Inperly For Teams

Aplikacja do MS Teams, która umożliwia:

  • elektroniczne podpisywanie dokumentów na kanale/spotkaniu
  • przesyłanie dokumentów do podpisania innym osobom
  • podpisy sekwencyjne
  • weryfikację osób na spotkaniu

Uczestnicy spotkania lub klienci/kontrahenci wcale nie muszą posiadać elektronicznych podpisów kwalifikowanych.

Więcej: https://www.inperly.com/inperly-for-teams