Asynchroniczne REST Api – jak i po co?

Asynchroniczne REST Api – jak i po co?

W tym artykule wyjaśnię Ci, czym jest asynchroniczne REST API, czemu i kiedy takie tworzyć. Poza tym powiem Ci jak sobie poradzić z synchronicznym REST API, żeby bez dostępu do kodu uzyskać wersję asynchroniczną. Takie czary 🙂

W międzyczasie ubrudzimy sobie trochę ręce. Przykładowe kody umieściłem na GitHubie. No to jedziemy.

Jak działa REST API?

REST Api możemy podzielić na dwie wersje – synchroniczne i asynchroniczne. Jeśli chodzi o synchroniczne, to sprawa jest dość prosta. Wysyłasz żądanie i czekasz na odpowiedź:

public async Task GenerateReport(string jsonData)
{
  var result = await _httpClient.PostAsJsonAsync("orders/report", jsonData);
}

Kod jest prosty i całe flow też. Zobaczmy jak to wygląda w żądaniach HTTP:

 • klient wysyła żądanie do serwera o wygenerowanie jakiegoś raportu, np.:
POST https://example.com/orders/report
{
 "startDate": "2023-01-01",
 "endDate": "2023-01-31"
}
 • serwer odpowiada kodem 400, jeśli przekazane dane są błędne lub 200 OK:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "data": <data>
}

Tutaj oczywiście dane raportu mogą pojawić się w BODY lub też dostaniesz adres do pobrania pliku z raportem – w zależności od API.

Gorzej, gdy operacja na serwerze trwa długo. Kilkadziesiąt sekund lub kilka minut. Wtedy taka robota może zakończyć się kilkoma problemami:

 • możesz otrzymać time-out (brak odpowiedzi z serwera)
 • tak, czy inaczej używasz wątku, który czeka (na odpowiedź). Może to powodować problemy w wydajności aplikacji, szybsze jej skalowanie w górę i wzrost kosztów związany z chwilowym zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby (zwłaszcza jeśli ruch jest duży).
 • podatność na atak DDoS

Asynchroniczne REST Api

Jeśli operacja może trwać nieco dłużej niż kilka sekund, lepiej rozważyć jest zrobienie asynchronicznego API. Możesz je zaprojektować na kilka sposobów. Klient może odpytywać serwer co jakiś czas o status operacji lub klient może przekazać webhooka, na który serwer da znać, gdy operacja się zakończy. Prześledźmy obie możliwości:

Odpytywanie serwera

 • klient wysyła żądanie do serwera, np.:
POST https://example.com/orders/report
{
 "startDate": "2023-01-01",
 "endDate": "2023-01-31"
}
 • serwer odpowiada kodem 202 Accepted, dodając nagłówek Location, który wskazuje na endpoint, którym możesz odpytywać o status operacji
HTTP/1.1 202 Accepted
Location: orders/report/status/<id>
Retry-After: 60
 • serwer rozpoczyna operację (lub częściej – przekazuje ją dalej do wykonania)
 • co jakiś czas (Retry-After) pytasz o stan operacji, wysyłając żądanie na końcówkę otrzymaną w kroku 2
GET https://example.com/orders/report/status/<id>
 • możesz dostać odpowiedź 200 OK, wraz z opisem statusu lub 303 See Other ze wskazaniem miejsca, z którego pobierasz rezultat. Przy czym kod 303 oznacza, że operacja się zakończyła.

Przykładowa odpowiedź na operację, która jest w toku:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Retry-After: 60
{
 "status" : "InProgress"
}

Przykładowa odpowiedź na zakończoną operację:

HTTP/1.1 303 See Other
Location: orders/report/<id>
 • wysyłasz żądanie po rezultat na końcówkę z nagłówka Location
GET https://example.com/orders/report/<id>

W tym momencie żaden wątek klienta nie był zblokowany i nie czekał aż operacja się wykona. Co więcej, jeśli serwer przekazał operację do wykonania dalej, żaden wątek serwera też nie został zblokowany. Po prostu klient zlecił jakieś zadanie i co jakiś czas odpytywał, czy jest już zrobione (jak to bywa w życiu ;)).

Oczywiście serwer może odpowiedzieć na różne sposoby. W pewnym momencie może się coś wywalić i wtedy pytając o status klient powinien otrzymać informację o błędzie.

Jeśli klient przesyła niepoprawne dane w pierwszym żądaniu, serwer powinien odpowiedzieć kodem 400 Bad Request zamiast 202 Accepted – jak w przypadku synchronicznej wersji.

A niech to serwer… odpowie

Czasem nie chcesz, żeby klient pytał co jakiś czas o stan zadania i wychodzisz z założenia: „Panie, będzie to będzie”. Tak też można. Tutaj sprawa jest nieco prostsza.

 • klient wysyła żądanie wraz z adresem, na który serwer ma dać odpowiedź
POST https://example.com/orders/report
{
 "startDate": "2023-01-01",
 "endDate": "2023-01-31",
 "callbackUrl": "https://application.com/callback"
}
 • serwer odpowiada 202 Accepted (lub 400, jeśli dane w żądaniu są nieprawidłowe). Zauważ, że nie podaje tutaj już końcówki do sprawdzania stanu – nagłówka Location. Po prostu – „będzie zrobione, jak się zrobi”
HTTP/1.1 202 Accepted
 • no i jak już się zrobiło, to tym razem SERWER wysyła żądanie do klienta na wcześniej przekazany callback
POST https://application.com/callback
{
 "status" : "Completed",
 "links" : [{
  "rel" : "reports",
  "href" : "orders/reports/<id>"
 }]
}

Na koniec klient powinien zapytać się o konkretny raport, strzelając na podany endpoint. Oczywiście w zależności od API, serwer też może już w callbacku wysłać wynikowe dane.

Jak to wygląda w praktyce

Zazwyczaj, żeby móc korzystać z czyjegoś API, musisz zarejestrować swojego klienta (swoją aplikację, która będzie to API wykorzystywać). Często podczas rejestracji można podać od razu adres callback, na który serwer ma dawać znać o zakończonym zadaniu lub po prostu wysyłać do Ciebie różne komunikaty – to już zależy od konkretnego API.

Jednak często jest też możliwe wysłanie adresu callbacka w żądaniu, jak to było zrobione w tym przykładzie.

API, po skończonym zadaniu, może od razu wysłać Ci rezultat zamiast odpowiedzi o zakończonym statusie (tak jak w powyższym przykładzie).

Piszemy asynchroniczny serwer

Teraz napiszemy sobie przykładowy asynchroniczny serwer. Zauważ kilka rzeczy:

 • to jest przykład – dość prosty, acz użyteczny
 • nie ma tutaj mechanizmu autoryzacji, który powinien być w prawdziwym rozwiązaniu
 • nie ma tutaj wykonywania prawdziwej operacji, w rzeczywistym przypadku to może być robione na różne sposoby
 • nie ma tutaj żadnej abstrakcji, piszemy najprościej jak się da, jednak staram się stosować zasady czystego kodu

UWAGA! Ta wersja kodu jest wersją prostą. Bez użycia Azure (albo innej chmury). Weź pod uwagę, że to nie jest do końca asynchroniczne rozwiązanie, jednak jeśli nie znasz Azure, to ta wersja dużo bardziej ułatwi Ci zrozumienie o co w tym chodzi. Wersja wykorzystująca Azure jest opisana niżej.

Na początek stwórzmy sobie standardowe WebApi z kontrolerem do pogody, który za chwilę zmienimy. Do tego stwórzmy serwis WeatherForecastService, który na początek będzie pusty:

public class WeatherForecastService
{
  public Task GetForecast(Guid requestId, DateOnly date)
  {
    return Task.CompletedTask;
  }
}

Serwis zarejestrujemy jako Scoped:

builder.Services.AddScoped<WeatherForecastService>();

I wstrzykniemy go do naszego lekko zmienionego kontrolera:

[ApiController]
[Route("[controller]")]
public class WeatherForecastController : ControllerBase
{
  private WeatherForecastService _service;

  public WeatherForecastController(WeatherForecastService service)
  {
    _service = service;
  }

  [HttpGet(Name = "GetWeatherForecast/{date}")]
  public async Task<IActionResult> Get(DateOnly date)
  {
    Guid requestId = Guid.NewGuid();
    _ = _service.GetForecast(requestId, date);

    return await Task.FromResult(Accepted($"WeatherForecast/Status/{requestId}"));
  }
}

Do tej pory wszystko powinno być jasne. Użytkownik pyta o pogodę na dany dzień. Kontroler wywołuje metodę w serwisie. Dodatkowo kontroler tworzy ID dla tego żądania, które zwraca użytkownikowi. Tutaj ważne jest, że nie czekamy na to aż wykona się Task GetForecast. Nie ma tutaj wywołania z await. To znaczy, że kontroler może zakończyć swoją pracę od razu, a Task będzie działał w tle.

Na koniec kontroler zwraca odpowiednią odpowiedź – 202 Accepted. Zwróć uwagę, że kontroler nie czeka na wykonanie operacji przez serwis. Co to oznacza? W tym momencie nigdy nie dowiemy się, czy operacja się wykonała i jaki jest jej wynik. Dlatego też ten wynik trzeba gdzieś zapisać…

Baza danych

Tak, takie operacje zapisuje się w bazie danych. Stwórzmy więc prosty model bazodanowy i banalną bazę danych – opakowany słownik (weź pod uwagę, że w rzeczywistości powinna być to prawilna baza, ten kod poniżej jest tylko ze względu na prostotę):

public enum OperationStatus
{
  NotStarted,
  InProgress,
  Finished
}
public class WeatherDatabaseItem
{
  public Guid RequestId { get; set; }
  public OperationStatus Status { get; set; }
  public WeatherForecast Data { get; set; }
}

A teraz nasza baza danych:

public class Database
{
  private Dictionary<Guid, WeatherDatabaseItem> _weatherForecasts = new();

  public void UpsertForecast(Guid id, OperationStatus status, WeatherForecast forecast)
  {
    WeatherDatabaseItem item = GetOrCreate(id);
    item.Status = status;
    item.Data = forecast;

    _weatherForecasts[id] = item;
  }

  private WeatherDatabaseItem GetOrCreate(Guid id)
  {
    WeatherDatabaseItem result = null;

    if (!_weatherForecasts.TryGetValue(id, out result))
      return new WeatherDatabaseItem { RequestId = id };

    return result;
  }
}

Żeby taka „baza” miał sens, musimy klasę Database zarejestrować jako singleton:

builder.Services.AddSingleton<Database>();

Serwis

OK, mając bazę danych i kontroler, możemy teraz zrobić jakąś prawdziwą robotę – sprawdzić/wyliczyć prognozę pogody w serwisie. Wstrzyknijmy mu bazę danych i dajmy nieco ciałka:

public class WeatherForecastService
{
  private readonly Database _database;

  public WeatherForecastService(Database database)
  {
    _database = database;
  }

  public async Task GetForecast(Guid requestId, DateOnly date)
  {
    _database.UpsertForecast(requestId, OperationStatus.InProgress, null);

    await Task.Delay(30000); //symulacja długiej operacji

    var result = new WeatherForecast
    {
      Date = date,
      Summary = "Sunny",
      TemperatureC = 25
    };

    _database.UpsertForecast(requestId, OperationStatus.Finished, result);
  }
}

Zwróć uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na początku (linia 12) dodajemy pusty rekord do bazy z uzyskanym ID i statusem ustawionym na InProgress. To znaczy, że obliczenia są w trakcie.

Następnie mamy jakiś Delay, który ma tylko symulować długotrwałą operację.

Na koniec dodajemy do bazy gotową prognozę pogody. W międzyczasie klienci mogą pytać się o status operacji i dostaną odpowiedź InProgress.

Zatem musimy jeszcze zrobić dwa endpointy w kontrolerze:

 • sprawdzanie statusu operacji
 • pobieranie wyników

Sprawdzanie statusu operacji

Najpierw w bazie danych dodajmy metodę do pobierania odpowiedniego rekordu:

public class Database
{
  private Dictionary<Guid, DatabaseItem> _weatherForecasts = new();

  public void UpsertForecast(Guid id, OperationStatus status, WeatherForecast forecast)
  {
    DatabaseItem item = GetOrCreate(id);
    item.Status = status;
    item.Data = forecast;

    _weatherForecasts[id] = item;
  }

  public DatabaseItem GetById(Guid id)
  {
    DatabaseItem result = null;
    _weatherForecasts.TryGetValue(id, out result);
    return result;
  }

  private DatabaseItem GetOrCreate(Guid id)
  {
    DatabaseItem result = null;

    if (!_weatherForecasts.TryGetValue(id, out result))
      return new DatabaseItem { RequestId = id };

    return result;
  }
}

Teraz w serwisie powinna znaleźć się metoda do pobierania statusu:

public class WeatherForecastService
{
  private readonly Database _database;

  public WeatherForecastService(Database database)
  {
    _database = database;
  }

  public async Task GetForecast(Guid requestId, DateOnly date)
  {
    _database.UpsertForecast(requestId, OperationStatus.InProgress, null);

    await Task.Delay(30000);

    var result = new WeatherForecast
    {
      Date = date,
      Summary = "Sunny",
      TemperatureC = 25
    };

    _database.UpsertForecast(requestId, OperationStatus.Finished, result);
    return Task.CompletedTask;
  }

  public async Task<OperationStatus> GetRequestStatus(Guid requestId)
  {
    var status = await Task.Run(() =>
    {
      var item = _database.GetById(requestId);
      if (item == null)
        return OperationStatus.NotStarted;
      else
        return item.Status;
    });

    return status;
  }
}

Możesz się czepić o to, że metoda GetRequestStatus jest oznaczona jako asynchroniczna, bo w tym przypadku ta asynchroniczność niczego nie daje. Zrobiłem tak tylko po to, żeby utrzymać konwencję pobierania danych z bazy danych jako operację asynchroniczną.

No i na koniec endpoint w kontrolerze:

[HttpGet("Status/{requestId}")]
public async Task<IActionResult> GetStatus(Guid requestId)
{
  var status = await _service.GetRequestStatus(requestId);
  if(status == Models.OperationStatus.Finished)
  {
    Response.Headers.Add("Location", $"/WeatherForecast/{requestId}");
    return StatusCode(StatusCodes.Status303SeeOther);
  } else
  {
    var data = new
    {
      status = status
    };
    return Ok(data);
  }
}

Najpierw pobieramy status z serwisu i sprawdzamy go. Jeśli operacja jest zakończona, to odsyłamy klientowi odpowiedź 303 See Other wraz z linkiem do pobrania danych.

Jeśli jednak operacja jest w trakcie, to odsyłamy klientowi rezultat Ok z odpowiednimi danymi.

UWAGA!

Standardowi klienci (przeglądarki internetowe, Postman, a nawet klasa HttpClient) mają wbudowany mechanizm „follow redirects„, co oznacza że po odebraniu odpowiedzi 301, 302 lub 303 automatycznie przeniosą Cię na adres, który będzie w nagłówku Location.

Z jednej strony to fajnie, bo masz załatwioną część pracy. Z drugiej strony jeśli chcesz to przetestować krok po kroku np. Postmanem, to musisz mu wyłączyć opcję „Follow redirect” albo globalnie, albo na poziomie konkretnego requestu:

Niestety nie da się tego wyłączyć w Swaggerze.

Minusy takiego serwera

Oczywiście takie rozwiązanie (opisany serwer) ma swoje minusy, które w zależności od sytuacji można albo zaakceptować, albo nie.

Przede wszystkim tutaj serwer, mimo wszystko, odpowiada za przeprowadzenie długotrwałej operacji. Fakt, żadne wątki nie są blokowane, komunikacja z klientami jest szybka, natomiast jeśli uruchomimy kilka takich zadań, bo dostaniemy żądania od kilku klientów, wtedy nie skorzystamy za bardzo z asynchroniczności. Może się okazać, że aplikacja szybko będzie potrzebowała nowych zasobów i albo je dostanie (wzrost opłat za hosting), albo przestanie odpowiadać i się zblokuje. Daje to też możliwą podatność na atak DDoS.

Oczywiście, jeśli z apki korzysta kilkadziesiąt klientów raz na jakiś czas, to raczej nie ma to znaczenia. Ale już przy kilkuset czy kilku tysiącach, to jest nie do pomyślenia.

Jak zatem sobie z tym poradzić w rzeczywistości?

Odpowiedzią jest chmura.

Serwer asynchroniczny z użyciem chmurki

Pokażę Ci to na przykładzie Microsoft Azure. Jeśli nie wiesz, czym jest Azure, to ten akapit i następne nie dadzą Ci za wiele i na tym możesz skończyć czytanie. Jeśli jednak coś tam wiesz albo jesteś po prostu ciekawy, to czytaj dalej 🙂 Najpierw, z poczucia obowiązku, opiszę Ci bardzo ogólnie trzy usługi, z których będziemy korzystać.

Zakładam że posiadasz subskrypcję Azure’ową i wiesz jak rejestrować podstawowe usługi.

Poniższy przykład nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Ze względu na prostotę, wszystkie klucze i hasła będą przekazywane aplikacji w jawny sposób. Nie używamy tutaj KeyVaulta, żeby nie zaciemniać obrazu.

Usługi

Zauważ, że metod na rozwiązanie tego problemu jest zapewne kilka. Ja przedstawię Ci tylko jedną z nich. Oto usługi, z jakich będziemy korzystać:

 • Storage Queue
 • Azure Functions
 • CosmosDb

Oględny opis usług

Storage Queue

StorageQueue to usługa, która daje Ci kolejkę. Możesz kłaść do niej wiadomości, odczytywać je, a także zdejmować je z kolejki.

Azure Functions

Są to funkcje, które mogą być „serverless„, tzn. nie potrzebujesz do ich utrzymywania żadnego serwera. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem zdecydowanie są (bardzo) małe koszty.

Potraktuj AzureFunction jak zwykłą funkcję lub metodę. Możesz ją napisać na kilka sposobów i w różnych językach. My się skupimy tutaj na kompilowanej wersji C#.

Dodatkowo funkcje Azurowe mają tzw. triggery – czyli coś, co je uruchamia. Jest wiele wbudowanych triggerów i one właściwie wystarczają. Jednym z nich jest np. wywołanie HTTP, innym – którego będziemy używać – dodanie nowej wiadomości do kolejki Storage Queue.

CosmosDB

CosmosDb to baza danych typu NoSQL. Na Azure znajduje się jej wersja „serverless”, dzięki czemu w prostych zastosowaniach koszty takiej bazy są naprawdę mikroskopijne.

W tej bazie będziemy trzymać dane dotyczące naszych prognoz.

Jeśli nie chcesz tworzyć usług ręcznie, w przykładowym kodzie są pliki BICEP, które utworzą infrastrukturę (o tym jak to zrobić piszę niżej).

Jak utworzyć usługi automatem?

W przykładowych kodach znajdują się pliki BICEP z opisaną strukturą usług. Teraz musisz się upewnić, że masz zainstalowane narzędzie az bicep:

az bicep version

lub je zainstalować:

az bicep install

Następnie za pomocą az musisz zalogować się do swojej subskrypcji na Azure i stworzyć grupę zasobów (dajmy na to: rg-rest-api).

Teraz, mając odpowiednią grupę, możesz uruchomić tworzenie usług. Przejdź w konsoli do katalogu deployment w przykładowych kodach, a następnie:

az deployment group create --resource-group "rg-rest-api" --template-file .\main.bicep

Po chwili wszystkie wymagane usługi będą utworzone w twojej resource grupie.

Tworzymy bazę danych

Na początek utwórzmy bazę danych CosmosDb (For NoSQL).

Tak naprawdę potrzebujemy tylko jednego kontenera. Nazwijmy go operations, a partitionKey ustawmy na requestId. W tym kontenerze będziemy trzymać wszystkie informacje.

Tworzymy kolejkę

Teraz stwórzmy kolejkę (Blob Storage Queue). Nowe wiadomości wpadające do tej kolejki będą odpalać Azurową funkcję, która będzie robiła całą robotę. W tym celu musimy utworzyć StorageAccount.

Jak widzisz, ja utworzyłem storage account o nazwie masterbranchweatherst, a w środku kolejkę o nazwie weather-requests-queue.

Super, została teraz już tylko logika do zrobienia. A to wymaga utworzenia funkcji Azurowej.

Tworzymy funkcję Azurową

Funkcja będzie uruchamiana wcześniej utworzoną kolejką. To znaczy, że jeśli w kolejce znajdzie się jakaś wiadomość, to to zdarzenie uruchomi funkcję i przekaże do niej konkretną wiadomość.

Oczywiście, jeśli w kolejce będzie 100 wiadomości, to jest szansa, że uruchomi się 100 funkcji równolegle. To jednak zależy od kilku czynników, którymi nie będziemy się zajmować w tym artykule. To co jest ważne, to to, że jeśli funkcje Azurowe nie będą w stanie obrobić wszystkich wiadomości od razu, te wiadomości będą po prostu czekać na swoją… kolej. Jak to w kolejce 🙂 Dzięki temu system wciąż będzie wydolny i nie zobaczymy żadnego przeciążenia. Po prostu niektóre wyniki będą nieco później dostępne.

Taka funkcja w najprostszej postaci może wyglądać jak w przykładzie:

public class AnalyzeWeather
{
  private readonly ILogger<AnalyzeWeather> _logger;
  private readonly WeatherRepository _weatherRepository;
  private readonly Randomizer _randomizer;

  public AnalyzeWeather(ILogger<AnalyzeWeather> logger, 
    WeatherRepository weatherRepository, 
    Randomizer randomizer)
  {
    _logger = logger;
    _weatherRepository = weatherRepository;
    _randomizer = randomizer;
  }

  [Function(nameof(AnalyzeWeather))]
  public async Task Run([QueueTrigger("weather-requests-queue", Connection = "QueueConnectionString")] QueueMessage message)
  {
    _logger.LogInformation("Weather analyzing started");

    WeatherQueueItem msgItem = message.Body.ToObjectFromJson<WeatherQueueItem>();

    WeatherDatabaseItem dbItem = new WeatherDatabaseItem();
    dbItem.Status = OperationStatus.InProgress;
    dbItem.RequestId = msgItem.Data.RequestId;
    dbItem.Data = msgItem.Data.Data;

    await _weatherRepository.UpsertWeatherOperation(dbItem);

    //symulacja
    await Task.Delay(30000);

    dbItem.Data.Summary = "Warm";
    dbItem.Data.TemperatureC = _randomizer.GetInt(20, 29);
    dbItem.Status = OperationStatus.Finished;

    await _weatherRepository.UpsertWeatherOperation(dbItem);      
  }
}

Nie omawiam tutaj, jak działają funkcje Azurowe i czym są, zakładam że wiesz to. Ale jeśli chciałbyś przeczytać o tym artykuł daj znać w komentarzu.

Tutaj sprawa jest prosta. Do funkcji trafia wiadomość z kolejki (parametr message). Wiadomość ma właściwość Body, w której znajdzie się json, którego wcześniej wysyłamy (o tym za chwilę).

To, co robimy w linii 22, to deserializujemy tego JSONa do konkretnego obiektu. Następnie (w linii 29) zapisujemy stan naszej operacji w bazie danych – zauważ, że ze statusem InProgress.

Potem symulujemy jakąś długą analizę, na koniec aktualizujemy nasz rekord w bazie danych częściowo losowymi danymi (to tak dla picu, żeby się działo :))

Wszystkie kody zobaczysz w przykładzie, nie jest celem tego artykułu opisywanie ich, bo byłby straaasznie długi. A to zwykła obsługa funkcji azurowej i CosmosDb.

OK, skoro już mamy funkcję azurową uruchamianą przez kolejkę, to teraz trzeba coś do tej kolejki dodać. I tu jest właśnie przeniesienie pracy i rozdzielenie naszej aplikacji na mniejsze części.

Dodajemy wiadomość do kolejki.

Tutaj sprawa jest prosta. To ma działać tak:

 • klient wysyła żądanie z pytaniem o prognozę pogody
 • jego żądanie jest wrzucane do kolejki
 • zwracamy mu odpowiedź 202 Accepted wraz z linkiem do pobierania informacji o statusie jego żądania

Najpierw pokażę Ci klasę, którą napisałem do wrzucenia żądania do kolejki:

public class StorageQueueService
{
  private readonly QueueOptions _queueOptions;

  public StorageQueueService(IOptions<QueueOptions> queueOptions)
  {
    _queueOptions = queueOptions.Value;
  }
  public async Task SendWeatherRequest(WeatherDatabaseItem item)
  {
    QueueClientOptions clientOptions = new QueueClientOptions
    {
      MessageEncoding = QueueMessageEncoding.Base64
    };

    var client = new QueueClient(_queueOptions.ConnectionString, 
      _queueOptions.WeatherQueueName, clientOptions);
    
    WeatherQueueItem queueItem = new WeatherQueueItem
    {
      Data = item
    };

    var serializedData = JsonSerializer.Serialize(queueItem);
    await client.SendMessageAsync(serializedData);
  }
}

Klasa jest dość prymitywna. Tworzymy ją z opcjami QueueOptions – to jest zwykła klasa trzymająca opcje, które pozwalają na połączenie się z kolejką:

public class QueueOptions
{
  public string ConnectionString { get; set; }
  public string WeatherQueueName { get; set; }
}

Czyli mamy tutaj connection string do kolejki (w dokładniej do AzureBlobStorage), a także nazwę kolejki, do której chcemy wrzucać te żądania. Więcej o opcjach w .NET pisałem w tym artykule.

Następnie mamy tylko jedną metodę: SendWeatherRequest, która jest odpowiedzialna właśnie za wrzucenie konkretnego żądania na kolejkę. Wrzucamy to w postaci JSON, później otrzymamy to jako wiadomość w naszej funkcji Azure.

WeatherQueueItem to zwykła klasa, którą wykorzystuję dla danych wysyłanych do kolejki. Równie dobrze mógłbym posłużyć się WeatherDatabaseItem, jednak uznałem że tak będzie bardziej prawilnie. Ostatecznie ta wiadomość w kolejce może mieć jakieś dodatkowe dane. Natomiast, jak widzisz, WeatherDatabaseItem jest składnikiem WeatherQueueItem:

public class WeatherQueueItem
{
  public WeatherDatabaseItem Data { get; set; }
}

StorageQueueService rejestrujemy jako Scoped (przy okazji konfigurujące opcje):

builder.Services.AddScoped<StorageQueueService>();
builder.Services.Configure<QueueOptions>(builder.Configuration.GetSection("StorageQueueOptions"));

Aktualizujemy WeatherForecastService

Teraz tylko zaktualizujemy sobie WeatherForecastService, bo kontroler będzie korzystał z niego:

public class WeatherForecastService
{
  private readonly Database _database;
  private readonly StorageQueueService _queueService;

  public WeatherForecastService(Database database, 
    StorageQueueService queueService)
  {
    _database = database;
    _queueService = queueService;
  }

  public async Task SetForecastRequestToQueue(Guid requestId, DateOnly date)
  {
    WeatherForecast forecast = new WeatherForecast
    {
      Date = date
    };

    WeatherDatabaseItem dbItem = new WeatherDatabaseItem
    {
      RequestId = requestId,
      Data = forecast,
      Status = OperationStatus.NotStarted,
    };

    await _queueService.SendWeatherRequest(dbItem);
  }
  //reszta bez zmian
}

No i na koniec dodajmy nowy endpoint do kontrolera:

[HttpGet(Name = "GetWeatherForecast/{date}")]
public async Task<IActionResult> Get(DateOnly date)
{
  Guid requestId = Guid.NewGuid();
  _ = _service.GetForecast(requestId, date);

  return await Task.FromResult(Accepted($"/WeatherForecast/Status/{requestId}"));
}

[HttpPost("GetAsyncWeatherForecast/{date}")]
public async Task<IActionResult> GetByQueue(DateOnly date)
{
  Guid requestId = Guid.NewGuid();
  await _service.SetForecastRequestToQueue(requestId, date);

  return Accepted($"/AsyncWeatherForecast/Status/{requestId}");
}

Podsumowanie

Ok, mamy prawie działający serwer asynchroniczny. Prawie, ponieważ nie ma tutaj końcówki do pobierania stanu ani wyniku. To będzie po prostu pobranie danych z CosmosDb, a działanie analogiczne do wersji serwera bez chmury.

Teraz, gdy wywołasz końcówkę GetByQueue, do kolejki zostanie dodana odpowiednia wiadomość. Dodanie tej wiadomości uruchomi funkcję Azurową. Funkcja odczyta tę wiadomość i zrobi odpowiednie wpisy w CosmosDb. To tyle.

Tworzenie asynchroniczności przy API synchronicznym

Może się zdarzyć taka sytuacja, że używasz API, które jest synchroniczne, jednak poszczególne żądania działają zbyt długo jak na Twoje wymagania.

W takiej sytuacji również możesz posłużyć się mechanizmem jak wyżej. I nie ma żadnego znaczenia, że nie masz dostępu do kodów API.

Musisz po prostu stworzyć jakąś kolejkę, funkcję Azure’ową i jakąś bazę danych. Teraz zamiast wysyłać żądanie do docelowego API, po prostu umieścisz odpowiedni komunikat w kolejce. Kolejka uruchomi funkcję Azurową, która strzeli do docelowego API. Po tym jak praca się skończy, funkcja Azure’owa może albo wysłać Ci powiadomienie (callback), albo po prostu zmienić dane w bazie, żebyś wiedział, że zadanie zostało zakończone.

Diagram takiej pracy może wyglądać w taki sposób (worker to docelowe API):


To tyle jeśli chodzi o asynchroniczne API. Nie przeczę, że temat może być zawiły zwłaszcza dla osób nie znających chmury lub juniorów. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś lub znalazłeś w artykule błąd, koniecznie daj znać w komentarzu.

Podziel się artykułem na:
Jak trzymać sekrety w aplikacji (desktopowej i webowej) ?

Jak trzymać sekrety w aplikacji (desktopowej i webowej) ?

Wstęp

Tutoriale wszędzie pokazują jak świetnie umieszczać ustawienia aplikacji w pliku appsettings.json, a sekrety w secrets.json. To oczywiście pewne uproszczenie, bo w prawdziwym świecie sekretów raczej nie trzyma się w appsettings.json.

Jeśli jednak masz swój własny mały projekt i znalazłeś już hosting .NET (np. ten), może cię kusić wrzucenie sekretów do appsettings. I nawet wszystko działa. Raczej nie powinieneś tego robić (w zależności od wagi projektu i sekretów które udostępniasz), ale działa.

A co zrobić w aplikacji desktopowej (lub mobilnej)? Gdzie po prostu nie możesz trzymać sekretów na urządzeniu użytkownika?

Niestety nie mam dla ciebie dobrej wiadomości – prosto się nie da.

Kiedyś tworzyłem swoje własne rozwiązania – jakieś szyfrowania używające Data Protection API (DAPI), cuda na kiju i bum gdzieś do rejestru. To też nie jest dobre rozwiązanie do trzymania stałych sekretów. Jest lepsze – KeyVault.

W tym artykule opisuję jak trzymać sekrety w aplikacji webowej i jak się do nich dobrać z apki natywnej.

Czym jest Azure KeyVault?

To bardzo tania (serio, nawet student może sobie na to pozwolić) usługa Azure’owa, która służy do przechowywania danych wrażliwych. Dane są szyfrowane i trzymane na serwerach Microsoftu. Także bezpieczeństwo przede wszystkim.

Niestety nie można bezpiecznie dobrać się do KeyVault’a z aplikacji natywnej. Spędziłem naprawdę sporo czasu na szukaniu takiego rozwiązania, ale się nie da.

Musisz posłużyć się pośrednikiem. To może być Azure Function lub twoje własne, małe WebAPI. W tym artykule pokażę ci sposób z WebApi.

Wymagania

 • konto z subskrypcją na Azure (przez pierwszy rok możesz mieć za darmo; potem używanie KeyVault jest naprawdę tanie – €0,029/10 000 transakcji (https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/key-vault/).
 • dostęp do serwera (spokojnie może to być współdzielony hosting) – .NETCore, php, cokolwiek.
 • Certyfikat SSL na serwerze (może być nawet darmowy Let’s Encrypt)

Scenariusz

Pobieranie sekretów z KeyVault przez aplikację natywną polega na:

 • wysłaniu żądania z aplikacji natywnej do twojego WebAPI
 • WebAPI uwierzytelnia się w KeyVault i pobiera z niego sekrety
 • WebAPI odsyła ci sekret

Oczywiście, ze względów bezpieczeństwa, komunikacja między aplikacją natywną i WebAPI musi być szyfrowana (SSL/TLS) i w jakiś sposób autoryzowana. Taka autoryzacja zależy w dużej mierze od konkretnego rozwiązania, więc pominę ten aspekt.

Niestety NIE MA innej drogi jeśli chodzi o aplikacje natywne. Zawsze musi być po drodze WebAPI (ewentualnie Azure Function).

Żeby WebAPI mogło się komunikować z KeyVaultem, musi się do niego uwierzytelnić. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • przez certyfikat SSL – jeśli WebAPI jest hostowane POZA Azure WebService
 • przez Managed Identity, jeśli WebAPI jest hostowane na Azure WebService

Pokażę ci obie opcje.

Tworzenie infrastruktury w Azure

Jak już wspominałem wcześniej, musisz posiadać konto i subskrypcję na Azure.

Jeśli znasz ten portal, to utwórz sobie zasób KeyVault i zarejestruj swoje WebApi w AAD. Jeśli twoje WebApi ma być hostowane na Azure, utwórz dodatkowo WebService dla niego.

Dla nieobeznanych z Azure…

Rejestracja WebApi w Azure

Niezależnie od tego, czy twoje WebApi będzie na serwerze zewnętrznym, czy hostowane w Azure, musisz je zarejestrować w AAD (Azure Active Directory). AAD to darmowa usługa, która pozwala m.in. na rejestrowanie aplikacji. Przydaje się to do wielu rzeczy, m.in. przy używaniu logowania Microsoft. W naszym przypadku rejestracja WebApi umożliwi korzystanie z zasobów KeyVault.

 1. Wejdź na stronę https://portal.azure.com
 2. Nie logując się do subskrypcji, wybierz Azure Active Directory
 1. Z lewego menu wybierz opcję App Registrations
 2. Następnie New Registration
 1. W wyświetlonym oknie podaj nazwę aplikacji, a w Supported Account Types wybierz Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox). Pozwoli to na dostęp do aplikacji wszystkim użytkownikom. Jeśli wybrałbyś np. Accounts in this organizational directory only, tylko osoby z Twojej organizacji (zarejestrowanej w Azure) mogłyby z aplikacji korzystać
 2. Kliknij przycisk Register

Tutaj się zatrzymamy i w następnych krokach utworzymy KeyVault.

Tworzenie ResourceGroup

W Azure właściwie wszystko jest zasobem. Zasoby można łączyć w grupy (Resource Groups). Bardzo dobrym nawykiem jest zamykanie w grupach konkretnych rozwiązań – projektów. Np. stworzenie Resource Group dla aplikacji A i zupełnie odrębnej Resource Group dla aplikacji B. Potraktuj ResourceGroup jak folder, w którym znajdują się wszystkie zasoby Azure potrzebne przy danym rozwiązaniu

Aby utworzyć Resource Group:

 1. zaloguj się na https://portal.azure.com
 2. z górnego menu wybierz subskrypcje
 1. z listy subskrypcji wybierz tę, na której chcesz pracować
 2. znajdź takie menu po lewej stronie, kliknij, a następnie kliknij Create na górze ekranu:
Kliknij „Resource groups” w menu po lewej stronie
Utwórz nową grupę zasobów, klikając na przycisk CREATE
 1. Grupa musi mieć jakąś nazwę. Zwyczajowo nazwy zasobów tworzy się przez określenie rodzaju zasobu i jakąś nazwę, np: rg-test – rg od resource group, a test, no bo to moja grupa testowa na potrzeby tego artykułu:
 1. Region możesz zupełnie olać na tym etapie. Ja zawsze jednak wybieram Niemcy – bo są blisko Polski. Region mówi o tym, gdzie informacje na temat twojego zasobu będą trzymane fizycznie.
 2. Zatwierdź tworzenie grupy, klikając Review and create.
 3. Po utworzeniu grupy wejdź do niej.

Tworzenie KeyVault

Teraz, będąc w Resource Group, możesz utworzyć nowy zasób – KeyVault, czyli miejsce do trzymania sekretów.

 1. Z górnego menu wybierz Create aby utworzyć nowy zasób.
 1. W okienku wyszukiwania zacznij wpisywać „key vault”
 1. Powinieneś zobaczyć zasób KeyVault. Kliknij na niego aby go utworzyć.
 2. Na kolejnym ekranie wybierz plan subskrypcji. Przy KeyVault jest tylko jeden, więc po prostu wciśnij guzik Create.
 3. Teraz uzupełnij dane:
  • Resource Group, do której ma być przypisany Twój Key Vault
  • Nazwę KeyVault (np. kv-moja-aplikacja)
  • Region jaki chcesz
  • Pricing Tier ustaw na Standard, zapewni ci to minimalne ceny
 4. Zatwierdź tworzenie KeyVault przyciskiem Review and create

Żeby Twoja apka mogła korzystać z tego KeyVault, musisz dać jej dostęp, ustawiając polityki dostępu.

 1. Przejdź do swojego KeyVaulta
 2. Z menu po lewej wybierz Access Policies, a następnie Add Access Policy
 1. Aby móc poprawnie odczytywać sekrety, musisz ustawić dostęp do Secret Permissions na Get i List
 1. Następnie dodaj principala, którym będzie twoja zarejestrowana wcześniej aplikacja (WebAPI zarejestrowane w AAD)
 1. Potwierdź tę konfigurację, wciskając przycisk Add

Super, teraz możesz zapisać jakiś sekret.

Tworzenie sekretów w KeyVault

Żeby umieścić jakiś sekret w KeyVault, wybierz z lewego menu Secrets, a następnie Generate/Import

Teraz możesz utworzyć swoje sekrety, do których nikt nie powinien mieć dostępu

Przy okazji, każdemu z sekretów możesz nadać daty, w których ma być aktywny. Ja umieściłem 5 sekretów bez żadnych dat. Jeśli się przyjrzysz obrazkowi wyżej, zobaczysz przy MailSettings dwie kreski. Te kreski oddzielają sekcję od wartości. To tak, jakbyś w pliku appsettings.json umieścił:

{
	"BearerTokenSecret": "",
	"MailSettings": {
		"SmtpPassword": "",
		"SmtpUser": "",
		"SmptAddress": ""
	},
	"ConnectionString": ""
}

UWAGA!

To nie jest kurs obsługi KeyVault, ale muszę w tym momencie wspomnieć, że tutaj nie modyfikujesz swoich sekretów. Możesz dodać po prostu nową wersję. Jeśli klikniesz na jakiś sekret, w górnym menu zobaczysz opcję New Version – to pozwoli ci na dodanie nowej wartości tego sekretu.

Konfiguracja WebApi

Stwórz teraz WebAPI, które będzie pobierało dane z KeyVault. W tym celu, w Visual Studio utwórz standardowy projekt WebAPI.

Posłużymy się standardowym mechanizmem konfiguracji w .NetCore. Jeśli nie wiesz, jak działa konfiguracja w .NetCore, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Jak wspomniałem gdzieś na początku tego artykułu, możesz do KeyVault dobrać się na dwa sposoby. Z użyciem certyfikatu lub Managed Identity. Certyfikatem musisz się posłużyć, jeśli WebApi jest hostowane na serwerze zewnętrznym (poza Azure). Poniżej opisuję oba sposoby.

Łączenie z KeyVault za pomocą certyfikatu

Nikt ci nie zabroni użyć do tego najprostszego certyfikatu nawet self-signed. Ale dla bezpieczeństwa użyj tego, który masz na serwerze (to może być darmowy Let’s Encrypt). Przede wszystkim musisz uzyskać certyfikat w formacie CRT, CER lub PEM. Na szczęście możesz pobrać go ze swojej domeny.

Pokażę ci jak to zrobić skryptowo, żebyś mógł sobie ewentualnie ten proces zautomatyzować. Pamiętaj, że Let’s Encrypt jest ważny tylko 6 miesięcy. Po tym czasie zazwyczaj automatycznie się odnawia.

Pobieranie certyfikatu ze strony

Użyjemy aplikacji openssl, którą pewnie i tak masz już zainstalowaną. Jeśli nie, możesz pobrać ją stąd.

Aby pobrać certyfikat w formacie PEM, wykonaj poniższy skrypt:

echo "" | openssl s_client -host {host} -port 443 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > {plik.pem}
 • {host} – to oczywiście host, z którego pobierasz certyfikat, np. xmoney-app.pl
 • {plik.pem} – to plik wyjściowy, do którego certyfikat zostanie zapisany, np.: certyfikat.pem

Żeby sprawdzić datę ważności certyfikatu, możesz posłużyć się takim poleceniem:

echo "" | openssl s_client -host {host} -port 443 | openssl x509 -inform pem -noout -dates

Tak pobrany certyfikat możesz wrzucić do Azure.

Dodawanie certyfikatu do aplikacji w Azure

Pamiętasz jak rejestrowaliśmy WebAPI w Azure AD? Teraz dodamy tam certyfikat.

Wejdź znów do AAD w taki sam sposób jak podczas rejestrowania aplikacji i przejdź do App Registrations. Wejdź do aplikacji, którą zarejestrowałeś na początku artykułu i z lewego menu wybierz Certificates & Secrets.

Wciśnij przycisk Upload certificate i wskaż plik certyfikat.pem, który pobrałeś w poprzednim kroku.

Zobaczysz dodany certyfikat.

Teraz zostało już tylko uwierzytelnienie aplikacji WebAPI w KeyVault.

Uwierzytelnienie aplikacji za pomocą certyfikatu

Przede wszystkim musisz zainstalować dwie paczki NuGet:

 • Azure.Extensions.AspNetCore.Configuration.Secrets
 • Azure.Identity

Teraz wystarczy to lekko skonfigurować. Dodaj taki kod podczas konfiguracji aplikacji WebAPI:

// using System.Linq;
// using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
// using Azure.Extensions.AspNetCore.Configuration.Secrets;
// using Azure.Identity;

public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
  Host.CreateDefaultBuilder(args)
    .ConfigureAppConfiguration((context, config) =>
    {
      if (context.HostingEnvironment.IsProduction())
      {
        var builtConfig = config.Build();

        using var store = new X509Store(StoreLocation.CurrentUser);
        store.Open(OpenFlags.ReadOnly);
        var certs = store.Certificates.Find(
          X509FindType.FindByThumbprint,
          builtConfig["CertInfo:Thumbprint"], false);

        config.AddAzureKeyVault(new Uri($"https://{builtConfig["Azure:KeyVaultName"]}.vault.azure.net/"),
                    new ClientCertificateCredential(builtConfig["Azure:AADDirectoryId"], builtConfig["Azure:ApplicationId"], certs.OfType<X509Certificate2>().Single()),
                    new KeyVaultSecretManager());

        store.Close();
      }
    })
    .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => webBuilder.UseStartup<Startup>());

Najpierw musisz pobrać certyfikat o podanym odcisku palca. Ja tutaj to robię z magazynu certyfikatów – w zależności od tego, gdzie certyfikat masz zainstalowany, użyjesz StoreLocation.CurrentUser lub StoreLocation.LocalMachine.

UWAGA! Na niektórych serwerach współdzielonych możesz mieć problem do dobrania się do certyfikatu z poziomu aplikacji. Być może aplikacja będzie wymagała wyższych uprawnień. Jeśli tak będzie, porozmawiaj z supportem swojego hostingu.

Następnie dodajesz swojego KeyVaulta do konfiguracji .NetCore i to tyle. Od tego momentu wszystkie sekrety możesz pobierać używając IConfiguration.

Oczywiście ja w tym kodzie nie podaję żadnych danych na sztywno – one są brane z konfiguracji, co zapewne widzisz. Czyli z pliku appsettings.json, dlatego w linijce 12 buduję wstępną konfigurację. Rzeczy, które się tu znajdują nie są sekretami i dostęp osób trzecich do tych informacji niczym nie grozi. Przykładowy appsettings.json może wyglądać tak:

{
 "Azure": {
  "KeyVaultName": "{nazwa twojego KeyVault}",
  "AADDirectoryId": "{Id twojego tenanta}",
  "ApplicationId": "{Id twojej aplikacji}"
 },
 "CertInfo": {
  "Thumbprint": "{odcisk palca certyfikatu}"
 }
}

To teraz, skąd wziąć te dane? Nazwa KeyVault to wiadomo – taką nazwę podałeś podczas tworzenia KeyVault.

Jeśli chodzi o Id tenanta i Id aplikacji… Wejdź znów na Azure do Azure Active Directory, następnie wejdź w AppRegistrations i aplikację, którą rejestrowałeś:

Application (client) ID to Id twojej aplikacji. Natomiast Directory (tenant) Id to Id twojego tenanta (tenant czyli subskrybent).

A skąd wziąć odcisk palca certyfikatu? Z rejestracji aplikacji na AAD, tam gdzie dodawałeś certyfikat. To jest kolumna Thumbprint.

Te literki i cyferki to jest właśnie odcisk palca Twojego certyfikatu.

Łączenie z KeyVault z pomocą Managed Identity

Jeśli hostujesz swoją aplikację na Azure, możesz do KeyVault dobrać się za pomocą ManagedIdentity. To jest druga opcja. Tylko zaznaczam – wymaga hostowania Twojego WebApi na Azure.

Managed Identity pozwala aplikacji na łączenie się z innymi zasobami Azure. Nie tylko KeyVault.

Dodanie Managed Identity

Skoro jesteś w tym miejscu, zakładam że masz już utworzony AppService na Azure. Jeśli nie, to utwórz sobie w swojej resource group zasób o nazwe Web App (to utworzy tzw. AppService).

Następnie na poziomie tej aplikacji (App Service) kliknij w menu Identity po lewej stronie.

Następnie zmień Status na On i zapisz to. Właśnie dodałeś Managed Identity systemowe w swojej aplikacji. Teraz tylko zwróć uwagę na Object (principal) ID. Skopiuj ten identyfikator.

Kilka akapitów wyżej dodawałeś Access Policy do swojego KeyVault. Teraz dodaj nową właśnie dla tej aplikacji. Zamiast nazwy wklej po prostu ten identyfikator.

Uwierzytelnienie aplikacji w KeyVault za pomocą ManagedIdentity

Pokrótce, cały flow polega na wysłaniu żądania do Azure w celu otrzymania tokenu. Otrzymany token przekazujemy dalej w kolejnych żądaniach do chronionych zasobów. Oczywiście w .NET możemy to ogarnąć gotową biblioteką i tak też zrobimy.

Najpierw pobierz Nuget:

 • Azure.Identity

Teraz na scenę wchodzi klasa DefaultAzureCredential. Jest to cudo, które w środowisku deweloperskim uwierzytelnia cię w Azure za pomocą danych, które masz wklepane w zmienne środowiskowe. Jeśli apka znajduje się już na Azure, wtedy jest uwierzytelniana kontem Azurowym.

W środowisku deweloperskim musisz się zalogować do Azure, żeby sobie wszystko poustawiać. W Visual Studio wejdź do Tools -> Options i w oknie opcji znajdź Azure Service Authentication. Upewnij się, że jestem tam zalogowany na odpowiednim koncie:

To spowoduje, że DefaultAzureCredential pobierze odpowiednie dane.

Teraz już tylko zostało połączenie apki z KeyVaultem. Zrobisz to podczas jej konfiguracji dokładając taki kod:

// using Azure.Identity;

public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
  Host.CreateDefaultBuilder(args)
    .ConfigureAppConfiguration((context, config) =>
    {
      if (context.HostingEnvironment.IsProduction())
      {
        var builtConfig = config.Build();

        config.AddAzureKeyVault(new Uri($"https://{builtConfig["KeyVaultName"]}.vault.azure.net/"),
                    new DefaultAzureCredentials());

        store.Close();
      }
    })
    .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => webBuilder.UseStartup<Startup>());

Kod jest banalny. Najpierw wstępnie budujemy konfigurację, żeby móc odczytać dane z appsettings. Następnie dodajemy konfigurację KeyVault, przekazując nazwę twojego KeyVaulta. Nazwa ta jest brana z appsettings, żeby nie trzymać jej na sztywno w kodzie. Ten fragment w appsettings może wyglądać tak:

{
 "KeyVaultName": "{nazwa twojego KeyVault}"
}

Od tego momentu możesz odczytywać sekrety normalnie przez IConfiguration jak gdyby były częścią pliku appsettings.json. I robisz to bezpiecznie, nie pokazując światu żadnych tajemnic.

Koniec!

Uff, to koniec. Wiem, że dużo pojawiło się zagadnień i nie wszystko może być od razu jasne. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli znalazłeś błąd w artykule, również się podziel 🙂

Również napisz, jeśli znasz bezpośredni bezpieczny sposób na odczytanie danych z KeyVault przez aplikację desktopową.

Podziel się artykułem na: