka w NET i z czym je jeść

Na szybko

Pobranie wartości ciasteczka z kontrolera:

var data = HttpContext.Request.Cookies["nazwa_ciasteczka"];

Zapis ciasteczka w kontrolerze:

HttpContext.Response.Cookies.Append("nazwa_ciasteczka", "wartość ciasteczka");

Wstęp

Skoro tu jesteś to pewnie używałeś ciasteczek, być może nie do końca świadomie albo nie wiedząc o pewnych niuansach. W tym artykule wyjaśnię czym dokładnie są te ciasteczka i opiszę wszystkie zawiłości, na jakie kiedykolwiek trafiłem. Więc nawet jeśli używasz ciasteczek, ten artykuł może Ci trochę rozjaśnić i odpowiedzieć na kilka pytań, które bałeś się zadać.

Czym są ciasteczka

Ciasteczko to nic innego jak dane przechowywane na komputerze użytkownika. To string składający się z pary klucz=wartość i kilku atrybutów. Ciasteczko zazwyczaj (w zależności od przeglądarki) jest fizycznie reprezentowane jako plik. Każde ciasteczko ma swoją nazwę (klucz). Powoduje to, że do jego zawartości możemy się dobrać właśnie przez nazwę w taki sposób (pseudokod):

string dane = GetCookieByName("moje_ciastko");
SetCookieByName("moje_ciastko", "całkiem nowe dane");

Ciasteczko ma też kilka właściwości jak np. data ważności (expire date). Ale o tym później.

Ma też ograniczenie co do ilości danych – w zależności od przeglądarki, ale załóż, że maks to 4 kB.

Ciasteczka są przesyłane z klienta do serwera i na odwrót za pomocą nagłówków HTTP. Więc staraj się, żeby jednak były małe. I staraj się, żeby nie było ich zbyt dużo.

Teraz możesz zadać pytanie – „ale jak to przesyłane w nagłówku, skoro są na komputerze użytkownika?”

No tak, ale z każdym żądaniem (np. żądanie wyświetlenia strony) przeglądarka wysyła do serwera wszystkie ciastka dla danej strony. Serwer też może wysłać w odpowiedzi na żądanie specjalny nagłówek, który spowoduje, że przeglądarka zapisze ciastko. O tym wszystkim już za chwilę.

Po co ciasteczka?

Wszystko rozbija się o to, że HTTP jest protokołem bezstanowym. Oznacza to, że pomiędzy dwoma wyświetleniami strony nie zachowuje się żaden stan – nie można przechować zmiennych. One są niszczone za każdym razem. Nie można nawet sprawdzić, kto jest zalogowany. Trzeba było ogarnąć jakiś sposób na zarządzanie stanem w aplikacjach internetowych. Jednym z tych sposobów są ciasteczka.

Czym się różni sesja od ciasteczka?

W dużym skrócie sesje też są zbiorem danych. Działają podobnie do ciasteczek, tylko są zapisywane na serwerze. Ciasteczka natomiast zapisują się na komputerze użytkownika. Sesje mogą zależeć od ciasteczek (np. ciasteczko może przechowywać id sesji), ale nie na odwrót. Co więcej sesja kończy się w momencie wylogowania, natomiast ciasteczko – gdy skończy mu się okres ważności (może to być tak długie jak kilka lat albo tak krótkie jak otwarcie przeglądarki). Sesje nie mają też żadnego narzuconego ograniczenia co do ilości danych.

Ciasteczka trwałe i nietrwałe

Ciasteczka mogą być trwałe (persistent) lub nietrwałe (non-persistent). Trwałe ciasteczko jest zapisywane w pliku na dysku użytkownika lub w bazie przeglądarki. Nietrwałe ciasteczka istnieją tylko w pamięci przeglądarki. Nazywa się je również „ciasteczkami sesyjnymi”. Takie ciasteczka tworzy się nie nadając im daty ważności. Czyli ich życie kończy się wraz z zamknięciem przeglądarki.

Tworzenie ciasteczka

Ciasteczko może zostać utworzone przez klienta, jak również przez serwer (to pewien skrót myślowy). W tym drugim przypadku serwer w odpowiedzi na żądanie wysyła nagłówek (Set-Cookie) z ciasteczkiem, który jest odczytywany przez przeglądarkę i ona piecze takie ciasteczko.

W pierwszym przypadku ciasteczko jest zapisywane przez… ehhh… JavaScript.

Teraz będziemy robić kody. Stwórz sobie jakiś projekt testowy, niech to będzie domyślne Asp NetCore WebApp (MVC lub RazorPages) z VisualStudio.

Ciasteczko w JavaScript

Otwórz plik Index.cshtml. Dodaj tam przycisk, który zapisze ciasteczko:

<script type="text/javascript">
function setCookie()
{
  document.cookie = "username=Adam";
}
</script>

<button onclick="setCookie()">Wciśnij mnie</button>

Kod jest bardzo prosty – wciśnięcie przycisku odpala funkcję w JavaScript, która ustawia ciasteczko. Nazwa tego ciasteczka (klucz) to username, a wartość „Adam”. Równie dobrze mógłby tam być cały obiekt zapisany w JSON.

Uruchom teraz ten przykład, ale nie wciskaj jeszcze guzika. Uruchom narzędzia dla developerów w swojej przeglądarce. Ja używam FireFoxa i do tego jest skrót Ctrl + Shift + I. Jeśli nie używasz FireFoxa, w innych przeglądarkach te narzędzia są podobne, więc nie będziesz miał raczej problemu. Tutaj ciasteczka są na karcie DANE.

Spójrz na zawartość ciasteczek w tym oknie:

narzędzia deweloperskie w Firefox

Widzisz tutaj jakieś 4 ciasteczka na „dzień dobry”. Pochodzą z .NET, nie zajmujmy się nimi teraz.

Wciśnij teraz przycisk, który dodałeś na stronie i zobacz, co się stanie. Powstało nowe ciasteczko o nazwie username:

narzędzia deweloperskie w Firefox

To ciasteczko będzie żyło aż do zamknięcia przeglądarki. Możesz mu podać też expire date, który usunie konkretne ciasteczko (jeśli data będzie w przeszłości) lub nada mu konkretny czas życia. Wszystko to jest dokładnie opisane na w3schools więc nie będę się rozwodził na temat JavaScriptu więcej 😉

Ciasteczko w .NET

JavaScript jest o tyle miłe, że działa na kliencie. To znaczy, że może utworzyć ciasteczko bezpośrednio na Twoim komputerze. .NET jednak działa na serwerze, co nam daje trochę więcej komunikacji między klientem a serwerem. Czasem też nie da się inaczej:

 • klient musi wysłać żądanie do serwera (np. GET http://moja-strona.pl)
 • serwer musi odebrać to żądanie, przetworzyć je i odpowiedzieć na nie, wysyłając ciasteczko
 • przeglądarka odbierze ciasteczko i zapisze je na dysku lub w swojej bazie.
Komunikacja między klientem a serwerem

Zróbmy teraz te wszystkie kroki za pomocą małego formularza. W pliku index.cshtml stwórz prostą formatkę:

<form method="post">
  <div>
    <label for="nameText" class="form-label">Podaj imię:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nameText" name="nameText" />
  </div>
  <button type="submit">Wciśnij mnie</button>
</form>

Zapis ciasteczka

Następnie stwórz odpowiednią akcję w kontrolerze (analogicznie to będzie w Razor Pages). W pliku HomeController.cs dopisz metodę Index z metodą POST – to tutaj zostanie wysłany formularz:

[HttpPost]
public IActionResult Index([FromForm]string nameText)
{
  HttpContext.Response.Cookies.Append("username_fromnet", nameText);
  return View();
}

Spójrz jak to teraz wygląda. Po kliknięciu przycisku, wysyłane jest żądanie z formularzem na serwer. Na serwerze odczytujemy wartość formularza i do response’a (czyli odpowiedzi, którą generujemy dla klienta) dodajemy nowe ciasteczko. Przeglądarka po otrzymaniu takiej odpowiedzi (z ciasteczkiem) tworzy je fizycznie.

Odczyt ciasteczka

Ciasteczko możemy odczytać też za pomocą JavaScript lub .NET. Jednak JavaScript dostaje wszystkie ciastka dla danej strony, więc sami sobie je musimy parsować. W .NET już to jest zrobione normalnie. Musimy tylko odczytać je na serwerze podczas żądania.

Pamiętaj, że otrzymujesz tylko swoje ciasteczka. Tzn. przeglądarka zwróci ciasteczka tylko dla konkretnej domeny – dla tej, która je utworzyła (z małym wyjątkiem – o tym później). Czyli jeśli wysyłasz żądanie do strony example.com, przeglądarka doda do nagłówków ciasteczka utworzone przez example.com.

Zmień zatem metodę Index (tę domyślną) w taki sposób, aby odczytać to ciasteczko:

public IActionResult Index()
{
  var userName = HttpContext.Request.Cookies["username_fromnet"];
  ViewData["userName"] = userName;
  return View();
}

Zwróć uwagę, że tym razem odczytujemy ciastko z HttpContext.Request – czyli z żądania, które idzie od klienta do serwera. Zapisujemy ciasteczko w odpowiedzi na to żądanie, czyli w HttpContext.Response.

Gdy użytkownik uruchamia aplikację, idzie żądanie do serwera (wraz z wszystkimi ciasteczkami odczytanymi przez przeglądarkę) i wchodzi do metody Index. Stąd odczytujemy sobie konkretne ciasteczko i przekazujemy jego wartość do danych widoku. Na koniec pokazujemy widok, który lekko się zmienił:

@{
  object data = ViewData["userName"];
  string userName = data == null ? string.Empty : data.ToString();

  if(string.IsNullOrEmpty(userName))
  {
    <form method="post">
      <div>
        <label for="nameText" class="form-label">Podaj imię:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nameText" name="nameText" />
      </div>
      <button type="submit">Wciśnij mnie</button>
    </form>
  }else
  {
    <b>Cześć @userName</b>
  }
}

Pobieramy dane z ViewData do zmiennej userName. Jeśli teraz ta zmienna nie ma żadnej wartości, to wyświetlamy formularz. Jeśli ma – wyświetlamy powitanie.

Parametry ciasteczka

Jak pisałem wyżej, ciasteczko może mieć swoje parametry. Klasą, która je opisuje jest CookieOptions:

CookieOptions.Expires

Określa czas życia ciasteczka. Zazwyczaj po prostu dodaje się jakąś datę do aktualnej, np. DateTime.Now.AddDays(30). Ciasteczko zostanie usunięte po tej dacie. Co jednocześnie powoduje, że jeśli podasz datę wcześniejszą niż aktualna, ciasteczko zostanie usunięte natychmiast. Pamiętaj, że na serwerze możesz mieć inną datę niż na komputerze użytkownika. Więc ostrożnie z tym.

CookieOptions.MaxAge

Działa podobnie do Expires. Też określa czas życia ciasteczka z tą różnicą, że nie podajesz daty zakończenia życia, tylko jego czas, np: MaxAge = TimeSpan.FromDays(30) – takie ciasteczko po 30 dniach od utworzenia zostanie usunięte. Jest to nowsza, lepsza i bardziej wygodna opcja niż Expires.

CookieOptions.Domain

Domyślnie ciasteczko należy do domeny, która je utworzyła. Czyli jeśli utworzysz ciasteczko z domeny example.com, zostanie ono odczytane zarówno dla domeny example.com, jak i SUBDOMENY www – www.example.com. Jeśli jednak ciasteczko zostanie utworzone z subdomeny www – www.example.com, nie będzie widoczne z domeny example.com. Dlatego też powinieneś skonfigurować domenę na domenę główną, np:
CookieOptions.Domain = ".example.com" (kropka na początku)
To spowoduje, że ciasteczko będzie dostępne zarówno z domeny głównej jak i z wszystkich subdomen (w szczególności „www”). Jeśli więc masz problem, bo raz ciasteczko działa a raz nie, to pewnie dlatego, że raz Twoja strona jest uruchamiana z subdomeny (www.example.com), a raz nie. Przyjrzyj się temu.

Pamiętaj, że „www” jest subdomeną. Takich subdomen możesz mieć wiele, np: mail.example.com, dev.example.com, git.example.com… Ale chciałbyś, żeby ciasteczka działały tylko na subdomenie www i domenie głównej. Jak to zrobić?

Nie znalazłem na to odpowiedzi, a wszystkie moje testy się nie powiodły. Jeśli masz pomysł, koniecznie podziel się w komentarzu. Z mojej wiedzy wynika, że można mieć ciasteczko albo dla wszystkich subdomen i domeny głównej, albo dla jednej subdomeny, albo dla domeny głównej.

CookieOptions.Path

Podobnie do Domain. Z tą różnicą, że tutaj chodzi o ścieżkę w adresie. Domyślnie Path jest ustawiane na „/”, co oznacza, że ciasteczko będzie dostępne dla wszystkich podstron/routów z Twojego serwisu. Jeśli jednak ustawisz np. na "/login/" oznacza to, że ciasteczko będzie dostępne tylko ze ściezki "login" i dalszych, np: www.example.com/login, www.example.com/login/facebook

CookieOptions.HttpOnly

To specjalny rodzaj ciastka mający na celu zapobieganie pewnym atakom (np. XSS – Cross site scripting). Oczywiście nie polegaj na tym w 100%. Generalnie chodzi o to, że ciastka z takim atrybutem nie mogą (nie powinny) być odczytywane przez JavaScript. Po prostu document.cookies nie zwróci takiego ciastka. Możesz jedynie odczytać je na serwerze – HttpContext.Request.Cookies.

CookieOptions.Secure

Jeśli ustawione na true, ciasteczko zostanie wysłane z przeglądarki do serwera tylko wtedy, jeśli komunikacja odbywa się po HTTPS.

CookieOptions.SameSite

Ten parametr odpowiada za bezpieczeństwo ciasteczek. Ciastka są z natury podatne na pewne ataki. Atrybut SameSite ma tą podatność zmniejszyć. Jak?

Wyobraź sobie dwie strony. Twoja – www.example.com i jakaś inna – www.abc.com.

Na stronie www.abc.com znajduje się ramka (iframe), do której ładowana jest Twoja strona. A więc ze strony www.abc.com idzie żądanie do Twojej. W tym momencie przeglądarka odczytuje Twoje ciasteczka i wysyła je do strony www.abc.com.

Możesz teraz zrobić prosty test. Poniżej masz przycisk i ramkę. Otwórz narzędzia deweloperskie (Shift + Ctrl + I) i przejdź na zakładkę „Sieć” (Network). Teraz wciśnij poniższy przycisk (Załaduj Google do ramki) i zobacz, co się dzieje w „sieci”. Poszło żądanie do Google wraz z odpowiedziami – co więcej niektóre odpowiedzi zawierają ciasteczka (to nagłówki „Set-Cookie”)

Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że masz stronę, na której ktoś jest zalogowany. Id sesji znajduje się w zwykłym ciasteczku. Teraz, jeśli taki zalogowany użytkownik otworzy tak spreparowaną stronę, ta strona dostanie to właśnie ciasteczko z id jego sesji. Dzięki temu strona www.abc.com będzie mogła dobrać się do sesji zalogowanego użytkownika w Twoim serwisie i w jego imieniu wykonywać operacje. To tak z grubsza. Taki atak nazywa się CSRF (Cross site request forgery).

Przeglądarki nie rozróżniają kto wysłał żądanie – użytkownik, czy inny skrypt. Teraz z pomocą przychodzi atrybut SameSite.

SameSite w .NET może przyjąć 4 wartości:

 • Unspecified
 • None
 • Lax
 • Strict

Wartość STRICT

Ustawienie SameSite na strict spowoduje, że jeśli żądanie przyjdzie z innej domeny niż ta ustawiona w ciasteczku, ciastko nie zostanie dołączone do odpowiedzi.

Wartość LAX

Jeśli żądanie idzie „bezpieczną” metodą (np. GET) i dodatkowo zmieni się adres w przeglądarce, to wtedy ciasteczka zostaną wysłane.

Wartość NONE

Pozwala na przekazywanie ciasteczek pomiędzy stronami bez żadnych restrykcji.

Wartość UNSPECIFIED

Atrybut w ogóle nie zostanie dołączony do ciasteczka, co spowoduje domyślne zachowanie przeglądarki.

Domyślnie wszystkie ciasteczka w .NET są ustawione na SameSite = Lax.

Czuję się w obowiązku, żeby nadmienić, że podczas pisania o SameSite baaaardzo pomógł mi artykuł z Sekuraka i uważam, że każdy powinien go przeczytać, gdyż wyczerpuje temat atrybutu SameSite (jak go ledwie liżę). Do poczytania tutaj: https://sekurak.pl/flaga-cookies-samesite-jak-dziala-i-przed-czym-zapewnia-ochrone/

CookieOptions.IsEssential

Oznacza dane ciastko jako niezbędne do funkcjonowania strony. Takie ciastko nie może śledzić poczynań użytkowników.


To właściwie tyle jeśli chodzi o ciastka. Będziesz ich jeszcze używał do automatycznego logowania użytkownika, ale to już temat na inny artykuł, który napiszę wkrótce. Także zapisz się na newsletter, żeby go nie pominąć 🙂

POWINIEN Cię też zainteresować artykuł o polityce prywatności i domyślnym mechanizmie w .NET. Koniecznie się z tym zapoznaj.

Jeśli czegoś nie rozumiesz lub znalazłeś błąd w artykule, daj znać w komentarzu.

Podziel się artykułem na: